Dự kiến ngày 30/9 tổ chức bốc thăm giao đất có thu tiền sử dụng đất đợt 1/2021

TP Móng Cái vừa ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 22/9/2021 về việc tổ chức bốc thăm giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ dân bị thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Móng Cái, đợt 1 năm 2021.

 

Đối tượng bốc thăm bao gồm: Các hộ gia đình, cá nhân được UBND thành phố phê duyệt giao đất có thu tiền sử dụng đất khi thu hồi đất để thực hiện các dự án: Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II, TP Móng Cái, giai đoạn 1; Khu đô thị phía Nam cầu Bắc Luân II tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái; Hạ tầng khu dân cư Bắc Đại lộ Hòa Bình, TP Móng Cái.

Đây là các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện GPMB, phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở (thuộc trường hợp đất lấn chiếm, xây nhà trên đất nông nghiệp….) do đó không được bố trí đất tái định cư. Tuy nhiên, vì chính sách an sinh xã hội, đảm bảo cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống, nếu hộ gia đình, cá nhân không có chỗ ở nào khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi thì được Nhà nước giao 1 ô đất ở tái định cư có thu tiền sử dụng đất; và nộp tiền như giá đất tái định cư (căn cứ khoản 7, điều 18, Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND ngày 02/08/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh).

Đợt này, Thành phố tổ chức bốc thăm cho 50 hộ với 50 ô đất đã được UBND Thành phố phê duyệt. Các hộ dân sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên và công khai trước sự chứng kiến của Hội đồng bốc thăm giao đất có thu tiền sử dụng đất và các hộ gia đình, cá nhân tham dự. UBND Thành phố yêu cầu các phòng, ban liên quan tổ chức bốc thăm cho các đối tượng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và phù hợp với các quy định hiện hành.

Trước đó, để giải quyết quyền lợi chính đáng về nhu cầu đất ở tái định cư cho nhân dân sau khi bị thu hồi đất, đồng thời đảm bảo công bằng đối với những trường hợp chấp hành tốt chính sách, pháp luật trong giải phóng mặt bằng, UBND thành phố chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất lập danh sách bốc thăm đất tái định cư, danh sách giao đất có thu tiền sử dụng đất kết hợp rà soát, kiểm tra kết quả bàn giao mặt bằng của hộ dân; không tham mưu trình UBND thành phố đối với các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng trên thực địa.

Giao UBND xã, phường tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu về việc nhận tiền, bàn giao mặt bằng không ảnh hưởng tới quyền khiếu nại, kiến nghị của nhân dân đối với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

UBND Thành phố cũng yêu cầu hủy kết quả bốc thăm đối với những trường hợp đã bắt thăm ô đất tái định cư, ký bàn giao mặt bằng nhưng chưa bàn giao trên thực địa, chưa tháo dỡ công trình. Dừng giao đất, dừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đã bắt thăm ô đất tái định cư, ký bàn giao mặt bằng và đã nộp tiền sử dụng đất vào gân sách Nhà nước, nhưng chưa tháo dỡ công trình, chưa bàn giao mặt bằng trên thực địa.

Dự kiến, việc tổ chức bốc thăm giao đất có thu tiền sử dụng đất sẽ được triển khai vào ngày 30/9/2021 tại Hội trường Nhà văn hóa khu 1, phường Hải Hòa, TP Móng Cái./.

 

 

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái

Danh sách tệp đính kèm

Loading...