Giao ban Thường trực Thành ủy

11/07/2024 16:58
Sáng 11/7, Thành ủy Móng Cái tổ chức hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy để nghe và cho ý kiến về kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 6/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cung cấp nước sạch cho Nhân dân trên địa bàn Thành phố; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác trật tự đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố và một số nội dung quan trọng trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố.
Giao ban Thường trực Thành ủy

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy đã nghe và cho ý kiến về kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 6/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cung cấp nước sạch cho Nhân dân trên địa bàn Thành phố; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác trật tự đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố.

Sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị 17, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 231 và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường đã triển khai các nhiệm vụ từ công tác tuyên truyền vận động, đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước, rà soát số liệu thực tế hộ dân sử dụng nước sạch qua số hợp đồng nước. Kết quả sau 01 năm thực hiện Chỉ thị 17, tỷ lệ sử dụng nước sạch đô thị tăng từ 39,9% lên 62,8%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước đạt QC02 từ 55% lên 76,3%; Số hộ dân sử dụng nước sạch tăng 4.363 hộ dân. TP Móng Cái đã đầu tư 03 dự án nước sạch tại 03 xã Bắc Sơn, Hải Sơn, Vĩnh Trung, với tổng mức đầu tư là 7.636 triệu đồng. Đã đầu tư khoảng 30.000md ống để mở rộng mạng lưới cấp nước tăng độ phủ rộng đến các khu vực dân cư là cơ sở nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị

Thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố từng bước được nâng cao; đông đảo Nhân dân đồng thuận, ý thức chấp hành các quy định được nâng lên; cả hệ thống chính trị các cấp và Nhân dân đồng thuận tham gia xây dựng đô thị văn minh, sáng, xanh sạch, đẹp. Trong 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, TP Móng Cái đã đầu tư 24 dự án chỉnh trang đô thị, tuyến đường kiểu mẫu trên toàn thành phố, với tổng mức đầu tư 100.727 triệu đồng. Các xã, phường tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường 718 đợt ra quân, xử lý 220 trường hợp vi phạm, xử phạt nộp NSNN số tiền 320,15 triệu đồng. Tuy nhiên thực tiễn kết quả thực hiện Chỉ thị 18 đến nay là chưa rõ nét, một số khu vực lực lượng tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị không được duy trì thường xuyên, liên tục dẫn đến tái lấn chiếm chưa được xử lý dứt điểm gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Trên cơ sở ý kiến tham gia đóng góp tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu về nguyên tắc phải hoàn thành chỉ tiêu sử dụng nước sạch đô thị theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đạt 100%; bổ sung thêm và tập trung quyết liệt thực hiện các nhóm giải pháp tăng tỷ lệ sử dụng nước sạch trên địa bàn Thành phố. Phải thay đổi tư duy nhận thức, thay đổi phương pháp, cách làm. Các xã, phường chỉ đạo tổ chức sơ kết Chỉ thị 17-CT/TU ở cấp thôn, khu trước; sau đó các xã, phường tổ chức sơ kết; Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tổ chức sơ kết trực tuyến tới các thôn, khu. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giao Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố ít nhất 1 tuần có 2 tin tuyên truyền về những hạn chế, mặt còn chưa làm được trong thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU. Cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố thực hiện chuyên đề giám sát và phản biện xã hội về 2 Chỉ thị 17-CT/TU và Chỉ thị 18-CT/TU.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố phát biểu ý kiến tại hội nghị

Liên quan đến thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, Thường trực Thành ủy yêu cầu đẩy nhanh việc đầu tư hạ tầng mở rộng mạng lưới trong năm 2024; nâng cao chất lượng dịch vụ nước sạch để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra về tỷ lệ nước sạch đô thị đạt 100%. Đối với phường, xã phải vận động nhân dân sử dụng nước sạch theo hướng thực chất nhất. Thiết lập cơ chế kiểm tra, Thành phố kiểm tra xã, phường; xã phường kiểm tra thôn, khu. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu là Bí thư, Chủ tịch các xã, phường. UBND Thành phố chỉ đạo các Phòng, ban liên quan đẩy nhanh tiến độ đấu nối các hạ tầng dự án; xác định các mô hình quản lý khi thực hiện cấp nước sạch tập trung tại các xã. Xác định vai trò trách nhiệm của UBND Thành phố, cấp ủy, chính quyền xã, phường, Xí nghiệp nước Móng Cái, tổ dân khu phố, các cơ quan đơn vị trên địa bàn.

Về Chỉ thị 18-CT/TU, Thường trực Thành ủy đề nghị nguyên tắc là phải làm nghiêm, phải có chuyển biến ngay từ khu dân cư, dân phải vào cuộc; hậ tầng điện, hạ tầng đô thị đến đâu phải làm đến đó. Chọn các tuyến điểm để tăng cường lực lượng và dùng nguồn lực làm điểm, đó là tuyến xã Hải Đông; tuyến đường Lạc Long Quân ra Trà Cổ; tuyến từ vòng xuyến cầu Bà Mai đến ngã tư Đại lộ Hòa Bình. Đặc biệt quan tâm đến các biển quảng cáo, cần phải có sự đồng bộ. Về hoạt động làm sạch, 3 phường trung tâm Trần Phú, Hòa Lạc, Ka Long phải phối hợp làm tổng thể, đồng bộ và làm dứt điểm.

Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng tham gia ý kiến tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, Thường trực Thành ủy đã nghe và cho ý kiến về Phương án nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố. Mục tiêu của phương án là làm cơ sở cho việc giao và cho thuê mặt biển cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nuôi trồng thủy sản và thu hút đầu tư. Phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển của TP Móng Cái trở thành một ngành sản xuất hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao, hiệu quả, bên vững và bảo vệ môi trường sinh thái; tạo ra sản phẩm có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường tại địa phương, trong nước và xuất khẩu. Phát triển hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển gắn kết với sự phát triển các ngành kinh tế khác (du lịch, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, khai thác hải sản….), đồng thời góp phần tham gia bảo vệ an ninh, quốc phòng biên giới trên biển. Phương án sẽ được triển khai trên phạm vi vùng triều, ven biển, biển đảo của Thành phố; tổng diện tích khu vực lập phương án là 5.300 ha.

Kết luận nội dung này, Thường trực Thành ủy đề nghị phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phương án nuôi trồng thủy sản trên biển trên địa bàn Thành phố để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và xin ý kiến một số sở ngành liên quan của tỉnh. Việc lập phương án phải rà soát kỹ để phù hợp với tính pháp lý, phù hợp với các quy định của pháp luật. Quan điểm phát triển của phương án là phải mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người dân; mang lại hiểu quả trong công tác quản lý nhà nước; đóng góp vào tăng trưởng của khu vực nông nghiệp; đáp ứng được nhu cầu của người dân; tránh xung đột về quốc phòng - an ninh, tránh xung đột về phát triển cảng biển và logistic, tránh xung đột về môi trường nuôi biển và du lịch.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến 

Thường trực Thành ủy đề nghị trong quá trình triển khai phải kêu gọi được doanh nghiệp; phải hình thành được hợp tác xã; thành phần tham gia là các hộ gia đình. Trên cơ sở người dân đã làm có hiệu quả để xác định đối tượng nuôi đảm bảo nguyên tắc nuôi truyền thống dựa trên kinh nghiệm của người dân, tránh nuôi khép kín; hướng tới ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý, chăm sóc, thu mua; tính phương án giống nuôi mới. 

Thường trực Thành ủy cũng đề nghị trong quán trình lập phương án cần rà soát vùng nuôi, mở rộng khảo sát thật kỹ vùng nuôi, lưu tâm yếu tố đặc thù của địa phương; quan tâm hiệu quả kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh; đảm bảo yếu tố an toàn về hàng hải, đường sông, đường biển.

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy cũng nghe báo cáo chuyên đề về việc xây dựng “xã, phường sạch ma túy” trên địa bàn Thành phố. Mục tiêu của chuyên đề là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở; huy động nguồn lực, sự tham gia tích cực của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, xã, phường và Nhân dân trong thực hiện công tác xây dựng “Xã, phường sạch ma túy” giai đoạn 2024-2025, góp phần làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo môi trường, địa bàn lành mạnh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm, từ địa bàn cơ sở; xây dựng xã, phường thành “pháo đài” trong công tác phòng, chống ma túy; kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm về tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn cấp xã.

Đại diện đơn vị tư vân báo cáo về Phương án nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố

Mục tiêu cụ thể của chuyên đề là hằng năm, tổ chức xây dựng được ít nhất 60% tổng số địa bàn cấp xã được lựa chọn để xây dựng “Xã, phường sạch ma túy”. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp để duy trì bền vững kết quả đạt được, ít nhất 90% địa bàn cấp xã đạt Xã phường sạch ma túy” không có tội phạm, tệ nạn ma túy trở lại. Phấn đấu đến hết năm 2025 có 50% địa bàn cấp xã đạt các tiêu chí về “Xã phường sạch ma túy”, trong đó giữ vững số địa bàn cấp xã không có ma túy, không phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy. Phạm vi triển khai chuyên đề tại 17 xã, phường trên địa bàn Thành phố. Lộ trình triển khai từ năm 2024 đến năm 2025.

Qua thảo luận, Thường trực Thành ủy khẳng định, thời gian qua trên địa bàn Thành phố đã phối hợp làm tốt việc không hình thành điểm nóng về ma túy. Trong năm 2024, Thành phố sẽ phấn đấu hoàn 7 xã, phường sạch ma túy, đó là Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, Quảng Nghĩa, Hòa Lạc, Bình Ngọc. Một số xã, phường không sạch được thì chỉ đạo thôn, khu sạch ma túy, triển khai tất cả tại 17 xã, phường. Xác định vai trò trách nhiệm, nhận thức của người dân, cấp ủy chính quyền các xã, phường và lực lượng chuyên trách để có chuyển biến thực sự.

Thường trực Thành ủy cũng nghe và cho ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất trên địa bàn Thành phố; Cho ý kiến về Kế hoạch chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và việc thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...