Hải Tiến triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đợt 4 trên địa bàn.

07/06/2022 10:53
Thực hiện công văn số 1919/BCĐ-YT ngày 02/06/2022 của UBND thành phố Móng Cái về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đợt 4, năm 2022 trên địa bàn Thành phố Móng Cái. Ban Chỉ đạo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 xã Hải Tiến xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đợt 4 trên địa bàn.

Phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn xã Hải Tiến với mục tiêu tổ chức tiêm chủng cho nhóm đối tượng trẻ 05 đến dưới 12 tuổi đảm bảo bao phủ miễn dịch cộng đồng cho tất cả nhóm đối tượng, giữ vững mục tiêu kép, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội.

 Tất cả trẻ  độ tuổi đi học từ 05 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng nhưng chưa tiêm hoặc hoãn tiêm hiện đang sinh sống, học tập (thường trú, tạm trú, lưu trú) trên địa bàn trên địa bàn xã. đủ điều kiện sức khoẻ được cơ quan y tế chỉ định tiêm, dự kiến tổng số trẻ là 130 trẻ ( trong đó có 99 trẻ 5 tuổi; 31 trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi) và là số trẻ chưa mắc Covid- 19 trong 3 tháng qua. Mốc tính tuổi: Đủ ngày, đủ tháng, đủ năm tính đến thời điểm tiêm chủng.Sử dụng hiệu quả khi nguồn vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ; đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tiêm chủng tại địa bàn xã Hải Tiến: 


Hoàng Yến
Loading...