Giám sát 3 năm triển khai Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về quy hoạch chi tiết vùng NTTS tập trung thành phố Móng Cái đến năm 2020, tầm nhìn 2030

09/03/2022 15:46
Ngày 9/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Móng Cái thực hiện chương trình giám sát 3 năm triển khai Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về quy hoạch chi tiết vùng NTTS tập trung thành phố Móng Cái đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tại phường Hải Hòa, xã Hải Xuân. Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái, Trưởng đoàn giám sát chủ trì làm việc với các địa phương.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái, Trưởng đoàn giám sát chủ trì làm việc với các địa phương

Theo báo cáo của UBND xã Hải Xuân, 3 năm qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh, thành phố và căn cứ nhu cầu, thực tiễn tại địa phương, xã Hải Xuân đã thiết lập được các vùng NTTS tập trung có hạ tầng thích hợp từ hệ thống giao thông, thủy lợi và điện lưới nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị sản phẩm, đồng thời phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, giải quyết việc làm, bình ổn xã hội và nâng cao mức sống người dân, tọa nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu. Nuôi trồng thủy sản tập trung góp phần vào sự phát triển kinh tế, gắn với ổn định xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Thiết lập cơ sở pháp lý, cắm mốc và giao quyền sử dụng đất, mặt nước cho NTTS tại các vùng tập trung theo quy định của pháp luật.

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế NTTS tại hộ Ông Vũ Văn Quyền, thôn 2 xã Hải Xuân

Hiện xã được thành phố quy hoạch 02 vùng NTTS tập trung, gồm: Vùng 1 (Khu vòng Hòa Bình, thôn 2 + thôn 11) diện tích 230,1ha; đầu tư nạo vét 184.772m3 kênh mương phục vụ cấp thoát nước, làm mới 13 cống lấy nước; đầu tư mới đoạn đường bê tông dài 5,36km; đầu tư hệ thống điện 13 trạm biến áp 400kva-22/0,4kv ở vị trí trung tâm các khu nuôi… Vùng 2 (Khu Đòn Sóc, thôn 13): diện tích 25ha; đầu tư nạo vét 9.829m3 kênh mương phục vụ cấp thoát nước, làm mới 3 cống lấy nước; đầu tư mới đoạn đường bê tông dài 3,19km; đầu tư 01 trạm biến áp 400kva-22/0,4kv. Tổng diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 96 hộ, diện tích 266,7ha. 47 hộ nuôi trồng thủy sản nằm trong vùng quy hoạch với tổng diện tích 151,67ha. Những năm qua, NTTS đã được một bộ phận nhân dân Hải Xuân quan tâm và đã mang lại giá trị kinh tế tương đối cao so với các ngành trồng trọt, chăn nuôi, được người dân dần mạnh dạn đầu tư, thí điểm mở rộng.

Đoàn giám sát tại UBND Phường Hải Hòa và kiểm tra thực tế tại Doanh nghiệp tư nhân Phương Anh

Tại phường Hải Hòa, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là: 473,8ha. Trong đó: diện tích được quy hoạch tập trung là: 225,5ha (diện tích ao đầm 105,5ha, được giao cho các hộ dân tại khu Pắc Sáy; diện tích nuôi lồng bè Hà dây là: 120ha) còn lại là 248,3ha diện tích nuôi tôm, cá chưa được quy hoạch tập trung.

Trên địa bàn có 65 hộ dân có đầm nuôi tôm thẻ chân trắng, 11 hộ dân nuôi tôm sú không nằm trong vùng quy hoạch tập trung của thành phố. Do diện tích nhỏ và nằm rải rác tại các khu dân cư và trong vùng triển khai các dự án nên không đủ điều kiện để quy hoạch. Số hộ ao có ao hồ đầm là 99 hộ với tổng diện tích là 353,8ha. Trong đó: Số hộ đã có Quyết định giao đất, cho thuê đất là: 46 hộ với tổng diện tích: 218,8ha. (trong đó có 26 hộ với diện tích 105,5ha trong vùng NTTS tập trung). Số hộ chưa có Quyết định giao đất, thuê đất là 53 hộ với tổng diện tích: 135ha. Đối với nuôi nhiễm thể: Hiện nay trên địa bàn có 25 hộ nuôi Hà dây, với số lượng 121 bè trên diện tích 120 ha quy hoạch, sản lượng hàng năm đạt trên 1.400 tấn. Hải Hòa là địa phương có thế mạnh và đạt giá trị kinh tế rất cao từ NTTS, trong đó, có những cơ sở đầu tư rất lớn, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Qua giám sát, đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được trong việc tham mưu ban hành các văn  bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về quy hoạch chi tiết vùng NTTS tập trung thành phố Móng Cái đến năm 2020, tầm nhìn 2030, công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện của UBND xã, phường, đồng thời đề nghị làm rõ những kết quả, tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ về quy hoạch chi tiết vùng NTTS tập trung, tầm nhìn đến năm 2030 và xem xét, đánh giá các đề xuất, kiến nghị của các địa phương.

Kết quả giám sát của đoàn sẽ làm cơ sở để đánh giá thực trạng kết quả ba năm triển khai Nghị quyết, xác định rõ trách nhiệm của các địa phương, đề xuất, kiến nghị Thành ủy, HĐND, UBND TP Móng Cái các định hướng, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Tỉnh, thành phố về phát triển thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo kế hoạch, Đoàn thực hiện giám sát trực tiếp tại 7 xã phường: Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, Vạn Ninh, Hải Hòa, Bình Ngọc, Hải Xuân và 04 cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài chính kế hoạch và giám sát gián tiếp tại 4 xã phường: Trà Cổ, Ninh Dương, Hải Yên, Vĩnh Trung.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...