Hải Xuân – xã nông thôn mới nâng cao đang dần hiện hữu

13/12/2021 15:25
Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp; hoạt động phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân ngày càng đạt hiệu quả cao; các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế có nhiều khởi sắc… diện mạo xã Hải Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đang dần hiện hữu.

 

Xã đã thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển sản phẩm hàng hoá chủ lực của xã, thành phố, tỉnh gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

Xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình dài hơi, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc. Chính vì vậy, sau khi về đích chương trình xây dựng NTM vào năm 2018, xã Hải Xuân tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí, hướng tới đặt nhiệm vụ hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021 với mục tiêu: Sản xuất phát triển - Diện mạo sạch đẹp - Cuộc sống sung túc - Thôn xóm văn minh - Quản lý dân chủ.  Để đạt được mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền xã Hải Xuân đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức quán triệt Nghị quyết về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đến nhân dân, xác định vai trò chủ thể, trách nhiệm của người dân trong triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tạo được sự đồng thuận cao của toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Nhân dân đồng tình và hiểu được ý nghĩa của chương trình xây dựng Nông thôn mới là Nhà nước và nhân dân cùng làm, đồng thuận hiến đất, tháo dỡ công trình để làm đường.

Đồng chí Nguyễn Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Xuân cho biết: “Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân đã chuyển biến tích cực: Nhân dân hiến đất, tháo dỡ công trình để làm đường, đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho nông thôn như điện, đường, trường, trạm… Hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và các mô hình phát triển sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Vì vậy, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, diện mạo nông thôn được đổi mới rõ rệt đặc biệt về hệ thống đường giao thông nông thôn. Hệ thống chính trị nông thôn luôn được ổn định, dân chủ cơ sở được phát huy, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền sâu rộng, tích cực, việc xây dựng nông thôn mới của địa phương đã đạt được những kết quả cơ bản, rõ rệt, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đáp ứng mục đích cao nhất của chương trình xây dựng nông thôn mới”.

Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố hỗ trợ xã xây dựng NTM nâng cao

Năm 2021, xã Hải Xuân đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới được 2.289 triệu đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 1.179 triệu đồng, chiếm 51,6 %, góp phần để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, nhất là tiêu chí khó, cần đến nguồn lực lớn như xây dựng kết cấu hạ tầng và các dự án thuộc tiêu chí văn hóa, phát triển sản xuất, vệ sinh môi trường...

Nhờ đó, nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại xã Hải Xuân đều đạt tiến độ về thời gian, đảm bảo chất lượng, mang tính bền vững, tạo sự thay đổi diện mạo nông thôn. Xã đã thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển sản phẩm hàng hoá chủ lực của xã, thành phố, tỉnh gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó tập trung thực hiện đầu từ hạ tầng cho các vùng sản xuất tập trung đặc biệt là trạm điện phục vụ nuôi trồng thủy sản, hiện xã đã đầu tư 01 trạm với công suất 400KVA vùng nuôi trồng thủy sản tập trung. Bên cạnh đó, UBND xã đang triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch đã hoàn thiện 25 hồ sơ, có 12 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản.

Các đơn vị hỗ trợ xã bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Trong năm 2021, UBND xã đã hướng dẫn và triển khai cấp mã vùng sản xuất đối với mặt hàng tôm thẻ chân trắng cho 23/25 hộ nuôi trồng thủy sản. Trên địa bàn xã có 01 mô hình kinh tế trang trại tại thôn 1, quy mô trên 4,5 ha đã triển khai thực hiện ứng dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác trồng cây ăn quả; doanh thu đạt 1,5 tỷ/vụ/năm, lợi nhuận đạt 1 tỷ đồng/vụ /năm. Hiện trên địa bàn xã có 03 HTX hoạt động trong các lĩnh vực: vận tải; dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch, bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc, bột mỳ; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu, bán lẻ lương thực. Trên địa bàn hiện đang có 02 chuỗi sản xuất liên kết sản xuất đều theo quy trình khép kín từ con giống, thức ăn đến sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Các thành viên trong tổ luôn hỗ trợ nhau về kiến thức, kỹ thuật, vốn trong sản xuất kinh doanh.

Hàng năm xã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội với mũi nhọn là kinh tế nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, trên địa bàn xã hiện có 66 Công ty, doanh nghiệp; Tổng doanh thu dịch vụ, thương mại là 32 tỷ đồng; hiện có doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống Dáng Phương, sản lượng 8000 lít/năm, doanh thu năm 2020 đạt 600tr, dự kiến năm 2021 đạt 700tr, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP, được công nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh.

Xã có 24,7/26 km = 95% tuyến đường trục xã được trồng cây xanh, cây bóng mát.

