Banner tin

Giám sát kết quả 2,5 năm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Chiều 6/9, Đoàn giám sát của HĐND Thành phố đã có buổi làm việc với UBND Thành phố về kết quả 2,5 năm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Dự buổi làm việc có đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố.

 

Đoàn giám sát của HĐND Thành phố làm việc với UBND Thành phố

Theo báo cáo của UBND Thành phố, sau 2,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 của HĐND Thành phố về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2016-2020, bước đầu đã đạt được một số kết quả. UBND Thành phố đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển Công nghiệp - TTCN; chú trọng hoàn thiện công tác quy hoạch, tranh thủ các nguồn vốn, ưu tiên bố trí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ ngành công nghiệp ngày càng đồng bộ; công tác cải cách hành chính, huy động các nguồn lực, khuyến khích mọi thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp, tạo điều kiện về mặt bằng cho các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp, nhất là những dự án có công nghệ tiên tiến, hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều lao động, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường có tiến bộ và đảm bảo khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương; duy trì hoạt động kiểm tra và hướng dẫn các hoạt động sản xuất công nghiệp tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; Từng bước chú trọng công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tiếp cận thị trường, phát triển ngành nghề mới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố báo cáo kết quả 2,5 năm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Đến nay một số chỉ tiêu về phát triển công nghiệp dự kiến đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết đề ra: Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, XD đạt 13%/năm (đạt chỉ tiêu Nghị quyết); khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động khá ổn định; giá trị sản xuất bình quân đạt 7.699 tỷ đồng/năm (vượt chỉ tiêu Nghị quyết là 5000 tỷ đồng/năm); 02 chỉ tiêu cơ bản đạt chỉ tiêu nghị quyết: giá trị sản xuất của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp chiếm trên 94% giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố (đạt trên 90% giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố); Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2017-2019 ước đạt 23.098 tỷ đồng (đạt 92,4% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là giai đoạn 2016-2020 đạt 25.000 tỷ đồng).

Do vậy sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết, ngành công nghiệp tiểu thủ công nghệp tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động cơ bản ổn định, khu vực ngoài quốc doanh có bước phát triển góp phần thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo định hướng phát triển KT - XH của thành phố, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu kết luận buổi làm việc

Trên cơ sở kết quả giám sát và làm việc với UBND Thành phố, đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động sản xuất trong Cụm công nghiệp, Khu công nghiệp, các doanh nghiệp,...đặc biệt là công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, PCCN; Tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ mặt bằng sau khi di dời, không để xảy ra tình trạng tái sản xuất gây ô nhiễm, hoặc vi phạm các quy hoạch xây dựng sau khi di dời. Hoàn thiện và triển khai thực hiện hiệu quả: Đề án thu hút lao động và đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án lớn trên địa bàn Thành phố. Triển khai thực hiện tốt Chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố; tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dựng khoa học công nghệ vào sản xuất, tiếp cận thị trường, phát triển ngành nghề mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Thành phố cũng đề nghị HĐND các xã, phường chủ động giám sát thường xuyên, đột xuất kết quả thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế và kiến nghị sau làm việc với Đoàn giám sát HĐND thành phố tại địa phương mình. UBND các xã, phường căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33/2016/NQ/HĐND ngày 21/12/2016 của HĐND Thành phố và Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 20/2/2017 về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2016-2020; Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm chức năng quản lý nhà nước về Công nghiệp TTCN, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường; thực hiện xóa bỏ triệt để các lò gạch thủ công trên địa bàn và chủ trì phối hợp với các phòng ban chức năng Thành phố hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các cơ sở tiểu thủ công nghiệp thực hiện nghiêm túc việc di dời cơ sở kinh doanh vào khu, cụm công nghiệp xong trong năm 2020; phối hợp thực hiện các nội dung GPMB và các bước thực hiện các dự án xử lý nước thải, dầu tư hạ tầng lưới điện, lò giết mổ, khu cụm công nghiệp./.

Tin cùng chuyên mục

Các nhà trường ở Móng Cái sẵn sàng đón học sinh THPT trở lại học trong môi trường an toàn

Các nhà trường ở Móng Cái sẵn sàng đón học sinh THPT trở lại học trong môi trường an toàn


Hội nghị thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới đường bộ

Hội nghị thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới đường bộ


Hội nghị công tác cán bộ

Hội nghị công tác cán bộ


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh  Ngô Hoàng Ngân kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và tình hình xuất nhập khẩu (XNK) tại Móng Cái

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và tình hình xuất nhập khẩu (XNK) tại Móng Cái


Lãnh đạo Thành phố Móng Cái chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Lãnh đạo Thành phố Móng Cái chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam


Móng Cái (Quảng Ninh) có tân chủ tịch UBND Thành phố

Móng Cái (Quảng Ninh) có tân chủ tịch UBND Thành phốĐồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Móng Cái làm việc với Trạm Kiểm soát Liên hợp Km15- Bến tàu Dân Tiến

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Móng Cái làm việc với Trạm Kiểm soát Liên hợp Km15- Bến tàu Dân Tiến


Những “chiến sỹ áo trắng” nơi tuyến đầu

Những “chiến sỹ áo trắng” nơi tuyến đầu


Thông quan trở lại cầu phao tạm Km3+4 Móng Cái

Thông quan trở lại cầu phao tạm Km3+4 Móng Cái


Kiểm điểm tiến độ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Kiểm điểm tiến độ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19


Vận hành thử nghiệm Trung tâm điều hành đô thị thông minh

Vận hành thử nghiệm Trung tâm điều hành đô thị thông minhTrung tâm hành chính công Móng Cái thực hiện tốt công tác phục vụ nhân dân gắn với phòng dịch Covid-19

Trung tâm hành chính công Móng Cái thực hiện tốt công tác phục vụ nhân dân gắn với phòng dịch Covid-19


Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh gặp gỡ các doanh nghiệp trên địa bàn TP Móng Cái

Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh gặp gỡ các doanh nghiệp trên địa bàn TP Móng Cái