Giao ban UBND thành phố- phiên họp thường kỳ tháng 11/2021

02/12/2021 11:27
Ngày 2/12/2021, UBND TP Móng Cái tổ chức giao ban thường kỳ, phiên họp tháng 11/2021. Đồng chí Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái chủ trì.

Thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2021, Thành phố Móng Cái tiếp tục tập trung ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, xử lý linh hoạt hiệu quả tình huống xuất hiện ca F0 tại địa bàn, giữ vững được địa bàn “An toàn - Ổn định trong trạng thái bình thường mới”, khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 62,5% so CK; Tổng thu NSNN tăng 17,5 % so CK. (Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11 ước đạt 422,6 triệu USD, lũy kế đạt 4.040 triệu USD, đạt 119,3%KH, tăng 62,5% so với CK (Trong đó: Xuất khẩu đạt 1.716,7 triệu USD; Nhập khẩu đạt 2.324,1triệu USD).  Hoạt động thương mại nội địa: Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn Thành phố tháng 11/2021 ước đạt 461,1 tỷ đồng; lũy kế  đạt 6.417,7 tỷ đồng, đạt 78,2% KH, tăng 9,5% CK). Chỉ đạo tập trung giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản, nguồn vốn nông thôn mới phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm kích cầu các hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ,...ổn định, phục hồi và tăng trưởng. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, đô thị, tài nguyên môi trường được tăng cường, đảm bảo; an sinh xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm; đời sống Nhân dân tiếp tục được chăm lo, cải thiện, bảo đảm thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho các đối tượng thụ hưởng. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo giải quyết. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững; hoạt động đối ngoại, ngoại giao Nhân dân tiếp tục được tăng cường.

Đồng chí Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái chủ trì hội nghị giao ban

Tại hội nghị giao ban, các ngành đã tham gia ý kiến, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2021 với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 trên các lĩnh vực.

Chủ trì kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái thống nhất tập trung các nội dung triển khai công tác tháng 12/2021, đó là: Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch Covid 19 của Trung ương, của Tỉnh,thích ứng linh hoạt phù hợp tình hình thực tiễn. Rà soát các khoản thu theo kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2021 và kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021 để triển khai thực hiện thu triệt để trong năm 2021, hoàn thành kế hoạch thu năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với từng dự án đầu tư công, giải ngân vốn Nông thôn mới, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách thành phố năm 2022. Hoàn thiện, khẩn trương trình UBND tỉnh phê duyệt 03 Quy hoạch phân khu (A1, A2, C1.1).

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 , đảm bảo an toàn cho học sinh Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái đề nghị các địa phương quản lý chặt chẽ đất đai, xây dựng

Thực hiện tốt công tác Quản lý đất đai, quản lý tài sản công, trọng tâm là đất công. Thực hiện nghiêm chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, xây dựng đô thị; rà soát các quy hoạch đã được duyệt; tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm quy hoạch. Tập trung giải quyết tồn tại về đất đai. Cấp mới, cấp đổi GCNQSD đất theo kết quả đo vẽ bản đồ địa chính. Tập trung rà soát các hồ sơ liên quan đến giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn giải quyết nhu cầu đất ở cho người dân và tăng thu ngân sách cho Thành phố theo quy định pháp luật. Quan tâm quy hoạch chi tiết ở Vĩnh Thực, Vĩnh Trung, Hải Sơn, Bắc Sơn, giải quyết ổn định an cư lạc nghiệp cho bà con. Tập trung giải quyết tốt khiếu nại tố cáo. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp để đẩy mạnh xuất nhập khẩu. Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, PCCR mùa hanh khô, quản lý rừng ngập mặn...

Đồng chí Chủ tịch UBND TP Móng Cái cũng lưu ý các địa phương, đơn vị chuẩn bị tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, mừng Xuân gắn với thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, XNC trái phép, tuyệt đối không để tồn tại điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...