Giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật trong việc thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn Thành phố từ năm 2021 đến tháng 8/2023

18/09/2023 19:01
Sáng 18/9, Đoàn giám sát Ban Pháp chế - HĐND Thành phố do đồng chí Nguyễn Chí Trung, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND Thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố về kết quả thực hiện Thông báo 222/TB-HĐND ngày 27/10/2020 của Thường trực HĐND Thành phố và việc thực hiện các chính sách pháp luật trong việc thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn Thành phố từ năm 2021 đến tháng 8/2023. Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố dự và chỉ đạo.
Giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật trong việc thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn Thành phố từ năm 2021 đến tháng 8/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố

Báo cáo đoàn giám sát về kết quả thực hiện Thông báo 222/TB-HĐND ngày 27/10/2020 của Thường trực HĐND Thành phố và việc thực hiện các chính sách pháp luật trong việc thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn Thành phố từ năm 2021 đến tháng 8/2023, đồng chí Bùi Thị Hương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố cho biết, từ năm 2021 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực, quyết tâm cao của toàn ngành, công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Chi cục đã tích cực tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố ban hành một số văn bản chỉ đạo về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố cũng như tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tổ chức họp liên ngành chỉ đạo đối với một số vụ án cụ thể. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp đôn đốc, giáo dục, thuyết phục người phải thi hành án, thân nhân của họ nộp thay; tổ chức tốt các cuộc cưỡng chế thi hành án đối với những đối tượng có điều kiện thi hành án nhưng chống đối, dây dưa, không tự nguyện thi hành. 

Đồng chí Bùi Thị Hương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố báo cáo đoàn giám sát về kết quả thực hiện các chính sách pháp luật trong việc thi hành án hình sự, dân sự

Tổng số việc phải thi hành từ năm 2021 đến tháng 8/2023 là 1.749 việc; tổng số việc đã thi hành xong từ năm 2021 đến tháng 8/2023 là 1.488 việc. Công tác thụ lý giải quyết các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng có nhiều tiến bộ. Công tác theo dõi thi hành án hành chính được chú trọng. Các mặt công tác khác được quan tâm, triển khai thực hiện hoàn thành tốt. Kết quả đạt được đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Các thành viên đoàn giám sát tham gia ý kiến tại tại buổi giám sát

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các thành viên trong đoàn giám sát và Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện; làm rõ nguyên nhân những hạn chế; công tác phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất một số nội dung, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố.

Lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố tham gia ý kiến tại buổi giám sát

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố trong việc thực hiện Thông báo 222/TB-HĐND ngày 27/10/2020 của Thường trực HĐND Thành phố và thực hiện các chính sách pháp luật trong việc thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn Thành phố từ năm 2021 đến tháng 8/2023. Chi cục đã phát huy tốt vai trò của người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn; chủ động trong công tác phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát

Nhấn mạnh các giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; làm tốt công tác tham mưu cho UBND Thành phố để thực hiện các chỉ đạo của cấp trên đối với UBND cấp huyện; Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và phải có tính đột phá; Có giải pháp nâng cao trình độ, năng lực thi hành án của đội ngũ chấp hành viên; tăng cường kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ; Thường xuyên rà soát tổng thể lại các vụ việc đang làm, thống kê các án trên 1 năm, án có giá trị lớn. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị phối hợp liên quan trong công tác thi hành án để bảo đảm phân loại chính xác các vụ việc có điều kiện thi hành, tổ chức các đợt cao điểm. Có đề xuất kiến nghị kịp thời đối với các án không thuộc thẩm quyền, có đề xuất kiến nghị để triển khai. Rà lại và xây dựng trình tự thủ tục của từng loại án cho đảm bảo theo quy định các bước. Cần có quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể với các đơn vị liên quan như Công an, Viện Kiểm sát trong thi hành án. Quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại.

Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND Thành phố phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Chí Trung, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND Thành phố đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố quan tâm đến công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; quan tâm thực hiện các giải pháp thi hành án như Án trên 1 năm, án ngân hàng; Chú trọng vận động, thuyết phục; Bổ sung các giải pháp nhiều hơn trong phần phương hướng; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thi hành án của đơn vị; Phát huy vai trò người đứng đầu; quan tâm thực hiện các giải pháp để nâng cao công tác thi hành án.

Theo kế hoạch, Đoàn giám sát về kết quả thực hiện Thông báo 222/TB-HĐND ngày 27/10/2020 của Thường trực HĐND Thành phố và việc thực hiện các chính sách pháp luật trong việc thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn Thành phố từ năm 2021 đến tháng 8/2023 sẽ tiếp tục giám sát tại các cơ quan, đơn vị liên quan và một số xã, phường, nhằm đánh giá kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế, kiến nghị của HĐND tại Thông báo số 222/TB-HĐND ngày 27/10/2020 của Thường trực HĐND Thành phố về kết quả giám sát công tác truy tố xét xử của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đối với người chưa thành niên và công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố. Kết quả thực hiện các chính sách pháp luật trong việc thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn Thành phố từ năm 2021 đến tháng 8/2023. Trên cơ sở đó có những đề xuất, kiến nghị giúp cho Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố có định hướng, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thực hiện các chính sách pháp luật trong việc thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...