GRDP 2023 của Quảng Ninh đạt 11,03%, dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Hồng về tăng trưởng kinh tế

29/12/2023 08:40
Năm 2023 tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh ước đạt 11,03% gấp hơn 2 lần so với trung bình cả nước , đứng thứ nhất trong các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 3 toàn quốc (Sau Bắc Giang 13,45%, Hậu Giang 12,27%).
baoquangninh.vn
Loading...