Đường dây cung cấp thông tin kết quả test nhanh Covid-19

15/12/2021 13:40

TT

Tên đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

1

Trung tâm Y tế TP Móng Cái

Đoàn Ngọc Thủy

Giám đốc TTYT

0983169668

2

Phòng Y tế thành phố Móng Cái

Hoàng Thị Xuyến

Trưởng Phòng Y tế

0936494090

3

Trạm y tế xã Vĩnh Trung

Hà Văn Hưởng

Trạm trưởng 

0944695226

4

Trạm y tế xã Vĩnh Thực

Lê Văn Tuyền

Trạm trưởng 

0978135835

5

Trạm y tế xã Bình Ngọc

Đỗ Văn Sơn

Trạm trưởng 

0976134688

6

Trạm y tế xã Hải Xuân

Nguyễn Tiến Tuấn

Trạm trưởng

0395408588

7

Trạm y tế xã Vạn Ninh

Hoàng Văn Minh

Trạm trưởng 

0915791726

8

Trạm y tế xã Hải Tiến

Phạm Thị Hằng

Trạm trưởng 

0988659666

9

Trạm y tế xã Quảng Nghĩa

Phạm Thị Ngọc

Phó Trạm Trưởng

0388597736

10

Trạm y tế phường Trà Cổ

Nguyễn Thị Tồn Lan

Trạm trưởng 

0389457800

11

Trạm y tế phường Ka Long

Nguyễn Kim Vân

Trạm trưởng 

0912251902

12

Trạm y tế phường Ninh Dương

Hoàng Thị Thanh Huyền

Trạm trưởng 

0904053658

13

Trạm y tế phường Hải Yên

Vi Thị Nho

Trạm trưởng 

0973500538

14

Trạm y tế xã Hải Đông

Nguyễn Thị Phượng

Phó Trạm Trưởng

0984957820

15

Trạm y tế phường Hải Hoà

Lê Ngọc Thinh

Trạm trưởng 

0978683866

16

Trạm y tế xã Hải Sơn

Vũ Đình Quyến

Trạm trưởng 

0336893759

17

Trạm y tế xã  Bắc Sơn

Nguyễn Hồng Thịnh

Phó Trạm Trưởng

0982584388

18

Trạm y tế phường Hoà Lạc

Vi Thanh Nhàn

Phó Trạm Trưởng

0903459238

19

Trạm y tế phường Trần Phú

Phạm Thị Mai Lan

Trạm trưởng 

0912066680

 

