Dự kiến chương trình công tác của Thường trực UBND phường (tuần từ 02-08/01/2023)

03/01/2023 15:20
Dự kiến chương trình công tác của Thường trực UBND phường (tuần từ 02-08/01/2023)
Trần Quốc Hiệp
phường Ka Long
Loading...