Hàng nghìn học sinh trường Tiểu học Hải Hoà hào hứng tham gia buổi ngoại khóa phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tệ nạn xã hội

25/04/2023 09:35
Tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật, về phòng chống xâm hại, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường cho học sinh trên địa bàn là một chương trình ý nghĩa, giúp giáo viên, học sinh trang bị thêm kiến thức pháp luật trong phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường lứa tuổi học sinh trên địa bàn do Công an phường chủ trì phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.

Vấn nạn bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, têu nạn xã hội diễn ra ngày càng phức tạp. Nhằm trang bị kiến thức cho học sinh (HS), ngày 24/4 Trường Tiểu học Hải Hoà phối hợp với Công an phường tổ chức buổi Ngoại khoá “Tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật, phòng chống xâm hại, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường cho học sinh Tiểu học”. Tham dự có các đồng chí trong Ban giám hiệu nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh, lãnh đạo Công an phường và các học sinh nhà trường tham dự.

Tại chương trình, bằng cách thức truyền đạt lôi cuốn, hấp dẫn, đồng chí Trung tá Tô Đức Dũng đã chia sẻ cho học sinh, phụ huynh, giáo viên kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận diện các hành vi xâm hại trẻ em, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường. Không chỉ trang bị thêm kiến thức pháp luật cần thiết trong phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội chương trình còn cung cấp các kỹ năng, thái độ ứng xử phù hợp trong các tình huống khác nhau; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với vấn nạn xâm hại trẻ em; phòng chống bạo lực học đường, góp phần xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc. Bên cạnh đó Công an phường cũng nêu ra thực tế tình trạng học sinh vi phạm hút thuốc lá điện tử diễn ra ở các cấp học kể cả Tiểu học hiện nay đang trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội và gia đình, đồng thời thông tin các quy định của pháp luật liên quan đến chế tài xử lý.

Tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật, về phòng chống xâm hại, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường cho học sinh trên địa bàn là một chương trình ý nghĩa, giúp giáo viên, học sinh trang bị thêm kiến thức pháp luật trong phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường lứa tuổi học sinh trên địa bàn do Công an phường chủ trì phối hợp tổ chức triển khai thực hiện. 
Từ chương trình, thầy cô sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với nạn xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tệ nạn xã hội; Góp phần xây dựng “Trường học hạnh phúc” với các tiêu chí: Yêu thương – An toàn – Tôn trọng”.

Đặng Văn Cao
Cổng TTĐT phường Hải Hoà
Loading...