HĐND Thành phố: Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri

05/07/2022 06:49
Chiều 4/7, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức hội nghị giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI và các nội dung chưa được giải quyết dứt điểm trong các kỳ họp trước tại Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2-HĐND Thành phố; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 của HĐND thành phố. Đồng chí Dương Thị Huệ, UV BTV, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố chủ trì. Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, UV BTV, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố cùng dự.

 

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Dương Thị Huệ, UV BTV, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố chủ trì

Tại hội nghị, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND Thành phố đã báo cáo kết quả giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 theo Báo cáo số 242/BC-HĐND ngày 26/11/2021 của HĐND Thành phố. Tổng số có 27 kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) gồm 2 kiến nghị chung, 25 kiến nghị theo xã phường. Tuy nhiên khi HĐND thành phố đi giám sát thực địa các kiến nghị tại xã phường và hội nghị giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri thấy rằng 2 nội dung của xã Quảng Nghĩa không xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân; 2 kiến nghị của cử tri phường Hòa Lạc liên quan đến các chủ trương, định hướng lớn trong phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. Do vậy, kiến nghị được HĐND thành phố xem xét giám sát kết quả thực hiện là 22 nội dung, gồm 2 kiến nghị chung và 20 kiến nghị theo xã phường. 

Bên cạnh đó có 20 nội dung của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa XXI và các kỳ họp trước chưa được giải quyết dứt điểm. Như vậy, tổng số có 2 kiến nghị chung và 40 kiến nghị theo xã phường của cử tri nêu tại Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. 

Để giải quyết các kiến nghị trên, UBND thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo, phân công, giao trách nhiệm, thời gian thực hiện cho các phòng, ban, xã phường và các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp giải quyết, báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố. Theo đó, các phòng ban, địa phương, cơ quan, đơn vị theo chức năng, thẩm quyền được phân công đã rà soát nội dung kiến nghị của cử tri, kiểm tra thực tế tại hiện trường, thống nhất nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện. Trong quá trình giải quyết, UBND thành phố chỉ đạo, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời đến các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố và cử tri kiến nghị. 

Đến nay, những kiến nghị đã giải quyết xong có kết quả cụ thể theo báo cáo số 242/NC-HĐND ngày 26/11/2021 là 16/40, đạt tỉ lệ 40%; kiến nghị đang chỉ đạo làm rõ, thông tin đến cử tri là 11/40, đạt 27,5%; Nội dung kiến nghị đã được chỉ đạo giải quyết nhưng chưa dứt điểm, cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới gồm 13/40, đạt 32,5%. 

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, UV BTV, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những kết quả đã thực hiện được; nêu ra những khó khăn, tồn tại hạn chế trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Đỗ Văn Tuấn đã tiếp thu và làm rõ một số ý kiến tại hội nghị. Đồng chí đề nghị các ban ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác giải quyết và phối hợp giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời, chất lượng, đảm bảo quyền lợi của cử tri trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Thị Huệ, UV BTV, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố nhấn mạnh: Qua hoạt động giám sát của Thường trực, các ban, các tổ đại biểu HĐND thành phố có thể khẳng định, đa số các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 và các nội dung chưa được giải quyết dứt điểm trong các kỳ họp trước đều được UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, các cấp ngành quan tâm xem xét giải quyết cụ thể. Qua đó phần nào giải đáp được những nội dung cử tri quan tâm, góp phần giải quyết nguyện vọng chính đáng của cử tri; một số vấn đề nóng, phát sinh được cử tri phát hiện, kiến nghị phản ảnh với Thường trực, các đại biểu HĐND thành phố cũng được UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc ban ngành địa phương, cơ quan chức năng quan tâm giải quyết kịp thời, đảm bảo an sinh xã hội. 

Tại hội nghị này đã có 17/40 nội dung được đưa ra thảo luận, yêu cầu các sở ngành, địa phương giải trình làm rõ thuộc các lĩnh vực: Giao thông, quản lý đất đai, tài nguyên, vệ sinh môi trường, hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng, điện, nước, giáo dục. Các vấn đề đưa ra thảo luận đã được các ngành, địa phương chủ động, nghiêm túc giải quyết; tuy nhiên quá trình giải quyết còn gặp những vướng mắc, bất cập về nguồn lực, thể chế, cơ chế chính sách theo quy định của pháp luật hiện hành cần có lộ trình, thời gian xem xét, giải quyết thấu đáo các kiến nghị của cử tri.

Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, địa phương nêu cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân để giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân ở những lĩnh vực thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương. Các kiến nghị của cử tri phải được các tổ chức, cơ quan chức năng trả lời, xác định rõ lộ trình, thời hạn giải quyết, cam kết thời gian giải quyết để cử tri theo dõi, giám sát. Chính quyền các xã phường cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân; đi sâu, đi sát tìm hiểu, nắm bắt những vấn đề bức xúc của dân để giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở. 

Đồng chí cũng đề nghị các ban, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố cần tăng cường hơn nữa việc theo dõi, giám sát thực hiện những cam kết, giải pháp của các cơ quan chức năng đã đề ra tại hội nghị để sớm giải quyết có kết quả những nguyện vọng chính đáng của cử tri. Việc giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri cần được thực hiện mọi lúc, mọi nơi để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố./.

 

Hải Ninh
Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP Móng Cái
Loading...