Đưa phòng, chống dịch COVID-19 vào hương ước, quy ước khu dân cư nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11

09/11/2021 09:41
Theo dự kiến ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa phường Hải Hòa được các khu đăng ký triển khai từ ngày 14 đến 18/11/2021, năm nay do tình hình thực tế công tác phòng chống dịch Covid 19, các khu phố sẽ xin ý kiến nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, biểu quyết vào hương ước, quy ước của khu dân cư về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.


Cụ thể hóa Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ Ban hành Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và ổn định KT-XH, giữ vững đà tăng trưởng 2 con số trên địa bàn tỉnh, Quảng Ninh đã, đang triển khai thực hiện việc bổ sung vào quy ước, hương ước những nội dung liên quan về thực hiện các quy định phòng, chống dịch và nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân. 

Cách làm đổi mới, linh hoạt này góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vai trò trung tâm, chủ thể của nhân dân trong cuộc chiến chống "giặc COVID".

Trong đợt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam 18/11 năm nay gắn với tổ chức ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư, nhân dân phường Hải Hoà đoàn kết, thống nhất, đồng lòng triển khai bổ sung hương ước, quy ước tại khu dân cư, mục đích cao nhất xây dựng địa bàn an toàn, xã hội an toàn để ổn định đời sống.

Loading...