THÀNH PHỐ HẠ LONG

1

Trung tâm Y tế TP Hạ Long

Bùi Hồng Tâm

Giám Đốc TTYT

0912080207

2

Phòng Y tế TP Hạ Long

Đặng Văn Chương

Trưởng Phòng y tế

0934493366

3

Trạm y tế phường Cao Xanh

Hoàng Văn Sơn

Trạm trưởng 

0912093032

4

Trạm y tế phường Yết Kiêu

Phạm Thị Sinh

Trạm trưởng 

0366383660

5

Trạm y tế phường Hà Tu

Lại Thị Hồng

Trạm trưởng 

0984820899

6

Trạm y tế phường Hà Phong

Vũ Thị Diễm

Trạm trưởng 

0984049014

7

Trạm y tế phường Hà Khánh 

Nguyễn Thị Đức Hạnh

Trạm trưởng 

0904628858

8

Trạm y tế phường Cao Thắng

Đinh Thị Kim Thành

Trạm trưởng 

0902221072

9

Trạm y tế phường Hà Trung 

Hà Cẩm Liên

Trạm trưởng 

0776422567

10

Trạm y tế phường Hà Lầm

Trần Thị Bát Ngát

Trạm trưởng 

0906591669

11

Trạm y tế phường Việt Hưng

Hoàng Thị Nga

Trạm trưởng 

0982833894

12

Trạm y tế phường Đại Yên

Nguyễn Thị Thúy

Trạm trưởng 

0906189397

13

Trạm y tế phường Hồng Hà 

Khổng Văn Quý

Trạm trưởng 

0904708940

14

Trạm y tế phường Hồng Hải

Nguyễn Thị Quỳnh Thương

Trạm trưởng 

0933361983

15

Trạm y tế phường Bãi Cháy

Nguyễn Thị Hồng

Trạm trưởng 

0981658568

16

Trạm y tế phường Giếng Đáy

Nguyễn Thị Dinh

Trạm trưởng 

0968082998

17

Trạm y tế phường Hùng Thắng

Vũ Thị Tuyết Mai

Trạm trưởng 

0978801858

18

Trạm y tế phường Tuần Châu

Hoàng Văn Giang

Trạm trưởng 

0904778236

19

Trạm y tế phường Hà Khẩu

Vũ Kim Dung

Trạm trưởng 

0902101746

20

Trạm y tế phường Trần Hưng Đạo

Đào Thị Vân

Trạm trưởng 

0386883999

21

Trạm y tế phường Bạch Đằng

Phạm Thùy Trang

Trạm trưởng 

0912308123

22

Trạm y tế phường Hồng Gai

Nguyễn Thị Quyên

Trạm trưởng 

0978617384

23

Trạm y tế xã Lê Lợi

Nguyễn Hoài Đức

Trạm trưởng 

0834464266

24

Trạm y tế xã Thống Nhất

Đoàn Thị Tơ

Trạm trưởng 

0944784355

25

Trạm y tế xã Hoà Bình

Linh Du Thành

Trạm trưởng 

0822690016

26

Trạm y tế xã Vũ Oai

Ngô Thị Oanh

Trạm trưởng 

0975199629

27

Trạm y tế xã Sơn Dương

Vương Thanh Nga

Trạm trưởng 

0917998483

28

Trạm y tế xã Dân Chủ

Hoàng Văn Thiêm

Trạm trưởng 

0912367437

29

Trạm y tế xã Bằng Cả

Trương Văn Quý

Trạm trưởng 

0947688059

30

Trạm y tế xã Tân Dân

Triệu Thị Oanh

Trạm trưởng 

0385442525

31

Trạm y tế xã Đồng Sơn

Hoàng Thị Hằng

Trạm trưởng 

0944509699

32

Trạm y tế xã Quảng La

Giáp Thị Tuyết

Trạm trưởng 

0947598005

33

Trạm y tế phường Hoành Bồ

Hoàng Thị Xuyến

Trạm trưởng 

0982845947

34

Trạm y tế xã Đồng Lâm

Triệu Thị Kim Phượng

Trạm trưởng 

0972621368

35

Trạm y tế xã Kỳ Thượng

Bàn Văn Tài

Trạm trưởng 

0366949959

 

THỊ XÃ QUẢNG YÊN

1

Trung tâm Y tế TX Quảng Yên

Nguyễn Thành Lam

Giám Đốc TTYT

0912496576

2

Phòng Y tế TX Quảng Yên

Vũ Hồng Gương

Trưởng Phòng Y tế

0915188828

3

Trạm y tế phường Cộng Hoà

Nguyễn Thị Thảo

Trạm trưởng 

0987312323

 