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thời gian qua được quan tâm và từng bước cơ giới hóa để tăng năng xuất và sản lượng, đặc biệt trong sản xuất lúa gạo: các khâu từ làm đất, cấy mạ, thu hoạch đã được thực hiện 80% bằng máy móc. Hiện trên địa bàn xã có 5 máy cày, 01 máy gặt đập liên hợp. Đáp ứng được nhu cầu sản xuất của 100% các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Trên địa bàn xã 02 có mô hình tích tụ đất trong trồng trọt và nuôi trồng thủy sản, gồm: Mô hình tích tụ ruộng đất trong trồng trọt và trang trại tổng hợp kết hợp du lịch sinh thái với quy mô trên 5ha/mô hình tại thôn 1, thực hiện sản xuất theo quy mô hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật và quy trình trồng trọt hiện đại doanh thu đạt khoảng 1,5 tỉ đồng/vụ/năm, lợi nhuận đạt khoảng 1,0 tỉ đồng/vụ /năm. Mô hình nuôi trồng thủy sản tại thôn 2, với quy mô 10 ha, thực hiện sản xuất theo quy mô hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật và quy trình nuôi trồng hiện đại với năng suất bình quân đạt 6,5 tấn/ha, doanh thu đạt 900 triệu đồng/vụ/năm, lợi nhuận đạt 450 triệu đồng/vụ /năm.

Những hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, cơ cấu kinh tế hợp lý đã góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2021 đạt xấp xỉ 55,8 triệu đồng/người/năm = 1,58 lần thu nhập năm 2018 là 35,2 triệu đồng/người/năm. Năm 2021 số hộ nghèo trên địa bàn xã theo tiêu chí cũ, giai đoạn 2016-2021 hiện còn 4 hộ (giảm 3 hộ so với năm 2020), tỷ lệ 0,17%.

Xã có 12/13 nhà văn hóa thôn được xanh hóa bằng cây xanh, vườn hoa, cây bóng mát = 92%.

Xã đã được UBND thành phố quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống đảm bảo an toàn giao thông gồm: biển báo, chỉ dẫn đường, vạch sang đường, gờ giảm tốc tại tất các các tuyến đường trục xã, trục chính thôn đảm bảo an toàn giao thông. Xã đã thực hiện đầu tư hệ thống đèn Led cao áp phục vụ chiếu sáng tại các khu vực tập trung khu dân cư trên tất cả các tuyến đường trục xã, trục thôn với quy mô 443 bóng đèn cao áp. Hiện trên địa bàn xã có 20,30/24,70 km = 82% tuyến đường trục xã được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Xã có 24,7/26 km = 95% tuyến đường trục xã được trồng cây xanh, cây bóng mát.

Hàng năm UBND xã chủ động phối hợp với phòng Quản lý đô thị thành phố kiểm tra, khảo sát và thực hiện duy tu, bảo dưỡng tuyến đường trục chính xã từ nguồn ngân sách thành phố. Hiện nay xã có tổng 32,4/43 km = 74% kênh mương đã được kiên cố hóa, còn lại là hệ thống mương đất nội đồng. Trên địa bàn có 14,8 km đê và 6 cống tiêu thoát nước các công trình luôn được theo dõi, tu sửa hàng năm đảm bảo phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai địa phương.

Xã có 12/13 nhà văn hóa thôn được xanh hóa bằng cây xanh, vườn hoa, cây bóng mát = 92%. Trong năm xã đã thực hiện trồng mới 17 cây xanh các loại tại nhà văn hóa các thôn, 210 m hàng rào xanh bằng cây chuỗi ngọc, cây chiều tím trong khuôn viên nhà văn hóa các thôn. Hiện có 45/52=86,5% tuyến đường trục thôn, ngõ xóm được đặt tên đường, 1823/2371 = 76,8% nhà dân đã được gắn biển số nhà tại các khu dân cư tập trung.

Bên cạnh đó, Xã đã được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn phổ cập, giáo dục, xóa mùa chữ năm 2021. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo xã đạt 3160/4451= 71%. Xã thực hiện tốt công tác y tế công đồng và phòng chống các bệnh truyền nhiễm có hiệu quả. Tổng số lần khám và điều trị năm 2021 đạt: 4.358 lượt người.

Mô hình tích tụ ruộng đất trong trồng trọt và trang trại tổng hợp kết hợp du lịch sinh thái với quy mô trên 5ha/mô hình tại thôn 1, thực hiện sản xuất theo quy mô hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật

Các hoạt động văn hóa văn nghệ trên địa bàn xã thường xuyên được quan tâm, phát triển, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp văn hóa truyền thống địa phương, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, dân chủ, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, thực hiện tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Năm 2021, có 2106/2291 hộ chiếm tỷ lệ 92 % gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 13/13 thôn đạt thôn văn hóa.

Trên địa bàn xã đã được đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung (Công trình cấp nước sạch tập trung liên xã Hải Xuân – Vạn Ninh). Hiện hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn đã hoàn thiện và đi vào hoạt động, 100% hộ dân trên địa bàn đã đăng ký sử dụng nước sạch, hoàn thành việc đấu nối công tơ nước cho 100% các hộ dân để các hộ dân được sử dụng nước sạch từ nguồn nước nhà máy cung cấp.

