Giao ban Thường trực Thành ủy thường kỳ

Sáng 22/11, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị giao ban tuần để nghe và cho ý kiến về nhiều nội dung công việc quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố; đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy nghe và cho ý kiến về Đề án Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Đề án đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, cụ thể: Đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Tăng cường kiểm tra dân vận của Đảng, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia giám sát, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và chế độ chính sách đối với đảng viên.

Mục tiêu của đề án nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trước hết là bí thư cấp ủy, cán bộ chủ chốt ở cơ sở thực sự tiền phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ đảng, thực sự là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; Tập trung củng cố, hoàn thiện mô hình của các loại hình tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở; Đẩy mạnh việc tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, bảo đảm cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý; tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp; Phát triển đảng theo phương châm “ở đâu có tổ chức thì cần có tổ chức đảng, ở đâu có quần chúng thì ở đó có đảng viên để lãnh đạo”.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận các nội dung tại hội nghị

Trên cơ sở thống nhất các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đối với TP Móng Cái, việc xây dựng và triển khai Đề án Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên là rất quan trọng. Đồng chí cũng cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về một số nội dung liên quan đến sản phẩm đề án, tên đề án, bố cục, đánh giá thực trạng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đánh giá chất lượng của tổ chức Đảng bộ Thành phố, đánh giá chất lượng đảng viên và phát triển đảng viên…. Đồng thời định hướng 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp để tổng hợp, bổ sung vào Đề án, đó là: Củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy; Tập trung để giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; Củng cố và nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; Phát triển nhanh, chất lượng đội ngũ đảng viên; Nâng cao chất lượng hoạt động của công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể; Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tập trung nguồn lực để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và quần chúng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và chế độ chính sách đối với đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến về Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê của Ban QLCKQT Móng Cái. Theo đó, tài sản sử dụng vào mục đích cho thuê là Khu phòng chờ xuất cảnh cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, khu phòng chờ nhập cảnh. Việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê nhằm tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phòng chờ xuất cảnh, nhập cảnh, phục vụ nhân dân và du khách trong thời gian chờ làm thủ tục trên tinh thần phục vụ, được kiểm soát giả, chất lượng, bao bì, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh ATTP theo quy định; Xây dựng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái ngày càng hiện đại, văn minh, đáp ứng tiêu chuẩn của cửa khẩu quốc tế; Ngoài các hoạt động dịch vụ, kết hợp lập trung tâm quảng bá, giới thiệu, tuyên truyền về các điểm, Tour du lịch của Thành phố, của Tỉnh, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển.

Thường trực Thành ủy đồng ý, thống nhất về nguyên tắc, chủ trương triển khai thực hiện Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê của Ban QLCKQT Móng Cái, trên tinh thần đảm bảo các yêu cầu và quy định của pháp luật. Trong quá tổ chức thực hiện đảm bảo mĩ quan, văn hóa, ANTT khu vực cửa khẩu, không ảnh hưởng đến hoạt động của Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái; Rà soát tổng thể các diện tích, địa điểm khu vực cửa khẩu; Thực hiện quy trình các bước theo quy định của pháp luật và theo quy chế.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu ý kiến tại hội nghị

Hội nghị cũng nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đăng ký hoàn thành trong năm 2021. Theo đó, trong năm 2021, các đơn vị đăng ký 229 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 206 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 89,96%.

Kết luận nội dung này, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy đề nghị rà soát lại đối với những nhiệm vụ đăng ký chưa hoàn thành để tập trung phấn đấu hoàn thành dứt điểm. Thường trực thành nghiên cứu thành lập tổ để nghe, rà soát, đánh giá, khảo sát ngẫu nhiên đối với 229 nhiệm vụ đăng ký trong năm 2021.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...