Giao ban Thường trực Thành ủy thường kỳ

Sáng 20/10, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban tuần để bàn và triển khai một số nội dung công việc quan trọng trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

 

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy thường kỳ

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy nghe dự thảo Nghị quyết Xây dựng Đề án phát triển sản phẩm OCOP Thành phố Móng Cái giai đoạn 2021-2025. Theo đó, hiện này TP Móng Cái đã có 7 tổ chức kinh tế tham gia với 42 sản phẩm, trong đó có 17 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP đạt từ 3-4 sao cấp tỉnh, khoảng 30 sản phẩm được chấp thuận tham gia chu trình OCOP, đặc biệt đã có 3 sản phẩm nông nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ gồm: Tôm thẻ chân trắng, Ghẹ Trà Cổ, Lợn Móng Cái.

Việc xây dựng Đề án thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 nhằm đánh giá tổng thế thực trạng chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm giai đoạn 2017-2020, từ đó đề xuất các giải pháp củng cố và phát triển các sản phẩm OCOP, tập trung vào 6 dự án để phát triển sản phẩm theo hướng “3 con, 2 cây và một điểm đến”, cụ thể: Phát triển chuỗi giá trị thịt bò hữu cơ Phú Lâm gắn với kinh tế tuần hoàn; Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm thịt lợn Móng Cái theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ; Phát triển chuỗi giá trị sản xuất Tôm thẻ chân trắng bền vững tại Móng Cái đạt tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ xuất khẩu; Dự án xây dựng nhãn hiệu chứng nhận đối với sản phẩm Khoai Lang Móng Cái; Dự án mô hình mẫu chuỗi sản xuất – tiêu thụ dược liệu tại xã Bắc Sơn; Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, du lịch biên giới, du lịch tâm linh tại 2 xã Hải Sơn, Bắc Sơn.

Cùng với đó, nhằm tái cơ cấu nên kinh tế TP Móng Cái theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân vùng nông thôn, tạo sức bật mạnh mẽ cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh; Củng cố và nâng cao chất lượng các tổ chức kinh tế tham gia vào chương trình OCOP của Thành phố; mục tiêu xây dựng và đưa vào hoạt động hiệu quả ít nhất 1 trung tâm OCOP cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn Thành phố; triển khai ít nhất 1 dự án/ 1 sản phẩm chủ lực của Thành phố theo hướng liên kết trong sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, áp dụng kinh tế tuần hoàn; áp dụng thành công công nghệ 4.0 vào việc số hóa chương trình OCOP trên toàn địa bàn Thành phố.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận các nội dung tại hội nghị

Thống nhất các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến tham gia phát biểu tại hội nghị; đồng thời tiếp tục nghiên cứu và bám sát những nhóm vấn đề để cập nhật, bổ sung vào Đề án như: quy hoạch 368/QĐ-TTg ngày 16/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và một số quy hoạch phân khu chức năng đã được phê duyệt của UBND tỉnh; bám chủ trương của Tỉnh như đề án, Nghị quyết về xây dựng nông nghiệp nông thôn; nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 24 và bám sát thực tiễn trên địa bàn Thành phố.

Thống nhất sửa tên Đề án thành Đề án phát triển sản phẩm OCOP Thành phố Móng Cái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của Đề án là đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông mới kiểu mẫu, NTM nâng cao; tăng thu nhập cho người dân; góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực nông thôn, miền núi.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng cho ý kiến cụ thể về quy trình xây dựng, phát triển thương hiệu các sản phẩm theo hướng “3 con, 2 cây và một điểm đến”; về bố cục, nhóm giải pháp của Nghị quyết, quyết định phê duyệt. Cần xác định rõ cái gì nhà nước làm, cái gì người dân và doanh nghiệp làm, không để tình trạng tư tưởng ỷ lại, dựa vào chính sách, quan trọng phải làm chuyển đổi nhận thức của người dân. 

Các đồng chí lãnh đạo HĐND-UBND Thành phố phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy đã nghe và cho ý kiến về báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án: Hạ tầng khu dân cư Bắc Đại lộ Hòa Bình và Khu đô thị Đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa; tiến độ giải phóng mặt bằng, đấu giá: Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II tại phường Hải Hòa (giai đoạn 1) và Khu đô thị phía Nam cầu Bắc Luân II (giai đoạn 2).

Kết luận về nội dung này, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy thống nhất, đối với dự án Hạ tầng khu dân cư Bắc Đại lộ Hòa Bình và Khu đô thị Đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa, quan điểm thực hiện càng nhanh càng tốt, trong đó lưu ý phân tách giữa các hộ dễ làm trước, trong quá trình làm tiếp tục tập trung tuyên truyền, giải thích cho các hộ dân và giải quyết theo quy định của pháp luật. Đối với Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1), cần rà lại 268 bộ hồ sơ để thực hiện đúng theo đúng bản án; đối với việc xây dựng trên đất nông nghiệp, trong quá trình thực hiện phải công khai, minh bạch cho dân biết. Về phương án đấu giá đất, cần có tư vấn nhưng phải đảm bảo theo trình quy định. Liên quan đến giải quyết kiến nghị của dân, quan điểm của Thường trực Thành ủy là phải tìm cách gỡ cho dân.

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến về chương trình, kịch bản chi tiết lễ khởi công dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (giai đoạn 1). Theo đó, thực hiện kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 7/10/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức lễ khởi công, khởi động dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (giai đoạn 1), UBND Thành phố đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trưởng chuẩn bị mặt bằng tổ chức, xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết, phương án lễ tân, hậu cần, trang trí, khánh tiết, sắp xếp chỗ ngồi, đón tiếp đại biểu dự lễ khởi công, khởi động dự án đảm bảo chu đáo, trang trọng.

Vi Thu - Trần Bình
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...