Giám sát về công tác triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn

09/09/2022 05:55
Ngày 8/9, Đoàn giám sát của HĐND Thành phố đã có buổi làm việc và giám sát tại phường Bình Ngọc và phường Trà Cổ về công tác triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn. Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố dự và chỉ đạo buổi giám sát.

HĐND Thành phố giám sát về công tác triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn tại phường Bình Ngọc và Trà Cổ

Theo báo cáo của UBND phường Bình Ngọc và UBND phường Trà Cổ, công tác triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn 2 phường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp hiệu quả từ các ban, ngành, đoàn thể, khu phố. Các chế độ, chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác quản lý đối tượng được thực hiện tốt, không có đối tượng đủ điều kiện mà không được hưởng các chế độ theo quy định. Công tác chi trả thực hiện chế độ chính sách kịp thời, đúng và đủ chế độ. Công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ của địa phương tương đối đầy đủ, khoa học, cơ bản đảm bảo đúng quy định. 

Trong 01 năm qua, UBND phường Trà Cổ đã thực hiện chế độ Mai táng phí cho 13 đối tượng BTXH; Thực hiện chế độ Mai táng phí cho 2 đối tượng hưởng Tuất BHXH; Thực hiện chế độ thôi hưởng cho 17 đối tượng BTXH; Thực hiện chế độ trợ cấp xã hội theo Nghị định số 20 cho 04 người; Thực hiện chế độ trợ cấp xã hội theo Nghị quyết số 21 cho 03 người (Người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến 80 tuổi thuộc cận nghèo không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp xã hội hằng tháng); Thực hiện chế độ điều chỉnh trợ cấp xã hội cho đối tượng BTXH cho 04 người. UBND phương Bình Ngọc đã giải quyết chế độ trợ mới cho người cao tuổi theo Nghị định số 20 cho 21 trường hợp; thôi hưởng cho người cao tuổi theo Nghị định số 20 cho 05 trường hợp; Trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 20 cho 17 trường hợp; Trợ cấp, điều chỉnh, thôi hưởng cho trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng theo Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh Quảng Ninh cho 10 trẻ; Trợ cấp cho người cao tuổi theo Nghị quyết số 21 cho 07 trường hợp.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại các buổi giám sát

Trên cơ sở kết quả giám sát và ý kiến tham gia của các thành viên trong đoàn giám sát tại phường Bình Ngọc và phường Trà Cổ, đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như những kết quả trong công tác triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn phường Bình Ngọc và phường Trà Cổ trong 1 năm qua. Cấp ủy, chính quyền 2 phường đã triển khai thực hiện bài bản, đảm bảo quy trình, quy định, đã rà soát đúng, đủ, chi trả kịp thời theo đúng phương châm “Đủ, đúng, kịp thời, lan tỏa yêu thương, chia sẻ yêu thương”; đã tập trung tuyên truyền đến người dân những chính sách của Nhà nước, tỉnh; công tác triển khai thực hiện công khai, minh bạch đến các đối tượng và có sự quan tâm giám sát, kiểm tra; quan tâm các nguồn xã hội hóa, nguồn lực từ ngân sách để hỗ trợ cho các đối tượng; thường xuyên rà soát, mở rộng, bổ sung các đối tượng…

Đồng chí Nguyễn Thị Hậu, Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND Thành phố phát biểu kết luận tại các buổi giám sát

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đề nghị phường Bình Ngọc và phường Trà Cổ quan tâm rà soát tổng các đối tượng đang thụ hưởng; Xác định đúng nhiệm vụ, đúng đối tượng (gồm nhóm trợ giúp thường xuyên tại cộng đồng, nhóm trợ giúp xã hội khẩn cấp, nhóm chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng). Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng, cầm tay chỉ việc đối với các khu, đoàn thể. Đồng thời quan tâm rà soát, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Thường xuyên rà soát lại để đảm bảo chuẩn đối tượng, đúng các quy trình, trình tự, thủ tục trong xét duyệt, chi trả. Tiếp tục rà soát mở rộng đối tượng nếu có. HĐND, MTTQ và các đoàn thể phát huy vai trò giám sát hiện trường. Quan tâm công tác phối hợp với Liên đoàn lao động, các phòng, ban, công an. Quan tâm công tác cải cách hành chính đảm bảo đúng quy trình, quy định, niêm yết. Tăng cường huy động xã hội hóa để thăm hỏi, động viên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu nảy sinh những nội dung Nghị quyết chưa có để HĐND Thành phố đề xuất, kiến nghị.

Các thành viên trong đoàn giám sát HĐND Thành phố phát biểu ý kiến tại buổi giám sát

Theo kế hoạch, Đoàn giám sát của HĐND Thành phố về công tác triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn Thành phố sẽ tiếp tục giám sát tại các xã, phường còn lại, nhằm tuyên truyền Nghị định số 20 và Nghị quyết số 21 đến tất cả 17 xã, phường; đồng thời đánh giá đúng tình hình kết quả công tác triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn Thành phố. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương để tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tỉnh và Thành phố về công tác triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn Thành phố. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền có định hướng, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, với mục tiêu các chính sách được đồng bộ, các thủ tục đều được cải cách đơn giản, giúp cho việc chi trả nhanh chóng, kịp thời.

Đoàn giám sát HĐND Thành phố  trực tiếp đến thăm một số đối tượng để kiểm tra công tác triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn của phường Bình Ngọc và Trà Cổ

Những chính sách trợ giúp xã hội thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước, Tỉnh và TP Móng Cái đối với những đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật; tạo việc làm và thụ hưởng dịch vụ xã hội cơ bản, giúp các đối tượng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thời gian qua, Thành phố Móng Cái cũng đã thường xuyên họp chỉ đạo để đảm bảo duy trì chi kịp thời, đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng và lan tỏa sự yêu thương, chia sẻ của công đồng từ những cơ chế, chính sách của Nhà nước và từ nguồn xã hội hóa của các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội để thanh lọc những đối tượng không đủ điều kiện, bổ sung những đối tượng đủ điều kiện để chi trả kịp thời, đúng thời gian, đúng chế độ, chính sách, trực tiếp đến tận tay đối tượng hoặc gia đình có đối tượng được bảo trợ xã hội.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...