Giám sát về hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của cơ sở giáo dục công lập Mầm nọn, Tiểu học, THCS do Thành phố quản lý từ năm 2021 đến tháng 4/2023.

23/05/2023 21:51
Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề theo kế hoạch số 77/KH-ĐGS ngày 08/5/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố về “Giám sát về hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của cơ sở giáo dục công lập Mầm non, Tiểu học, THCS do Thành phố quản lý từ năm 2021 đến tháng 4/2023”, chiều 23/5, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố do đồng chí Nguyễn Thị Hậu, Trưởng Ban KT-XH HĐND Thành phố làm trường đoàn đã thực hiện giám sát trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố. Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố dự và chỉ đạo.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố, trong những năm qua, Thành phố đã quan tâm dành kinh phí đầu tư trang thiết bị phục vụ học tập, xây dựng bổ sung phòng học đáp ứng quy mô phát triển giáo dục của địa phương. Hiện trên địa bàn có 46 trường công lập thuộc UBND Thành phố quản lý đã được đầu tư kiên cố hóa. Thiết bị đầu tư đầu phát huy giá trị sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà các cấp học. Các tài sản là thiết bị dạy học thông minh được các trường theo dõi và sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy rõ tính ưu việt và hiệu quả với tần suất sử dụng cao, nhiều ứng dụng, hỗ trợ tốt cho giáo viên giảng dạy.

Tổng số điểm trường đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất là 62/115 điểm trường. Việc sử dụng đất so với giấy chứng nhận được cấp không có sự chênh lệch. Các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn cơ bản đã đáp ứng điều kiện làm việc, dạy và học; tuy nhiên, nhiều trường khu đất xây dựng trường diện tích còn thiếu nhiều theo quy định tại thông tư số 13/2020/TT- BGDĐT, cá biệt có trường diện tích quá nhỏ không đáp ứng hoạt động giáo dục cho học sinh (TH Trà Cổ, MN Vĩnh Thực, MN Bắc Sơn, MN Hải Đông...); Đa số các trường đều thiếu phòng học bộ môn theo quy định chuẩn tối thiểu và chuẩn mức độ 1 theo quy định tại thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT (THCS Ka Long, THCS Hải Yên, THCS Trà Cổ, THCS Vạn Ninh,TH Ka Long, TH Đào Phúc Lộc, TH Trà Cổ, TH Hải Xuân, TH Ninh Dương, TH Vạn Ninh... và các trường mầm non). Một số trường còn sử dụng phòng học, phòng chức năng bán kiên cố, xuống cấp (THCS Ninh Dương, THCS Quảng Nghĩa, THCS Vạn Ninh, THCS Trà Cổ, MN Bắc Sơn, TH Bình Ngọc...).

Đến thời điểm hiện tại, có 48 điểm trường lẻ (trong đó có 02 điểm thuộc trường TH Hải Hòa mới dồn ghép) không có nhu cầu sử dụng, Phòng GD&ĐT đã phố hợp với các phòng ban rà soát và trình UBND Thành phố báo cáo Tinh về phương án đề xuất sắp xếp điểm trường không có nhu cầu sử dụng.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Phó trưởng phòng GD&ĐT Thành phố báo cáo đoàn Giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đánh giá cao tính chủ động, linh hoạt, năng động, sáng tạo trong công tác tham mưu cho UBND Thành phố để thực hiện các nội dung liên quan; đồng thời thực hiện tốt công tác QLNN trong công tác kiểm tra các nội dung liên quan đến quản lý về trang thiết bị và cơ sở vật chất; chủ động trong công tác tham mưu, chế độ thông tin báo cáo gắn với chuyển đổi số trong công tác thực hiện quản lý nhà nước về trang thiết bị, cơ sở vật chất; nhờ đó đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền Thành phố để tham mưu, bố trí nguồn lực ưu tiên đầu tư cho giáo dục đào đạo; các nội dung chỉ đạo lớn về giáo dục được chỉ đạo kịp thời.

Nhấn mạnh các giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đề nghị, phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố tiếp thu các ý kiến tham gia của đoàn Giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố để bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Trong báo cần đánh giá được thực trạng về công tác quản lý về trang thiết bị, cơ sở vật chất của từng cấp; trong nội dung liên quan đến đánh giá thực trạng phải đánh giá được các bước: lập quản lý lưu trữ hồ sơ; đánh giá được trang thiết bị, cơ sở vật chất so với chuẩn, cái gì cần bổ sung, cần hoàn thiện; bảo dưỡng, sửa chữa đối với từng tài sản, trang thiết bị. Trên cở đánh giá thực trạng, đánh giá đối với từng nhà trường, từng cấp học đối chiếu với tiêu chuẩn diện tích, trang thiết bị, sử dụng quản lý bảo quản xem cái gì đã đạt và chưa đạt.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Hàng năm có đánh giá báo cáo kiểm kê tài sản đối với từng trường học, từng cấp học. Rà soát lại các thủ tục, các nội dung sửa chữa của các trường, quy mô sửa chữa nhỏ hàng năm của các trường. Chỉ đạo các cơ sở định kỳ rà soát đánh giá tình hình, mức độ tiêu hao căn cứ quy định về quản lý tài sản công. Trong quy hoạch hệ thống trường lớp phải cụ thể. Quan tâm rà soát, đôn đốc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các điểm trường còn thiếu. 

Đối với các trang thiết bị phải chỉ đạo các trường bám sát các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của ngành giáo dục đào tạo, danh mục các tài sản cố định đặc thù để quản lý. Đối với trang thiết bị phải tăng cường chỉ đạo về quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả đúng mục đích, phòng chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí. Tăng cường công tác phối hợp với phòng Tài chính kế hoạch để rà soát lại tất cả tài sản công, cơ sở vật chất, trang thiết bị của mình và có hướng dẫn chi tiết cho từng trường; phối hợp với các xã, phường để quản lý các trường học, tài sản, nhà đất, trang thiết bị. 

Đồng chí Nguyễn Thị Hậu, Trưởng Ban KT-XH HĐND Thành phố phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo kế hoạch, Đoàn giám sát về hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của cơ sở giáo dục công lập Mầm nọn, Tiểu học, THCS do Thành phố quản lý từ năm 2021 đến tháng 4/2023 sẽ tiếp tục giám sát trực tiếp tại 10 trường học gồm: THCS Hòa Lạc, TH và THCS Bắc Sơn, THCS Vạn Ninh, Tiểu học Hải Yên, Tiểu học Trà Cổ, Tiểu học Bình Ngọc, Mầm non Hải Yên, Mầm non Hải Hòa, Mầm non Bắc Sơn và giám sát gián tiếp tại một số phòng, ban liên quan, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS còn lại do Thành phố quản lý, nhằm đánh giá đúng tình hình kết quả công tác công tác triển khai thựchiện về sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị  dạy học của cơ sở giáo dục công lập Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở do thành phố quản lý. Làm rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ trên. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu để tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hực hiện đúng các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Tỉnh và Thành phố về công tác triển khai thực hiện quản lý sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của cơ sở giáo dục công lập Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở do thành phố quản lý. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền có định hướng, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả về sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của cơ sở giáo dục công lập Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn gắn với các giải pháp tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...