Giao ban Thường trực Thành ủy thường kỳ

06/06/2022 23:39
Chiều 6/6, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuần để bàn và cho ý kiến về một số nội dung công việc trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy đã nghe và cho ý kiến chủ trương đối với 02 mỏ đất đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với đất, đá làm vật liệu san lấp mặt bằng dự án trên địa bàn TP Móng Cái. Theo đó, Khu vực khoáng sản đấu giá quyền khai thác đất đá làm vật liệu san lấp bao gồm 2 khu vực: Khu vực 1 tại thôn 7, xã Hải Tiến, TP Móng Cái, diện tích 48 ha, trữ lượng dự kiến 9,6 triệu m3; Khu vực 2 tại khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái, diện tích 42 ha, trữ lượng dự kiến 10 triệu m3.

Trên cơ sở báo cáo của UBND Thành phố và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Thường trực Thành ủy đồng ý về mặt nguyên tắc, chấp thuận chủ trương đối với 02 mỏ đất đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với đất, đá làm vật liệu san lấp mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Móng Cái. Giao UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện các thủ tục theo qui định của pháp luật.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận các nội dung tại hội nghị

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến chủ trương đối với điều chỉnh nhiệm vụ và phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/55 Mở rộng Khu bến bãi tại km3 + km4 sông Ka Long, phường Hải Yên, TP Móng Cái (Trung tâm giao dịch hàng hoá nông, lâm, thủy sản (Giai đoạn 1). Theo báo cáo của UBND Thành phố, ngày 09/3/2022, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện việc rà sát, lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án Trung tâm giao dịch hàng hoá nông, lâm, thuỷ sản trên cơ sở gồm ranh giới 02 dự án quy hoạch: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng khu tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu và hệ thống kho ngoại quan, kho lạnh, kho khô gia công xuất khẩu và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng khu bến bãi Km3-Km4 sông Ka Long, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, phù hợp với quy hoạch cấp trên, đảm bảo kết nối, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, các dự án liên quan, xung quanh khu vực tuân thủ pháp luật hiện hành.

Để dự án sớm được thực hiện xây dựng Dự án Trung tâm giao dịch hàng hoá nông, lâm, thủy sản - Giai đoạn 1 tại phường Hải Yên thì việc điều chỉnh Quy hoạch mở rộng Khu bến bãi tại km3 + km4 sông Ka Long, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh là cần thiết để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tại hội nghị

Theo đó, điều chỉnh tên đồ án từ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng Khu bến bãi tại km3 + km4 sông Ka Long, phường Hải Yên thành Trung tâm giao dịch hàng hoá nông, lâm, thủy sản - Giai đoạn 1, phường Hải Yên. Diện tích nghiên cứu sau điều chỉnh là 466.134,80m2 (46,66ha). Số lượng người dự kiến khoảng khoảng 1800 - 2000 người. Việc hình thành Trung tâm giao dịch hàng hoá nông, lâm, thủy sản (Giai đoạn 1) có ý nghĩa quan trọng, là nơi xuất khẩu hàng hóa nông sản chính giữa Việt Nam - Trung Quốc và các nước ASEAN. Vị trí nghiên cứu lập quy hoạch có đầy đủ điều kiện lợi thế về vị trí địa lý và hệ thống hạ tầng cơ sở, giao thông thuận lợi kết nối với Khu bến bãi tại km3+km4, Dự án cầu phao tạm nối với Trung Quốc.

Kết luận nội dung này, Thường trực Thành ủy đồng ý chấp thuận chủ trương đối với điều chỉnh nhiệm vụ và phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/55 Mở rộng Khu bến bãi tại km3 + km4 sông Ka Long, phường Hải Yên, TP Móng Cái. Lý do điều chỉnh quy hoạch là điều chỉnh cho phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040; Điều chỉnh cho phù hợp với các yếu tố tác động an ninh phi truyền thống; Quy hoạch hạng mục PPP đã hoàn thành, quyết toán và phải tính toán điều chỉnh quy hoạch. Đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung tên đồ án là Trung tâm giao dịch hàng hoá nông, lâm, thủy sản quốc tế - Giai đoạn 1, phường Hải Yên, TP Móng Cái. Rà soát thật kỹ để báo cáo Ban Thường vụ tiến độ triển khai các thủ tục (giao đất, cấp phép xây dựng, đầu tư…), các điểm đã quy hoạch và đề xuất phương án giải quyết.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu tại hội nghị

Cùng ngày, Thường trực Thành ủy cũng nghe và cho ý kiến về tiến độ thu ngân sách nhà nước, chỉ ngân sách địa phương và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Theo đó, UBND Thành phố đã chủ động chỉ đạo, điều hành thực hiện dự toán ngân sách ngay từ đầu năm; Chỉ đạo rà soát các nguồn thu, giao nhiệm vụ thu các loại thuế, phí, thu khác ngân sách, tiền cho thuê đất gắn với quản lý địa bàn và chức năng quản lý của các ngành, địa phương; Tập trung chỉ đạo kiểm tra, rà soát các nguồn thu thuế, thu phí, lệ phí nhằm tăng thu, chống thất thu NSNN bằng nhiều biện pháp, đặc biệt quyết liệt trong công tác đôn đốc thu các khoản nợ đọng NSNN, phối hợp xử lý các khoản nợ xấu để thu nợ NSNN… Chủ động nắm bắt, đánh giá dự báo tình hình thực hiện dự toán, từ đó đề ra các biện pháp, giải pháp chỉ đạo triển khai thực hiện; căn cứ vào tình hình, tiến độ thu ngân sách, hàng tuần, tháng đều họp kiểm điểm, đề ra các biện pháp điều hành nhằm đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch dự toán được giao. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2022 tăng 11% so cùng kỳ; có 9/11 khoản thu đạt tiến độ dự toán; tổng thu trên địa bàn, tỉnh giao Thành phố tăng 27% so CK. Tổng chi ngân sách tăng 70,7% so cùng kỳ. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đến 31/5 bằng 18,8% kế hoạch, bằng 68,8% so cùng kỳ.