4

Trạm y tế xã Hiệp Hoà

Đinh Thị Hoài

Trạm trưởng 

0339657182

5

Trạm y tế phường  Đông Mai

Tạ Thị Hoa

Trạm trưởng 

0989110905

6

Trạm y tế xã Sông Khoai

Lê Thị Phượng

Trạm trưởng 

0365787355

7

Trạm y tế xã Tiền An 

Nguyễn Thị Oanh

Trạm trưởng 

0975108718

8

Trạm y tế phường Tân An

Lê Văn Tần

Trạm trưởng  

0983452614

9

Trạm y tế phường Hà An

Đỗ Thị Ngọc Thư

Trạm trưởng 

0378117666

10

Trạm y tế xã Hoàng Tân

Lê Văn Tâm

Trạm trưởng 

0981273568

11

Trạm y tế phường Nam Hoà

Ngô Thị Thuần

Trạm trưởng 

0368733048

12

Trạm y tế phường Yên Hải

Phạm Tiến Dũng

Trạm trưởng 

0915938278

13

Trạm y tế phường Phong Cốc

Lê Thị Loan

Trạm trưởng 

0976647516

14

Trạm y tế phường Quảng Yên

Vũ Đình Tuấn

Trạm trưởng 

0363935668

15

Trạm y tế phường Yên Giang

Nguyễn Đức Thành

Trạm trưởng 

0326478780

16

Trạm y tế phường Minh Thành

Lê Thị Hồng Thanh

Trạm trưởng 

0385957618

17

Trạm y tế phường Phong Hải

Bùi Thế Khánh

Trạm trưởng 

0976282588

18

Trạm y tế xã Cẩm La

Dương Văn Chương

Trạm trưởng 

0384659628

19

Trạm y tế xã Liên Hoà

Bùi Thị Hà

Trạm trưởng 

0388484366

20

Trạm y tế xã Liên Vị

Phạm Thị Thuỷ

Trạm trưởng 

0987907854

21

Trạm y tế xã Tiền Phong

Lê Văn Hào

Trạm trưởng 

0338865565

 

THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

1

Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều

Nguyễn Thành Định

P.Giám đốc TTYT

0914882218

2

Phòng Y tế Thị xã Đông Triều

Đào Thị Kim Dung

Trưởng Phòng Y tế

0989565178

3

Trạm y tế xã Hồng Thái Tây

Nguyễn Văn Hùng

Phụ trách Trạm

0934344276

4

Trạm y tế xã Hồng Thái Đông

Hà Thị Thúy Nga

Trạm trưởng 

0904996446

5

Trạm y tế xã Hoàng Quế

Nguyễn Thị Thu Bích

Trạm trưởng 

0775322685

6

Trạm y tế xã Yên Đức

Nguyễn Xuân Liêm

Trạm trưởng 

0976774906

7

Trạm y tế xã Yên Thọ

Phạm Văn Thư

Trạm trưởng 

0934344689

8

Trạm y tế xã Kim Sơn 

Trần Thị Thu Hiền

Trạm trưởng 

0982151505

9

Trạm y tế xã Xuân Sơn

Hoàng Thị Hợp

Trạm trưởng 

0384831286

10

Trạm y tế xã Hưng Đạo

Nguyễn Hải Đăng

Phó Trạm Trưởng

0914143243

11

Trạm y tế xã Hồng Phong

Đỗ Ngọc Lĩnh

Trạm trưởng 

0912235288

12

Trạm y tế xã Đức Chính 

Vũ Thị Thu Thủy

Trạm trưởng 

0978482128

13

Trạm y tế xã Tràng An

Lê Thị Biên

Trạm trưởng 

0387689884

14

Trạm y tế xã Bình Khê

Trương Văn Thủy

Trạm trưởng 

0915931367

15

Trạm y tế xã Tràng Lương

Lê Thị Mai Hương

Phụ trách TYT

0382155143

16

Trạm y tế xã An Sinh

Nguyễn Thị Nhiên

Trạm trưởng 

0912557859

17

Trạm y tế xã Tân Việt

Phạm Quang Hải

Trạm trưởng 

0905002189

18

Trạm y tế xã Việt Dân

Nguyễn Thị Việt Hà

Trạm trưởng 

0983810283

19

Trạm y tế xã Bình Dương

Nguyễn Đình Hào

Trạm trưởng 

0835115096

20

Trạm y tế phường Mạo Khê

Trần Thị Thu Hương

Trạm trưởng 

0972935352

21

Trạm y tế phường Đông Triều

Nguyễn Thị Hoa

Phụ trách TYT

0366311899

22

Trạm y tế xã Nguyễn Huệ

Tăng Thị Mai

Trạm trưởng 

0365415078

23

Trạm y tế xã Thủy An

Nguyễn Trung Tuyến

Trạm trưởng 

0984687063

  

