Giao ban công tác Hội và phong trào Nông dân Cụm thi đua miền Đông năm 2023

20/11/2023 09:12
Chiều 20/11, tại TP Móng Cái, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân cụm thi đua miền Đông năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Đường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái; đồng chí Đỗ Viết Mạnh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Móng Cái; Thường trực HĐND của các huyện, thành phố Cụm miền Đông (Móng Cái, Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu, Vân Đồn, Cô Tô).
Giao ban công tác Hội và phong trào Nông dân Cụm thi đua miền Đông năm 2023

Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 và là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Hội Nông dân 8 huyện, thành phố trong cụm thi đua miền Đông đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai toàn diện công tác hội và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp hội chú trọng hướng dẫn, vận động hội viên, nông dân xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, chi, tổ hội nghề nghiệp; đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ đào tạo nghề, phối hợp hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững... Thông qua công tác hội và phong trào nông dân đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương và tỉnh Quảng Ninh. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái phát biểu tại hội nghị

Kết quả, 15/15 chỉ tiêu của cụm thi đua cơ bản đạt và vượt mức theo kế hoạch. Trong đó, Hội Nông dân các huyện, thành phố trong cụm đã chủ trì xây dựng gần 20 công trình chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028; kỷ niệm 60 ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023); Biểu dương khen thưởng cấp Thành phố, huyện 206 hộ; khen thưởng cấp tỉnh 26 hộ, Chính phủ khen thưởng 02 hộ; Hội Nông dân các huyện, thành phố trong cụm đã có nhiều hình thức hoạt động đa dạng giúp đỡ hội viên và con em nông dân nghèo, cận nghèo, khó khăn như: Trao tặng con giống (bò, lợn, gà,..), giúp xây dựng công trình nhà vệ sinh, giúp đỡ tiền mặt; Đưa nhiều gương điển hình trong triển khai mô hình, phát triển kinh tế chia sẻ kinh nghiệm vào buổi sinh hoạt làm buổi họp thêm phong phú và nhiều ý kiến cùng trao đổi…

Đồng chí Nguyễn Văn Đường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố trong cụm thi đua miền Đông đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hội và phong trào nông dân, trong đó có nhiều mô hình mới, cách làm hay về phát triển kinh tế nông nghiệp, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên nông dân, đặc biệt là nông dân ở địa bàn nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số để học tập và nhân rộng trong thời gian tới.

Lãnh đạo Hội Nông dân TP Móng Cái chia sẻ nhiều mô hình mới, cách làm hay về phát triển kinh tế nông nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái đã thông tin về những thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội của TP Móng Cái thời gian qua. Đồng thời, khẳng định những kết quả TP Móng Cái đạt được có đóng góp tích cực của các cấp hội và hội viên nông dân Thành phố. Đồng chí mong muốn những ý kiến trao đổi tại hội nghị sẽ là bài học kinh nghiệm để TP Móng Cái áp dụng triển khai các đề án, chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Từ đó, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã mang lại hiệu quả cao.

Lãnh đạo Hội Nông dân các huyện trong cụm miền Đông chia sẻ nhiều mô hình mới, cách làm hay về phát triển kinh tế nông nghiệp

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh biểu dương kết quả Hội Nông dân các huyện, thành phố trong Cụm thi đua miền Đông đã đạt được trong năm qua. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Hội Nông dân các các huyện, thành phố trong Cụm thi đua miền Đông cần rà soát các chỉ tiêu còn lại của năm 2023 để phấn đấu hoàn thành. Triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội TW, tỉnh và địa phương. Tâp trung tham gia phối hợp cùng HND tỉnh triển khai các đề án. Thực hiện tốt những đột phá mà Nghị quyết đại hội đề ra; trong đó quan tâm đến phát triển sản xuất, nâng thu nhập cho nông dân. Tổ chức hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân. Đẩy mạnh xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX. Nâng cao năng lực cho cán bộ nghiệp vụ xây dựng dự án, mô hình, tạo nguồn lực. Cần tiếp tục đổi mới mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua như “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; bảo vệ môi trường; phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng Nông thôn mới; tích cực đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với hội viên, nông dân, góp phần phát triển KT-XH tại địa phương…

Chia tay các đồng chí về nghỉ hưu
Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...