Phòng ban đơn vị theo ngành dọc

Giới thiệu đôi nét về Chi cục thuế thành phố Móng Cái

27/04/2017 10:19

 Chi cục thuế thành phố Móng Cái có trụ sở đặt tại số 74 – Đại lộ Hòa Bình – Trần Phú – TP Móng Cái.     

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế được thực hiện theo Quyết định số 110/QĐ-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-TCT ngày 25/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các đội thuộc Chi cục Thuế.

Cơ cấu tổ chức, Chi cục thuế thành phố Móng Cái có 08 Đội trực thuộc được thực hiện theo Quyết định số 2158/QĐ-CT ngày 28/3/2019 của Cục trưởng Cục Thuế) gồm:

  • Đội kiểm tra thuế số 1;  
  • Đội kiểm tra thuế số 2;
  • Đội Hành chính –Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ;
  • Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học - Nghiệp vụ - Dự tóan - Pháp chế;
  • Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Trước bạ - Thu khác;
  • Đội thuế liên xã, phường số 1 (Địa bàn quản lý gồm Chợ Móng Cái và phường Trần Phú);
  • Đội thuế liên xã, phường số 2 (Địa bàn quản lý gồm cãc xã, phường Ka Long, Hải Yên, Ninh Dương, Vạn Ninh, Hải Tiến, Hải Đông, Quảng Nghĩa, Hải Sơn, Bắc Sơn);
  • Đội thuế liên xã, phường số 3 (Địa bàn quản lý gồm cãc xã, phường Hòa Lạc, Hải Xuân, Hải Hòa, Trà Cổ, Bình Ngọc, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực và khu vực Cảng Vạn Gia).

Tổng số cán bộ, công chức là 67 người, trong đó trình độ Thạc sỹ là 13 người, Đại học là 40 người, Trung cấp là 14 người.

Tại Chi cục thuế có Đảng bộ gồm 57 Đảng viên, có tổ chức Công đoàn, có Chi đoàn thanh niên.

Loading...