Đưa KKT cửa khẩu Móng Cái thành cực tăng trưởng kinh tế năng động, bền vững

03/11/2020 09:56
Tại kỳ họp 20 HĐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu biểu quyết thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040. Đây là điều kiện quan trọng để trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sớm đưa KKT cửa khẩu Móng Cái phát triển thành một trung tâm kinh tế hiện đại, năng động trên vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ.


Hoạt động XNK tại khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II.

Móng Cái là KKT cửa khẩu đầu tiên ở Việt Nam được Chính phủ tiến hành thí điểm một số cơ chế chính sách ưu đãi ngay từ năm 1996. Đến năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập KKT cửa khẩu Móng Cái bao gồm toàn bộ TP Móng Cái và 9 xã, thị trấn thuộc huyện Hải Hà, với mục tiêu phát triển trở thành một cực tăng trưởng kinh tế năng động, bền vững của tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Với kỳ vọng xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái phát triển thành một trung tâm kinh tế hiện đại, năng động trên vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ, năm 2015, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 1226/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 1626/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Từ những quy hoạch chung, trong thời gian qua, Móng Cái đã lập đồ án quy hoạch phân khu; vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách áp dụng cho KKT cửa khẩu, đa dạng hoá các hình thức huy động nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn doanh nghiệp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Chỉ tính riêng giai đoạn 2015-2020, vốn đầu tư từ ngân sách cho phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH của thành phố đạt trên 3.550 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư xã hội đạt 19.065 tỷ đồng, tăng bình quân 31,18%/năm; vốn FDI đạt trên 1.526 tỷ USD. Từ năm 2018 đến nay, nhiều dự án, công trình trọng điểm, động lực trên địa bàn đã hoàn thành, như: Đường dẫn và cầu Bắc Luân II; cảng cạn ICD Thành Đạt và cầu phao tạm Km3+4; khách sạn Majestic, Biển Bắc, Lợi Lai; trung tâm thương mại Việt Trung, Vinh Cơ, Long Thành... Đồng thời, thu hút được một số nhà đầu tư chiến lược như: Tập đoàn Vingroup; Tập đoàn FLC; Tập đoàn T&T...

Để KKT cửa khẩu Móng Cái có thêm nhiều cơ hội phát triển mới và dư địa để thu hút các dòng vốn đầu tư mới tạo đột phá phát triển, ngày 4/12/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1744/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040. Mục tiêu của việc điều chỉnh quy hoạch nhằm xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái trở thành một cực tăng trưởng kinh tế năng động bền vững của tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; phù hợp với chiến lược phát triển biển Việt Nam, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh, Quy hoạch tổng thể KT-XH KKT cửa khẩu Móng Cái và các định hướng phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, xây dựng TP Móng Cái và thị trấn Quảng Hà trở thành đô thị hiện đại gắn với xây dựng khu công nghiệp cảng biển Hải Hà; là trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế, trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần cảng biển, trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ biên giới; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại và có mạng lưới dịch vụ hoàn thiện; hấp dẫn đầu tư, thu hút lực lượng lao động, đảm bảo môi trường xanh, sạch dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường.


Hạ tầng thương mại, dịch vụ trên địa bàn TP Móng Cái được quan tâm phát triển. Ảnh: Thái Cảnh

Trên cơ sở nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo của tỉnh, UBND TP Móng Cái đã phối hợp với Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia nghiên cứu lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040; phối hợp với huyện Hải Hà, Ban Quản lý KKT, Sở Xây dựng thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác hỗ trợ triển khai quy hoạch; đồng thời cùng các ngành liên quan và đơn vị tư vấn tiến hành tổng điều tra rà soát hiện trạng khu vực lập quy hoạch, khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 và rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư và các chương trình dự án có liên quan để phục vụ công tác nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch được chính xác, phù hợp với điều kiện thực tế của khu vực...

Theo lãnh đạo TP Móng Cái, quy hoạch chung được tính toán với các chỉ tiêu của đô thị loại I theo đúng định hướng của tỉnh là đến năm 2030, TP Móng Cái trở thành đô thị loại I trên cơ sở sáp nhập 2 địa giới hành chính là Móng Cái và Hải Hà. Đồng thời, cập nhật các đồ án quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đang triển khai nghiên cứu trên địa bàn KKT cửa khẩu Móng Cái; mở rộng không gian đô thị, thu hút các nhà đầu tư chiến lược; tổ chức lại khu đô thị, khu dân cư; nghiên cứu quy hoạch có liên quan đến rừng, biển theo các luật mới; khai thác quỹ đất dự trữ... Đồ án điều chỉnh cơ bản đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển, phát huy tối đa dư địa và tiềm năng lợi thế của KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040, phát triển bền vững hiện đại theo hướng “1 trục, 2 vùng, 3 trung tâm”.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 20 vừa qua, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 đã được trình tại kỳ họp và đã nhận được tán thành tuyệt đối của các đại biểu HĐND tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng, điều kiện đủ để trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Qua đó, sớm hoàn thành mục tiêu đưa KKT cửa khẩu Móng Cái trở thành một cực tăng trưởng kinh tế năng động, bền vững của Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Thu Chung

quangninh.gov.vn
Loading...