Giao ban thường trực Thành ủy

21/05/2024 20:16
Chiều ngày 21/5, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì hội nghị giao ban thường trực Thành ủy để bàn và triển khai một số nội dung công việc trong thời gian tới.

Tại hội nghị, thường trực Thành ủy đã nghe báo cáo tình hình thu chi ngân sách và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì hội nghị giao ban thường trực Thành ủy 

Theo báo cáo từ UBND TP Móng Cái, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến 20/5/2024 đạt 2.167.112 triệu đồng, bằng 82,5% so cùng kỳ; Trong đó: Thu từ ngành Hải quan đạt 810.715 triệu đồng, đạt 50,5% dự toán, tăng 44,5% so cùng kỳ.Thu nội địa đạt 680.078 triệu đồng, đạt 59,2% dự toán tỉnh, đạt 41,1% dự toán thành phố, bằng 43,4% so cùng kỳ. Có 7/11 khoản thu đạt tiến độ thu bình quân so dự toán thành phố giao là: Thu từ DNNN; Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Thu từ lĩnh vực ngoài quốc doanh; Thuế thu nhập cá nhân; Lệ phí trước bạ; Thu phí, lệ phí; Thu khác. Còn 4/11 khoản thu chưa đạt tiến độ thu bình quân so dự toán thành phố giao gồm: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 841triệu đồng, đạt 28% so dự toán; Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 6.517 triệu đồng, đạt 32,6% so dự toán; Thu tiền sử dụng đất đạt 258.864 triệu đồng, đạt 26,4% dự toán; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 67 triệu đồng, đạt 0,9% dự toán; 

Lãnh đạo Phòng Tài chính kế hoạch báo cáo công tác thu chi ngân sách 

Tổng chi ngân sách đến 20/5/2024  đạt 325.326 triệu đồng, đạt 26,9% dự toán tỉnh, đạt 22,5% dự toán thành phố, bằng 88,1% so cùng kỳ; Trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 126.931 triệu đồng, đạt 49,2% dự toán tỉnh, đạt 27% dự toán thành phố, bằng 85,5% so cùng kỳ; Chi thường xuyên đạt 196.220 triệu đồng, đạt 27,7% dự toán, bằng 89,9% so cùng kỳ. 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của thành phố Móng Cái là 611.719 triệu đồng, gồm: Nguồn vốn ngân sách trung ương: 3.134 triệu đồng, phân bổ cho 01 dự án chuyển tiếp. Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 6.631 triệu đồng; phân bổ cho 02 dự án chuyển tiếp. Nguồn vốn ngân sách thành phố: 601.954 triệu đồng; phân bổ cho 49 dự án, công trình chuyển tiếp; 55 dự án, công trình khởi công mới; 02 dự án chuẩn bị đầu tư; 01 nội dung đầu tư. Kế hoạch vốn năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024: 145.118 triệu đồng của 10 dự án.

Giá trị khối lượng thực hiện đến 20/5/2024 đạt 43.120 triệu đồng, bằng 71,8% CK.Giá trị giải ngân đến 20/5/2024 đạt 65.577 triệu đồng, bằng 10,7% kế hoạch, bằng 95,7% CK; 

Dự kiến giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đến 30/6/2024 đạt 162.512 triệu đồng, đạt 31,88% kế hoạch giao đầu năm và đạt 26,57% kế hoạch sau bổ sung.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái phát biểu 
Đồng chí Dương Thị Huệ, ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái phát biểu 
Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái phát biểu 
Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái phát biểu 
Đồng chí Lê Văn Vĩnh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Móng Cái phát biểu
Đồng chí Trần Bích Ngọc, Trưởng Ban quản lý cửa khẩu Quốc tế  Móng Cái phát biểu 

Tại hội nghị, các ngành liên quan đã cùng thảo luận, đánh giá tình hình và thống nhất các giải pháp trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái đánh giá: thời gian qua, các ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác thu chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công. Trên tinh thần thu cơ bản tốt, rất nỗ lực, dư địa vẫn còn, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các ngành tiếp tục rà soát các khoản thu theo các kết luận để thu dứt điểm. Quan tâm thực hiện các khoản thu bám sát theo Nghị quyết HĐND TP Móng Cái giao, trong đó chú trọng thu tiền cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân; hoàn thiện giao mặt đất mặt nước cho nhân dân để nuôi trồng thủy sản; rà soát các hộ kinh doanh, nhất là khu vực Trà Cổ để đảm bảo không thất thu; tập trung thu thuế xây dựng, thu hút doanh nghiệp. Về công tác chi, phải đảm bảo bám sát kết luận của tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công…

Thanh tra thành phố báo cáo tiến độ thực hiện việc khắc phục các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 

Cũng trong ngày 21/5, thường trực Thành ủy nghe báo cáo tiến độ thực hiện việc khắc phục các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán trên địa bàn và một số nội dung quan trọng khác.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...