GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN, THANH THIẾU NIÊN

05/01/2022 15:10
Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên luôn được địa phương xã Hải Tiến quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Xác định phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2022, Công an xã Hải Tiến phối hợp với Đoàn thanh niên, xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo các chủ đề: Tuyên truyền phổ biến pháp luật số 14/2017/QH14 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ; Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý sử dụng pháo; Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ..Bên cạnh đó, còn nhiều nội dung khác như: Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Bộ Luật lao động, Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thanh niên 2020; Luật mua bán trẻ em; Luật An ninh mạng… Trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến những điều khoản liên quan trực tiếp đến thanh thiếu niên, góp phần làm chuyển biến ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; ngăn ngừa và từng bước giảm thiểu vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên.

Xác định phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2022, Công an xã Hải Tiến phối hợp với Đoàn thanh niên, xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo các chủ đề: Tuyên truyền phổ biến pháp luật số 14/2017/QH14 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ; Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý sử dụng pháo; Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ..Bên cạnh đó, còn nhiều nội dung khác như: Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Bộ Luật lao động, Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thanh niên 2020; Luật mua bán trẻ em; Luật An ninh mạng… Trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến những điều khoản liên quan trực tiếp đến thanh thiếu niên, góp phần làm chuyển biến ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; ngăn ngừa và từng bước giảm thiểu vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên.

Thực hiện kí cam kết không vi phạm pháp luật trong trường học

 Bên cạnh đó, Công an xã Hải Tiến luôn chú trọng tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy trong nhà trường và tệ nạn xã hội bằng nhiều hình thức hay, mới lạ như: Hội nghị, giao lưu, tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và thực hiện kí cam kết cho đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn...

Ngoài ra, Công an xã đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã thu thập thông tin trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và xây dựng báo cáo nhanh về việc nắm bắt thông tin qua một số kênh thông tin báo chí của Đoàn và Dư luận xã hội trong thanh niên hàng tuần; báo cáo nhanh tình hình tư tưởng thanh thiếu niên nhằm có biện pháp chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh xấu xảy ra tại các trường học, đồng thời nắm bắt, định hướng kịp thời tư tưởng của đoàn viên, thanh niên, không để xảy ra hiện tượng biểu tình, tụ tập đông người dễ bị thế lực thù địch lôi kéo, lợi dụng…

Quang cảnh buổi tuyên truyền pháp luật

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giúp đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn xã nâng cao nhận thức đúng đắn về pháp luật, qua đó hình thành ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật”, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Hoàng Yến^^
Loading...