HUYỆN HẢI HÀ

1

Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Bùi Mạnh Hùng

Giám đốc TTYT

0915195242

2

Phòng Y tế huyện Hải Hà

Nguyễn Văn Xuyên

Trưởng Phòng Y tế

0386666338

3

Trạm y tế xã Quảng Thành

Nguyễn Huy Lành

Trạm trưởng 

0982962968

4

Trạm y tế xã Cái Chiên

Phạm Thị Thanh Hường

Trạm trưởng 

0989730638

5

Trạm y tế xã Quảng Chính

Lê Thu Hiên

Trạm trưởng 

0986198360

6

Trạm y tế xã Quảng Sơn

Phạm Văn Tuyên

Phó Trạm trưởng 

0974236350

7

Trạm y tế xã Quảng Phong

Bùi Hồng Lâm

Trạm trưởng 

0986044785

8

Trạm y tế xã Quảng Long

Nguyễn Thị Tâm

Phó Trạm trưởng 

0387879848

9

Trạm y tế xã Quảng Minh

Bùi Văn Thái

Trạm trưởng 

0986919198

10

Trạm y tế thị trấn Quảng Hà

Phạm Ngọc Dung

Trạm trưởng 

0982160623

11

Trạm y tế xã Quảng Thịnh

Bùi Văn Được

Trạm trưởng 

0982587098

12

Trạm y tế xã Đường Hoa

Hoàng Thị Bền

Trạm trưởng 

0988386291

13

Trạm y tế xã Quảng Đức

Trần Văn Phong

Trạm trưởng 

0982595238

 

HUYỆN VÂN ĐỒN

1

Trung tâm y tế huyện Vân Đồn

Bùi Thị Thuy

Giám đốc TTYT

0912949299

2

Phòng Y tế huyện Vân Đồn

Từ Tú Hùng

Trưởng Phòng Y tế

0853804866

3

Trạm y tế xã Bản Sen

Phạm Đức Sảo

Trạm trưởng 

0386153067

4

Trạm y tế xã  Minh Châu

Nguyễn Văn San

Trạm trưởng 

0914208964

5

Trạm y tế xã Thắng Lợi

Vũ Thu Thảo

Trạm trưởng 

0967744688

6

Trạm y tế xã Đài Xuyên

Liêu Văn Thiền

Trạm trưởng 

0375483555

7

Trạm y tế xã Vạn Yên

Từ Kim Oanh

Trạm trưởng 

0336491288

8

Trạm y tế xã Hạ Long

Tô Thị Bích Thành

Trạm trưởng 

0988096158

9

Trạm y tế xã Bình Dân 

Lý Thị Huệ

Trạm trưởng 

0904120780

10

Trạm y tế xã Đoàn Kết

Bùi Thị Hằng

Trạm trưởng 

0353388363

11

Trạm y tế xã Đông Xá

Trương Sỹ Vòong

Trạm trưởng 

0363667858

 

12

Trạm y tế thị trấn Cái Rồng

Bùi Thị Cúc

Trạm trưởng 

0912926727

13

Trạm y tế xã Quan Lạn

Bùi Ngọc Hồng

Trạm trưởng 

0912955114

14

Trạm y tế xã Ngọc Vừng

Phạm Thị Thúy

Trạm trưởng 

0975986024

 

HUYỆN BA CHẼ

1

Trung tâm Y tế huyện

Đoàn Ngọc Thanh

Giám đốc TTYT

0912658808

2

Phòng Y tế huyện Ba Chẽ

Dư thị Thúy

Trưởng phòng Y tế

0945096922

3

Trạm y tế xã Nam Sơn

Hoàng Văn Ba

Trạm trưởng 

0942784819

4

Trạm y tế xã Đồn Đạc

Nguyễn Thị Thắng

Trạm trưởng 

0854835145

5

Trạm y tế xã Thanh Sơn

Nịnh Thị Dần

Phó Trạm trưởng 

0946731972

6

Trạm y tế xã Thanh Lâm

Triệu A Say

Trạm trưởng 

0374679392

7

Trạm y tế xã Đạp Thanh

Nịnh Thị Hải

Trạm trưởng 

0389316683

8

Trạm y tế xã Minh Cầm

Phạm Văn Huynh

Trạm trưởng 

0969762629

9

Trạm y tế thị trấn Ba Chẽ

Chạc Văn Tuấn

Trạm trưởng 

0945098468

10

Trạm y tế xã Lương Mông

Vi Văn Bộ

Trạm trưởng 

0333898666

 

THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

1

Trung tâm Y tế TP Uông Bí

Vũ Hải Bình

Giám đốc TTYT

0912091299

2

Phòng Y tế thành phố Uông Bí

Nguyễn Thị Thanh Đoàn

Trưởng Phòng Y tế

0982113526

3

TYT phường Quang Trung

Mai Thị Việt Hồng

Trạm trưởng 

0936275389

4

TYT phường Thanh Sơn

Nguyễn Thị kim Nhưng

Trạm trưởng 

0363390719

5

TYT phường Yên Thanh

Phạm Thu Quảng

Phó Trạm trưởng 

0904388041

6

TYT phường Bắc Sơn

Đinh Thị Quyên

Phó Trạm trưởng 

0961742587

7

TYT phường Vàng Danh

Phạm Thị Hương Lan

Phó Trạm trưởng 

0357800683

8

TYT xã Thượng Yên Công

Lã Văn Thính

Trạm trưởng 

0364554588

9

TYT phường Trưng Vương

Nguyễn Thị Tú Uyên

Trạm trưởng 

0913057280

10

TYT phường Phương Đông

Vũ Xuân Phiến

Phó Trạm trưởng 

0936895261

11

TYT phường Phương Nam

Đỗ Thị Thảo

Phó Trạm trưởng 

0388438924

12

TYT phường Nam Khê

Nguyễn Thị Tố Uyên

Phụ trách TYT

0373139133

 

HUYỆN ĐẦM HÀ

1

Trung tâm y tế huyện Đầm Hà

Hoàng Đình Thành

Giám đốc TTYT

0912568455

2

Phòng Y tế huyện Đầm Hà

Đinh Khắc Trọng

Trưởng Phòng Y tế

0912401476

3

Trạm y tế xã Quảng Tân

Nguyễn Văn Nga

Trạm trưởng

0987259828

4

Trạm y tế xã Quảng An

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Trạm trưởng

0867515848

5

Trạm y tế xã Dực Yên

Dương Văn Cao

Trạm trưởng

0366382339

6

Trạm y tế xã Đại Bình

Đinh Văn Dung

Trạm trưởng

0982666102

7

Trạm y tế xã Tân Lập

Trần Ánh Dương

Trạm trưởng

0904460399

8

Trạm y tế  xã Đầm Hà

Đặng Thị Minh Huệ

Trạm trưởng

0365358236

9

Trạm y tế thị trấn Đầm Hà

Nguyễn Văn Cử

Phó Trạm trưởng

0982106397

10

Trạm y tế xã Tân Bình

Đặng Thị Thời

Phụ trách TYT

0985566131

11

Trạm y tế xã Quảng Lâm

Phạm Văn Kha

Trạm trưởng

0987237080

 

HUYỆN BÌNH LIÊU

1

Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu

Ngô Thị Bình

Giám đốc TTYT

0912545486

2

Phòng Y tế huyện Bình Liêu

Loan Thanh tạo

Trưởng phòng

0378516568

3

Trạm y tế xã  Đồng Văn

Vi Văn Nồng

Trạm trưởng

0917312522

4

Trạm y tế xã Hoành Mô

Ngô Tiến Chau

Trạm trưởng

0987536838

 

5

Trạm y tế xã Đồng Tâm

Vi Văn Ngò

Trạm trưởng

0834821402

6

Trạm y tế xã Lục Hồn

Loan Thị Quyên

Trạm trưởng

0378750125

7

Trạm y tế xã Vô Ngại

Hoàng Văn Ba

Trạm trưởng

0912488295

8

Trạm y tế Thị trấn Bình Liêu

Lê Thị Tần

Trạm trưởng

0946830662

9

Trạm y tế xã Húc Động

Trần Đức Nghiệp

Trạm phó phụ trách

0944454185

 

