“Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”

19/06/2024 08:46
Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2024 có chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình tiến bộ, ấm no, hạnh phúc. Hòa cùng không khí tươi vui của ngày hội trên cả nước, TP Móng Cái triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.
Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2024 có chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”

Những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn Thành phố đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về vai trò, vị trí của gia đình, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình đã có những chuyển biến tích cực và có sự phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chuyển đổi hành vi luôn được duy trì và tăng cường. Nội dung, hình thức truyền thông đa dạng, kịp thời, tạo nên những hiệu ứng tích cực, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng và tham gia các phong trào, mô hình, cuộc vận động tại địa phương. Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác gia đình từ Thành phố tới cơ sở được quan tâm xây dựng, củng cố kiện toàn. 

Trên địa bàn Thành phố hiện có nhiều phong trào được triển khai, nhiều mô hình được thực hiện, góp phần tích cực vào việc giáo dục đời sống gia đình, như: Mô hình "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; các phong trào xây dựng "Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh", "Gia đình 5 không, 3 sạch", … Đời sống của người dân, hộ gia đình và cộng đồng ngày càng được nâng lên, có điều kiện quan tâm hơn đến đời sống vật chất và tinh thần của mỗi người. Việc giáo dục đời sống gia đình; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ được tăng cường; nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình được nâng lên, số vụ bạo lực gia đình đã giảm đáng kể. Công tác phòng chống bạo lực gia đình được tổ chức thực hiện xuyên suốt từ Thành phố tới cơ sở. 

Công đoàn Cơ quan Thành ủy Móng Cái tổ chức gặp mặt nhân ngày Gia đình Việt Nam năm 2023

Triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương” và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2024 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, từ ngày 21/6 đến 30/5, TP Móng Cái tập trung chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tuyên truyền tác hại của rượu bia, phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, các biện pháp xử lý và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn và phát hiện kịp thời các hành vi bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Nội dung tuyên truyền được thực hiện đa dạng, phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan; cùng với đó, hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng thông qua các hội nghị, hội thảo, hội thi, hội diễn, các buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, tư vấn, thăm hỏi... Các cơ quan, đơn vị cũng tích cực tận dụng ưu thế của mạng xã hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về công tác gia đình trong sự phát triển của cuộc cách mạng số 4.0... Thông qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong cuộc sống trên tất cả các lĩnh vực. 

Công đoàn và cơ quan phường Ka Long tổ chức kỷ niệm nhân ngày Gia đình Việt Nam năm 2023

Các đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố sẽ căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu quả; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tổ chức các hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6) với những hoạt động cơ bản như: Tổ chức mít tinh, hội thi, hội thảo, hội nghị, hội diễn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về chủ đề ngày Gia đình Việt Nam đến toàn thể cán bộ, CCVC, LĐ, hộ gia đình gắn với truyền thông, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và người dân về phòng, chống bạo lực gia đình và Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi tìm hiểu, sinh hoạt CLB gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ. 

Công đoàn Cơ quan Thành ủy Móng Cái tổ chức trải nghiệm “Một ngày làm ngư dân" nhân ngày Gia đình Việt Nam năm 2023

Qua đó nhằm thông tin, tuyên truyền, vận động, tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, cộng đồng và gia đình về vai trò, vị trí của gia đình và công tác gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và hướng tới xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời tạo sự lan tòa và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam nói chung, gia đình trên địa bàn TP Móng Cái nói riêng, shướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...