Dự kiến chương trình công tác của Thường trực UBND phường (Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)

30/01/2023 10:13
Dự kiến chương trình công tác của Thường trực UBND phường (Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)
Trần Quốc Hiệp
phường Ka Long
Loading...