Giải ngân 1,905 tỷ đồng cho các Dự án nằm trong Chương trình xây dựng NTM

10/09/2015 11:34
Thực hiện theo Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM đến tháng 8/2015, Thành phố đạt bình quân 15,9 tiêu chí/xã, 34,7 chỉ tiêu/xã, tăng 3,15 tiêu chí, 4,24 chỉ tiêu/xã so với cùng kỳ năm 2014.

Đồng chí Vũ Văn Kinh - phó Bí thư Thường trực Thành ủy trong chuyến khảo sát tại xã Bắc Sơn về việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM

Tính đến cuối tháng 8/2015, có 5/16 công trình hạ tầng kĩ thuật triển khai thực hiện có khối lượng, gồm: đường giao thông nông thôn xã Vĩnh Trung; sửa chữa trụ sở UBND xã Vĩnh Trung; xây mới mương đồng Phó Lý Còm, xã Quảng Nghĩa; xây mới mương từ bà Beng đến đồng Nà Quan, xã Quảng Nghĩa; cứng hóa đường giao thông nội thôn xã Quảng Nghĩa; sửa chữa trụ sở UBND xã Bắc Sơn.

3 mô hình phát triển sản xuất triển khai thực hiện có khối lượng là dự án Hỗ trợ vùng nuôi thủy sản tập trung xã Vạn Ninh, dự án lợn Móng Cái xã Hải Đông và xã Hải Sơn; 2 dự án đã giải ngân là dự án trồng lạc cao sản xã Hải Sơn (208 triệu đồng), xây dựng hạ tầng kỹ thuật cánh đồng lớn thôn 4 xã Hải Tiến (370 triệu đồng); mở 5 lớp đào tạo nghề cho 175 lao động nông thôn.

Tính đến cuối tháng 7/2015, tổng nguồn vốn NTM kế hoạch 2015 là 23,446 tỷ đồng, đã thực hiện giải ngân 1,905 tỷ đồng, đạt 20,6 % KH, trong đó: giải ngân nguồn vốn ngân sách Tỉnh đạt 1,214 tỷ đồng, đạt 16,3% KH, giải ngân nguồn vốn ngân sách Thành phố đạt 691 triệu đồng, đạt 4,3% KH. Hiện thành phố đang tích cực thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân nguồn vốn theo đúng tiến độ.

Thảo Nguyên
Đài TT - TH
Loading...