Thống nhất các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy đề nghị tập trung rà soát các nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí… để tăng nguồn thu. Riêng các khoản thu từ đất, tiền thuê đất, tập trung thu dứt điểm các khoản nợ của doanh nghiệp, người dân. Riêng đối với các phương án đã chuẩn bị theo kế hoạch thu từ đấu giá các lô đất, hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật để sớm tổ chức. Thống nhất với tỉnh và các sở, ngành để hoàn thiện dứt điểm thu từ nguồn đấu giá của Bắc Luân 1 và Bắc Luân 2.

Về Chi thường xuyên, trên tinh thần rà soát lại lên phương án tiết kiệm để chi hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí. Chi có mục tiêu, đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thiện các hồ sơ. Về chi đầu tư công, đối với nguồn của Tỉnh, cần tập trung các nhóm giải pháp, rà soát lại tất các dự án từ nguồn của tỉnh có thể chắc chắn giải ngân được thì giải ngân; đối với vốn Trung ương cũng phải hoàn thiện dứt điểm. Riêng về vốn Thành phố, ưu tiên số một cho việc giải ngân GPMB các dự án trên địa bàn Thành phố mà các hộ dân đã bàn giao mặt bằng; tập trung đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất; quan tâm tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư công.

Hội nghị nghe và cho ý kiến chủ trương đối với điều chỉnh nhiệm vụ và phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/55 Mở rộng Khu bến bãi tại km3 + km4 sông Ka Long, phường Hải Yên, TP Móng Cái

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy đã kiểm điểm công tác lãnh đạo bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 và chuẩn bị Đại hội Chi bộ. Theo báo cáo Kết quả công tác bầu cử trưởng thôn, khu phố và tiến độ triển khai đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy Móng Cái về tổ chức bầu cử Trưởng thôn, khu phố vào ngày 05/6/2022. Trên địa bàn thành phố có 100 thôn, khu phố tổ chức bầu cử Trưởng thôn, khu phố đảm bảo trang trọng, đúng quy đinh. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên toàn thành phố là 21.431/23.451, đạt tỷ lệ 91,39%. Có 25 thôn, khu phố có cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100%. Thôn có cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ thấp nhất, thôn 4, xã Quảng Nghĩa đạt tỷ lệ 70,54%. Có 26 thôn, khu phố bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, tỷ lệ bình quân cử tri đi bầu cử 8.215/8.288 cử tri, đạt tỷ lệ 99,12%; có 74 thôn, khu phố bầu bằng hình thức biểu quyết giơ tay, tỷ lệ bình quân cử tri đi bầu cử 13.217/15.163 cử tri, đạt tỷ lệ 87,17%. Tổng số 100/100 người ứng cử đã trúng cử chức danh Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025, bầu đúng phương án dự kiến 100/100 thôn, khu phố. Không có người tự ứng cử.

Đảng bộ thành phố Móng Cái hiện có 245 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đủ thời gian đại hội. Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh và Thành phố, các đảng bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện công tác chuẩn bị đại hội theo đúng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo quy định. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các đảng viên, các đơn vị liên quan để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Báo cáo tổng kết, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy đảm bảo chất lượng, có tính khái quát, mang tính tổng kết thực tiễn; Tiến hành rà soát nhân sự cấp ủy đương nhiệm, nguồn quy hoạch để xây dựng đề án nhân sự, dự kiến cấp ủy khóa mới về số lượng, cơ cấu thành phần, tỷ lệ theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo.

Thường trực Thành ủy kiểm điểm công tác lãnh đạo bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 và chuẩn bị Đại hội Chi bộ

Kết luận nội dung này, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao cuộc bầu Trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn Thành phố. Đồng chí nhấn mạnh, để tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025, Thành phố và các địa phương đã làm rất tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện tốt nhất để phục vụ bầu cử; công tác chỉ đạo cũng đã được thực hiện sớm, chủ động trong công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là vai trò của Ủy ban MTTQ phối hợp với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ…  Đồng chí khẳng định: Thành công của cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố trên địa bàn Thành phố đã thể hiện sự nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, cử tri đến các điểm bầu cử trong không khí nô nức, phấn khởi.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương rà soát để hoàn thiện các thủ tục bầu cử; chuẩn bị tổng kết tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, khu và tổ chức khen thưởng; Làm tốt công tác chuẩn bị đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025; đặc biệt là quan tâm xây dựng các văn kiện trình đại hội đảm bảo chất lượng, nhất là báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết và chương trình hành động phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả. Quan tâm tới hoạt động đảm bảo nâng cao chất lượng của Chi bộ Đảng, phát triển đảng viên; có tổ giám sát vai trò trách nhiệm của các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường trong việc chỉ đạo phát triển đảng viên. Kiện toàn lại Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Đặc biệt là quan tâm chỉ đạo tổ chức 100% bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội chi bộ.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...