Duy trì hoạt động có hiệu quả 13 tổ thu gom rác trên địa bàn, qua đó công tác thu gom rác thải được tiến hành thường xuyên, liên tục, rác thải từ các hộ được các tổ thu gom rác của thôn tập kết vào một điểm, sau xe thu gom rác của công ty Môi trường và công trình đô thị sẽ thực hiện thu gom và chuyển đến nhà máy rác của Thành phố, do đó lượng chất thải rắn trên địa bàn được thu gom 100% và xử lý theo quy định, từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã đã thực hiện thu gom được hơn 5000 tấn chất thải rắn, đạt  96%  kế hoạch và vượt 1% so với cùng kỳ năm 2020. Việc thu gom rác thải tại vùng sản xuất, thu gom rác thải bảo vệ thực vật, thu gom vào 10 điểm (các điểm tập kết đã thực hiện xây dựng từ năm 2019) từ đó ký hợp đồng với đơn vị đủ điều kiện để thu gom mang đi. Xã không có khu xử lý rác thải tập trung tuy nhiên xã đã triển khai xây dựng 07 khu tập kết rác thải tại 07 thôn bằng hình thức san nền đổ bê tông và xây tường che đảm bảo cảnh quan và vệ sinh môi trường. Hàng tuần rác thải trên địa bàn được thu gom và vận chuyển về nhà máy xử lý rác thải của thành phố để xử lý theo quy trình.

Hiện đang triển khai thực hiện 01 mô hình thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư tại thôn 3 theo công nghệ Dewast. Bên cạnh 02 mô hình đã triển khai thực hiện, UBND xã đã chuẩn bị hồ sơ thực hiện thêm 04 mô hình tại các thôn trên địa bàn phấn đấu trong năm 2021, giải quyết 100% vấn đề nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống nông thôn; Xã dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2022, thực hiện thành công mô hình này, sẽ nhân rộng trên toàn xã đây là bước tiến mới trong việc xử lý nước thải sinh hoạt và nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường phát triển bền vững tại vùng nông thôn.

Xã có 13/13 thôn = 100% được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” đạt 100%.

Các tiêu chí về an ninh trật tự - hành chính công được xã triển khai thực hiện tốt trong thời gian qua. Xã Hải Xuân đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định 6 nội dung công tác cải cách hành chính. Giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đảm bảo 100% đúng hạn. 13/13 thôn đều xây dựng hương ước, quy ước làng văn hóa, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay 20/20 cán bộ, công chức xã đạt chuẩn bằng cấp chuyên môn. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ. Trên địa bàn xã đã thành lập 08 mô hình tổ tự quản an ninh trật tự do Hội CCB làm nòng cốt với 128 thành viên. Xã  có 13/13 thôn = 100% được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” đạt 100%. Năm 2021, trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông người kéo dài; khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội; các vụ việc này đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật.

Hiện tại, xã có 7/13 thôn = 54% số thôn đạt chuẩn nông thôn mới; có 170 hộ được công nhận hộ mẫu. Kiểm tra, đánh giá và công nhận với 10 vườn mẫu tại 4 thôn, được triển khai quy hoạch nhằm cải tạo vườn tạp, trồng các cây trồng có giá trị kinh tế, khơi dậy tiềm năng quỹ đất.

Với những bước đi vững chắc và cách làm sáng tạo, phù hợp trong xây dựng NTM nâng cao, qua khảo sát và tự đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, đến nay xã Hải Xuân đã đạt 8/8 Tiêu chí; 27/27 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao, đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo quy định xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Nông thôn mới nâng cao đang dần hiện hữu ở xã Hải Xuân với điểm nhấn là những nếp nhà khang trang, đường sá rộng rãi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt

Trở lại Hải Xuân sau 4 năm hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, có thể nhận thấy sự thay đổi và chuyển mình rõ nét của một vùng quê thuần nông. Nông thôn mới nâng cao đang dần hiện hữu ở nơi đây với điểm nhấn là những mô hình phát triển sản xuất, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để từng bước hình thành các mô hình sản xuất quy mô lớn, là những nếp nhà khang trang, đường sá rộng rãi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đều tăng mạnh; môi trường cảnh quan được cải thiện; hệ thống chính trị được củng cố, An ninh trật tự cơ bản đảm bảo, năng lực làm việc cán bộ được nâng cao và đặc biệt trách nhiệm, ý thức tự giác tham gia với cộng đồng của người dân được nâng cao, chủ động và làm chủ trong phát triển kinh tế gia đình. Bằng sự quyết tâm, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng thuận của Nhân dân, cùng những kinh nghiệm từ thực tiễn và cách làm sáng tạo, chủ động, tin tưởng rằng, Hải Xuân sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra.

Vi Thu - Trần Bình
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...