HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Dự kiến nội dung , chương trình Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND thành phố Móng Cái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

16/06/2023 10:29
.
Loading...