Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh khóa XIV, HĐND thành phố khóa XXI

11/06/2024 10:30
.
Loading...