Banner tin

Giám sát kết quả 2,5 năm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Chiều 6/9, Đoàn giám sát của HĐND Thành phố đã có buổi làm việc với UBND Thành phố về kết quả 2,5 năm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Dự buổi làm việc có đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố.

 

Đoàn giám sát của HĐND Thành phố làm việc với UBND Thành phố

Theo báo cáo của UBND Thành phố, sau 2,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 của HĐND Thành phố về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2016-2020, bước đầu đã đạt được một số kết quả. UBND Thành phố đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển Công nghiệp - TTCN; chú trọng hoàn thiện công tác quy hoạch, tranh thủ các nguồn vốn, ưu tiên bố trí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ ngành công nghiệp ngày càng đồng bộ; công tác cải cách hành chính, huy động các nguồn lực, khuyến khích mọi thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp, tạo điều kiện về mặt bằng cho các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp, nhất là những dự án có công nghệ tiên tiến, hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều lao động, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường có tiến bộ và đảm bảo khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương; duy trì hoạt động kiểm tra và hướng dẫn các hoạt động sản xuất công nghiệp tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; Từng bước chú trọng công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tiếp cận thị trường, phát triển ngành nghề mới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố báo cáo kết quả 2,5 năm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Đến nay một số chỉ tiêu về phát triển công nghiệp dự kiến đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết đề ra: Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, XD đạt 13%/năm (đạt chỉ tiêu Nghị quyết); khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động khá ổn định; giá trị sản xuất bình quân đạt 7.699 tỷ đồng/năm (vượt chỉ tiêu Nghị quyết là 5000 tỷ đồng/năm); 02 chỉ tiêu cơ bản đạt chỉ tiêu nghị quyết: giá trị sản xuất của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp chiếm trên 94% giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố (đạt trên 90% giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố); Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2017-2019 ước đạt 23.098 tỷ đồng (đạt 92,4% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là giai đoạn 2016-2020 đạt 25.000 tỷ đồng).

Do vậy sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết, ngành công nghiệp tiểu thủ công nghệp tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động cơ bản ổn định, khu vực ngoài quốc doanh có bước phát triển góp phần thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo định hướng phát triển KT - XH của thành phố, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu kết luận buổi làm việc

Trên cơ sở kết quả giám sát và làm việc với UBND Thành phố, đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động sản xuất trong Cụm công nghiệp, Khu công nghiệp, các doanh nghiệp,...đặc biệt là công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, PCCN; Tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ mặt bằng sau khi di dời, không để xảy ra tình trạng tái sản xuất gây ô nhiễm, hoặc vi phạm các quy hoạch xây dựng sau khi di dời. Hoàn thiện và triển khai thực hiện hiệu quả: Đề án thu hút lao động và đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án lớn trên địa bàn Thành phố. Triển khai thực hiện tốt Chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố; tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dựng khoa học công nghệ vào sản xuất, tiếp cận thị trường, phát triển ngành nghề mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Thành phố cũng đề nghị HĐND các xã, phường chủ động giám sát thường xuyên, đột xuất kết quả thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế và kiến nghị sau làm việc với Đoàn giám sát HĐND thành phố tại địa phương mình. UBND các xã, phường căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33/2016/NQ/HĐND ngày 21/12/2016 của HĐND Thành phố và Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 20/2/2017 về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2016-2020; Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm chức năng quản lý nhà nước về Công nghiệp TTCN, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường; thực hiện xóa bỏ triệt để các lò gạch thủ công trên địa bàn và chủ trì phối hợp với các phòng ban chức năng Thành phố hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các cơ sở tiểu thủ công nghiệp thực hiện nghiêm túc việc di dời cơ sở kinh doanh vào khu, cụm công nghiệp xong trong năm 2020; phối hợp thực hiện các nội dung GPMB và các bước thực hiện các dự án xử lý nước thải, dầu tư hạ tầng lưới điện, lò giết mổ, khu cụm công nghiệp./.

Tin cùng chuyên mục

Trao đổi kinh nghiệm công tác Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố cụm Miên Đông lần thứ 3

Trao đổi kinh nghiệm công tác Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố cụm Miên Đông lần thứ 3


Sơ kết công tác Hội thành phố Móng Cái 9 tháng đầu năm 2019

Sơ kết công tác Hội thành phố Móng Cái 9 tháng đầu năm 2019


Gần 100 cán bộ quản lý, giáo viên Móng Cái sử dụng thuần thục bình bột chữa cháy

Gần 100 cán bộ quản lý, giáo viên Móng Cái sử dụng thuần thục bình bột chữa cháy


Triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025

Triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025


Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh Karaoke

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh Karaoke


Tặng ngay 100.000đ cho 10.000 khách hàng thực hiện nộp thuế qua Agribank

Tặng ngay 100.000đ cho 10.000 khách hàng thực hiện nộp thuế qua Agribank


Cơ hội nhận ưu đãi “khủng” khi mở tài khoản và sử dụng dịch vụ của Agribank

Cơ hội nhận ưu đãi “khủng” khi mở tài khoản và sử dụng dịch vụ của Agribank


Giải quyết dứt điểm 51 ô đất hợp thức hóa sai

Giải quyết dứt điểm 51 ô đất hợp thức hóa sai


Giao ban Khối MTTQ và các đoàn thể CTXH 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019

Giao ban Khối MTTQ và các đoàn thể CTXH 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019


Thực tập phương án chữa cháy cửa hàng xăng dầu

Thực tập phương án chữa cháy cửa hàng xăng dầu


Hội nghị tuyên truyền triển khai đề án điều trị cai nghiện ma túy bằng Cedemex

Hội nghị tuyên truyền triển khai đề án điều trị cai nghiện ma túy bằng Cedemex


Điều tra, rà soát hộ nghèo và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019

Điều tra, rà soát hộ nghèo và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019


TP Móng Cái: Hiệu quả từ thực hiện cơ chế đặt hàng

TP Móng Cái: Hiệu quả từ thực hiện cơ chế đặt hàng


TP Móng Cái đủ điều kiện công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM

TP Móng Cái đủ điều kiện công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM


Móng Cái phát huy lợi thế dịch vụ logistics

Móng Cái phát huy lợi thế dịch vụ logistics