Ghi nhận ở Đảng bộ xã Hải Đông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

01/02/2024 14:52

Năm 2023, Đảng bộ xã Hải Đông được Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Nhân dân và cán bộ xã Hải Đông được UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 cụm các xã, phường trên địa bàn TP Móng Cái. Đây là thành quả, sự ghi nhận cho những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền xã Hải Đông trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH và nâng cao đời sống người dân.

Toàn cảnh trung tâm xã Hải Đông

Chú trọng xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Hải Đông hiện có 202 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ trực thuộc. Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu luôn phát huy vai trò nêu gương. Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác vận động quần chúng. Từ đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của người dân, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy xã Hải Đông kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Hải Đông cho biết: “Với quan điểm “Phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, những năm qua, Ðảng bộ xã Hải Đông đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường phát huy vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khai thác tiềm năng và thế mạnh của địa phương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong đó, Đảng ủy xã thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống; kịp thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Ðảng. Ðồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Ðảng sâu rộng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống tạo sự đồng thuận, hưởng ứng thực hiện của nhân dân. Việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hàng năm, Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tổ chức cho cán bộ, đảng viên cam kết và đăng ký thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên chủ động tự soi, tự sửa khuyết điểm, phòng tránh những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. 

Bên cạnh đó, Ðảng ủy xã quan tâm xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong Ðảng bộ; chỉ đạo các chi bộ tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Cùng với thực hiện 6 cuộc kiểm tra, giám sát trong năm 2023, Ðảng ủy và UBKT Ðảng ủy chú trọng công tác giám sát, thường xuyên nắm bắt thông tin, dư luận liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên để kiểm tra những trường hợp khi có dấu hiệu vi phạm. Qua công tác kiểm tra giám sát, Ðảng ủy xã kịp thời chấn chỉnh giúp các chi bộ khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được phân công.

Công tác tổ chức, cán bộ được Đảng bộ xã chú trọng; công tác đào tạo, bồi dưỡng kết nạp đảng viên được quan tâm. Do làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp Đảng, năm 2023, Đảng bộ đã kết nạp 15 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu BTV Thành ủy giao, tỷ lệ đạt 7,8% so với tổng số đảng viên đầu năm. Ban hành Công văn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc rà soát, lập danh sách quần chúng ưu tú và dự kiến kế hoạch kết nạp đảng viên năm 2024 (Giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2024: Mỗi chi bộ kết nạp từ 01 đảng viên trở lên. Trong đó chi bộ trường Tiểu học và trường Mầm non kết nạp từ 03 đảng viên trở lên). Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025 (2021 - 2026), 2025 - 2030 (2026 - 2031). 

Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Ðảng, năm 2023, qua đánh giá, xếp loại, Ðảng bộ xã có 96,2% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 14/16 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ðảng bộ xã được Ban thường vụ Thành ủy Móng Cái đánh giá xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2023, Đảng bộ đã kết nạp 15 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu BTV Thành ủy giao, tỷ lệ đạt 7,8% so với tổng số đảng viên đầu năm

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Không chỉ chú trọng công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã còn tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Điểm lại “bức tranh” kinh tế - xã hội trong năm qua của xã Hải Đông để thấy rõ những “gam màu sáng”, trong đó phải kể đến là kết quả xây dựng NTM. Năm 2023, xã Hải Đông đã hoàn thành kế hoạch xây dựng Nông thôn mới, thôn Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã. Kết quả đạt 19/19 tiêu chí. Dự án thực hiện chương trình khoa học và công nghệ; thực hiện việc ứng dụng công nghệ cao vào vùng trồng ớt xuất khẩu tập trung. Xã đã phối hợp để họp dân xác định số hộ tham gia liên kết trồng ớt xuất khẩu khi có đề xuất của doanh nghiệp.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, Cấp ủy, chính quyền xã Hải Đông luôn xác định phát triển nông nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi, duy trì và mở rộng các mô hình, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Do đó, sản xuất nông nghiệp của xã ổn định, đàn gia súc gia cầm được duy trì và phát triển. Tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa thực hiện 398/395 ha = 100,75%KH, bằng 103,24% so cùng kỳ (tăng 12,5ha), trong đó Lúa 312/240 ha = 130% KH = 100% cùng kỳ.

Năm 2023, xã Hải Đông đã hoàn thành kế hoạch xây dựng Nông thôn mới, thôn Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã. Kết quả đạt 19/19 tiêu chí

Chăn nuôi nhỏ lẻ từng bước chuyển sang chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại, gia trại và ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại. Xã đã xây dựng thành công 03 mô hình nuôi tôm theo hướng công nghệ cao, hình thành chuỗi liên kết; Thực hiện từng bước ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chế biến truyền thống của địa phương, có 02 sản phẩm từ Lợn Móng Cái được tỉnh gắn mã số, mã vạch, mã QR trên bao bì sản phẩm, hàng hoá, sản phẩm đã được quảng bá và bán trên kênh thương mại điện tử Postmart.vn. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã có các sản phẩm thế mạnh, đặc thù khác (gồm: Tôm thẻ, Khoai lang, Ghẹ bóc nõn, bề bề …) đã được quảng bá và bán trên kênh thương mại điện tử Postmart.vn, đạt tỉ lệ 100% và các trang mạng xã hội (zalo, facebook, Fanpage).

Xã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống, thực hiện các mô hình liên kết phát triển sản xuất (Trồng ớt chỉ thiên...). đến nay địa bàn xã không còn hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 68,34 triệu đồng/người. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. 10/10 thôn đủ tiêu chuẩn công nhận đạt thôn văn hóa năm 2023, tỷ lệ 100%. Tỷ lệ hộ đạt GĐVH đạt 97,8%.

Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Tỉnh Đình Quất Đông, xã Hải Đông

Bên cạnh đó, lĩnh vực Văn hóa- xã hội có nhiều khởi sắc. Chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên, các trường học trên địa bàn xã đều đạt chuẩn Quốc gia. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và tổ chức trong các dịp Lễ, tết và dịp kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Đồng chí Nguyễn Tiến Lương, Chủ tịch UBND xã Hải Đông cho biết: “Đạt được kết quả trên là do Đảng bộ, Chính quyền xã xây dựng quy chế làm việc và phân công cụ thể các đảng ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên BCH Đảng bộ xã phụ trách từng lĩnh vực và địa bàn thôn. Tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị luôn được phát huy. Hàng năm, Đảng ủy, Chính quyền xã xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở. Với những thành tựu đạt được, cán bộ và Nhân dân xã Hải Đông đã vinh dự được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 cụm các xã, phường thuộc TP Móng Cái”.

Năm 2023, Đảng bộ xã Hải Đông được Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Nhân dân và cán bộ xã Hải Đông được UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 cụm các xã, phường trên địa bàn TP Móng Cái

Những thành quả đầy tự hào mà Đảng bộ, Chính quyền xã Hải Đông đã dày công tạo dựng trong nhiều năm qua chính là động lực to lớn, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu lớn là “Tăng cường quản lý, thực hiện hiệu quả các quy hoạch; huy động mọi nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, quyết tâm hoàn thành nâng cấp xã lên phường”, ghi thêm một dấu mốc quan trọng trong chặng đường xây dựng và phát triển của xã Hải Đông.

Phạm Hương
Loading...