Giao ban Thường trực Thành ủy

29/11/2021 15:15
Sáng 29/11, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuần để nghe, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, chủ trì hội nghị.

 

Giao ban Thường trực Thành ủy

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2021, phương án phân bổ dự toán, cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

Về kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2021, tính đến ngày 26/11, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố tăng 17,7% so cùng kỳ, ước thực hiện năm 2021 tăng 27% CK. Công tác điều hành ngân sách linh hoạt, đảm bảo nguồn lực thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19; điều chỉnh giảm chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết và tiết kiệm 10% chi thường xuyên dành nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm.

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Theo báo cáo của UBND Thành phố, kế hoạch vốn được phân bổ hợp lý, trong đó ưu tiên bố trí thanh toán cho các công trình được phê duyệt quyết toán còn thiếu vốn, công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, từng bước giải quyết nợ đọng XDCB theo lộ trình. Tiến độ giải ngân theo nguồn thu được thực hiện kịp thời (đạt trên 93% nguồn thu được hưởng). Việc phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn được duy trì tốt, năng lực quản lý điều hành của các đơn vị quản lý dự án được nâng lên.

Thống nhất với các ý kiến của các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Bá Nam đề nghị cần rà soát kỹ từng khoản thu, phát huy kinh nghiệm, cách làm năm 2021; tập trung thu đất tái định cư, hạ tầng, đất đấu giá, tăng giá trị diện tích, thu mặt nước diện tích ít nhưng thu lớn do vậy phải có tầm nhìn từ quy hoạch. Riêng về thuế và phí phải rà soát kỹ đảm bảo thu đúng, thu đủ, không tận thu và nuôi dưỡng nguồn thu; bàn sớm các giải pháp mở cửa du lịch quốc tế, thương mại, chợ. Phải có kịch bản và kế hoạch cụ thể theo tiến độ thu, đặc biệt tính toán tỷ lệ điều tiết lại phần thu cho phường, xã.

Về chi ngân sách, năm 2021 đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư công, giải ngân bám sát chỉ đạo của tỉnh; chi thường xuyên phải đảm bảo nhiệm vụ chi của năm 2022, không lãng phí, bảo đảm tiết kiệm và có động viên khích lệ nhưng phải đảm bảo nguyên tắc. Về đầu tư công, dự án tập trung theo nguyên tắc đầu tư các dự án trọng tâm trọng điểm, dự án động lực không dàn trải, không tăng nợ công, đến đâu dứt điểm đến đó; thống nhất nguyên tắc các dự án nhỏ lẻ thì phải tăng tỷ lệ phân bổ; các dự án cấp bách, dự án hạ tầng tái định cư giao đất có thu tiền, dự án an sinh xã hội, dự án thúc đẩy sản xuất, các dự án quyết toán các công trình động lực.

Trong giai đoạn 2022-2025, tập trung các dự án xã lên phường; có biện pháp giảm các dự án theo hình thức đầu tư theo đơn vị; nghiên cứu để bổ sung các danh mục 1 số dự án tạo động lực như: bổ sung dự án mở rộng đường Quảng Nghĩa; dự án kết nối đường ven biển Hải Hà, Vân Đồn, Móng Cái với cầu Voi; nghiên cứu mở rộng đường xuyên đảo để phục vụ cho các dự án đầu tư; các dự án trong tâm như Y tế, giáo dục.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy tham gia ý kiến tại hội nghị

Thường trực Thành ủy cũng nghe và cho ý kiến kết quả xác định nguồn gốc đất đai với một số hộ dân tại thôn Thoi Phi, xã Vạn Ninh; kết quả cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân kinh tế mới tại khu 9, phường Hải Hòa; Tiến độ giải quyết các vướng mắc cấp GCNQSDĐ đối với 1.322 hồ sơ tại phường Ninh Dương; tiến độ giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.

Thống nhất các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy đề nghị về nguyên tắc phải đảm bảo công khai, minh bạch; vì dân; không phát sinh đơn thư khiếu kiện phức tạp, nảy sinh vấn đề an ninh trật tự, làm chắc chắn đến đâu dứt điểm đến đó, không để lợi dung, không để vi phạm.

Đối với việc giải quyết một số tồn tại đất đai về cấp GCNQSDĐ và khó khăn do ảnh hưởng của dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, phải giữ nguyên hiện trạng để tập trung giải quyết dứt điểm; rà soát thật kỹ, phân loại đối tượng, phân loại nội dung công việc, cái gì làm được phải làm ngay làm nhanh để tạo sự đồng thuận. Công tác phối hợp giữa các phòng với các phường xã phải đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, cùng có tiếng nói, thể hiện sự thống nhất trong cách giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, không ngại việc, không né tránh, không đổ trách nhiệm; đảm bảo theo đúng thẩm quyền, không đùn đẩy, cái gì thuộc thẩm quyền của Thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết, kịp thời báo cáo tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền; Trách nhiệm của UBND các xã, phường phải vào cuộc nắm sâu, nắm chắc tình hình, đặc biệt là nắm tình hình nhân dân.

Liên quan đến vấn đề quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, phải đảm bảo tầm nhìn nhưng hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến khu dân cư hiện hữu; triển khai các quy hoạch phải đảm bảo tái định cư. Việc tổ chức triển khai thực hiện sau khi phân loại đối tượng phải ưu tiên các hộ tích cực.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...