Giám sát kết quả dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, công tác quản lý và hiệu quả hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ

Ngày 15/10/2021, Đoàn Giám sát của HĐND Tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Vũ Thị Diệu Linh, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với TP Móng Cái, giám sát kết quả thực hiện dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, công tác quản lý và hiệu quả hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Móng Cái. Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái làm việc với đoàn.

Hiện thành phố Móng Cái có 69 cơ sở giáo dục, trong đó 56 trường học từ cấp mầm non đến Trung học phổ thông. Tổng số nhóm, lớp học các cấp, các loại hình là 855 lớp, 28.659 học sinh; hệ thống phòng học, phòng chức năng được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập ngoại ngữ của người dân trên địa bàn Thành phố. Tổng số phòng học, phòng chức năng các trường công lập hiện có là 1.117 (trong đó phòng học văn hóa là 694, phòng học bộ môn là 101 (phòng học ngoại ngữ là 35 phòng). Các phòng học được sắp xếp tinh gọn, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư; có 33/33 (100%) cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy học ngoại ngữ, có 03 Trung tâm ngoại ngữ ngoài hệ thống trường công lập, có 84 giáo viên dạy ngoại ngữ (trong đó giáo viên Tiếng Anh là  65, giáo viên dạy tiếng Trung Quốc là 19).

Quang cảnh cuộc giám sát

Hiện 100% các trường  tại Móng Cái thực hiện giảng dạy chương trình Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc theo đúng quy định, quy chế chuyên môn; công tác quản lý và hiệu quả hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ, Sở, các ban ngành về dạy và học ngoại ngữ; quy mô trường, lớp được duy trì và phát triển; nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân về tầm quan trọng của việc dạy và học ngoại ngữ được nâng cao; chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn ngoại ngữ được bồi dưỡng và nâng cao trình độ đáp ứng được yêu cầu về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc theo quy định; chất lượng giáo dục bộ môn ngoại ngữ trên địa bàn ngày một chuyển biến tích cực; công tác truyền thông gắn việc học ngoại ngữ với yêu cầu thực tế sử dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả nhất định.Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh xã hội hóa trong dạy học ngoại ngữ được quan tâm; các hoạt động giao lưu thúc đẩy phát triển kĩ  năng thực hành ngoại ngữ được chú trọng. Chất lượng học ngoại  ngữ của học sinh không ngừng nâng cao. Thành phố cũng chú trọng chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Trung giao tiếp, 03 trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu học tập ngoại ngữ cho học sinh và nhân dân trên địa bàn; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn Ngoại ngữ tại địa phương.

Các thành viên Đoàn giám sát phát biểu

Bên cạnh những thành tích, việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, công tác quản lý và hiệu quả hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn cũng còn một số tồn tại, chủ yếu do yếu tố cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học ngoại ngữ đã xuống cấp; chưa có những chính sách thu hút đủ mạnh để tuyển dụng giáo viên dạy ngoại ngữ cho các cơ sở giáo dục...

Đồng chí Vũ Thị Diệu Linh, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh phát biểu

Tại cuộc làm việc, Đoàn giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao về những kết quả TP Móng Cái đã triển khai thực hiện, chỉ rõ một số tồn tại, bất cập, đồng thời, tổng hợp các kiến nghị gửi cấp trên xem xét, giải quyết./.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...