HUYỆN TIÊN YÊN

1

Trung tâm y tế huyện Tiên Yên

Nguyễn Bá Việt

Giám đốc TTYT

0912367617

2

Phòng Y tế huyện Tiên Yên

Ngô Tuyết Thanh

Trưởng Phòng Y tế

0988820240

3

Trạm y tế xã Tiên Lãng 

Lê Bích Vân

Trạm trưởng

0853629659

4

Trạm y tế xã Hải Lạng

Đinh Thị Nguyệt

Trạm trưởng

0971792768

5

Trạm y tế xã  Đông Hải

Hà Thị Hằng

Trạm trưởng

0973102886

6

Trạm y tế xã Yên Than

Đinh Hữu Thảo

Trạm trưởng

0973500532

7

Trạm y tế xã Đồng Rui

Kiều Văn Trường

Trạm trưởng

0915905182

8

Trạm y tế xã Hà Lâu

Bế Văn Hưng

Trạm trưởng

0916883919

9

Trạm y tế xã Phong Dụ

Phạm Thị Châu

Trạm trưởng

0372269408

10

Trạm y tế xã Điền Xá

Lô Thị Tần

Q.Trạm trưởng

0364103127

11

Trạm y tế xã Đại Dực

Hoàng Thị Chắn

Trạm trưởng

0354111044

12

Trạm y tế xã Đông Ngũ

Hà Văn Thắng

Trạm trưởng

0986526658

13

Trạm y tế thị trấn Tiên Yên

Bế Văn Hải

Trạm trưởng

0984670721

 

HUYỆN CÔ TÔ

1

Trung tâm Y tế huyện Cô tô

Nguyễn Phú Nhuận

Giám đốc TTYT

0912182468

2

Phòng Y tế huyện Cô Tô

Phạm Văn Bảy

Trưởng Phòng Y tế

0966441586

3

Trạm y tế xã Đồng Tiến

Nguyễn Thị Nguyên

Q.Trạm trưởng

0912846875

4

Trạm y tế thị trấn Cô Tô

Nguyễn Thị Sen

Q.Trạm trưởng

0978588210

5

Trạm y tế xã Thanh Lân

Phạm Ngọc Hiển

Q.Trạm trưởng

0329702983

 

THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

1

Trung tâm Y tế TP Cẩm Phả

Vũ Đức Phan

Giám đốc TTYT

0904246737

2

Phòng Y tế thành phố Cẩm Phả

Lê Đức Khanh

Trưởng Phòng Y tế

0932661999

3

Trạm y tế phường Quang Hanh

Trần Thị Thu Hằng

Phó Trạm trưởng 

0982314972

4

Trạm y tế phường Cẩm Thạch

Trần Đại Thắng

Phó Trạm trưởng 

0834141567

5

Trạm y tế phường Cẩm Trung

Nguyễn Thu Hiền

Trạm trưởng

0912792995

6

Trạm y tế phường Cẩm Tây

Đào Thị Hải

Trạm trưởng

0984559946

7

Trạm y tế phường Cẩm Đông

Vũ Thị Thanh Hương

Trạm trưởng

0946256828

8

Trạm y tế phường Cẩm Sơn

Trần Thị Xuân

Trạm trưởng

0869569588

9

Trạm y tế phường Cẩm Phú

Đỗ Thị Oanh

Trạm trưởng

0869175735

10

Trạm y tế phường Cẩm Thịnh

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trạm trưởng

0915517965

11

Trạm y tế phường Cửa Ông

Đặng Thị Hương

Phó Trạm trưởng 

0915527036

12

Trạm y tế phường Mông Dương

Phạm Thị Giang

Phó Trạm trưởng 

0352272522

13

Trạm y tế phường Cẩm Thuỷ

Vũ Thị Hoài Trang

Phó Trạm trưởng 

0386967447

14

Trạm y tế phường Cẩm Thành

Bùi Thị Cẩm

Phó Trạm trưởng 

0815018535

15

Trạm y tế phường Cẩm Bình

Nguyễn Thị Thúy Hường

Phó Trạm trưởng 

0978005998

16

Trạm y tế xã Cẩm Hải 

Lý Thị Diễn

Trạm trưởng

0836913815

17

Trạm y tế xã Cộng Hoà 

Đào Thị Thanh Hằng

Trạm trưởng

0982037692

18

Trạm y tế xã Dương Huy 

Trần Thị Hồng

Phó Trạm trưởng 

0394459688

 

Loading...