HĐND Thành phố khóa XXI: Họp và nghe kết quả giải quyết các nội dung sau chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8

02/06/2023 23:46
Thực hiện Kế hoạch của Thường trực HĐND Thành phố về tổ chức phiên giải trình kết quả thực hiện Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND Thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8- HĐND Thành phố khóa XXI. Ngày 2/6, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức họp và nghe kết quả giải quyết. Đồng chí Dương Thị Huệ - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP chủ trì hội nghị; đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP đã tới dự.
Quang cảnh hội nghị

Theo đó, tại kỳ họp thứ 8, HĐND Thành phố khóa XXI. UBND Thành phố đã trình bày 03 nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước được HĐND, Đại biểu HĐND Thành phố chất vấn tại hội trường (Về lập Quy hoạch chi tiết xây dựng và kế hoạch lập, triển khai dự án đầu tư hạ tầng khu vực dân cư lân cận kết nối đồng bộ với dự án cải tạo, sữa chữa tuyến đường dạo ven biển Trà Cổ, thành phố Móng Cái; Về tiến độ lập Đề án phát triển hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố; Về đề nghị Thành phố xem xét giao lại khu đất của Dự án trồng rừng thực nghiệm Trường Trần Phú (Nàm Lý) cho nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế). 

Đối với nội dung về lập Quy hoạch chi tiết xây dựng và kế hoạch lập, triển khai dự án đầu tư hạ tầng khu vực dân cư lân cận kết nối đồng bộ với dự án cải tạo, sữa chữa tuyến đường dạo ven biển Trà Cổ, thành phố Móng Cái Yêu cầu các đơn vị, phòng, ban chuyên môn tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 2668/UBND-VP ngày 10/8/2022 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch tại Khu du lịch quốc gia Trà Cổ. Ban QLDA đầu tư xây dựng khẩn trương báo cáo, đề xuất giải pháp lâu dài để đảm bảo cảnh quan, môi trường khu vực bãi biển; hoàn thành dự án cải tạo, sữa chữa tuyến đường dạo ven biển Trà Cổ, thành phố Móng Cái theo tiến độ đã được phê duyệt; Phòng Quản lý đô thị đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu A6 hoàn thành trong năm 2023, làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Đối với nội dung về tiến độ lập Đề án phát triển hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới UBND Thành phố sẽ tập trung bám sát Sở Xây dựng hoàn thiện lập Quy chế quản lý kiến trúc tổng thể trên địa bàn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến hoàn thành trong năm 2023 để triển khai thực hiện các dự án triển khai hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố.

Đối với nội dung về đề nghị Thành phố xem xét giao lại khu đất của Dự án trồng rừng thực nghiệm Trường Trần Phú (Nàm Lý) cho nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế. Hoàn thiện phê duyệt đề án Giao đất, cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn thành phố để triển khai thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo UBND Xã Bắc Sơn, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và các đơn vị liên quan, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị giao, cho thuê đất đúng theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu phát biểu ý kiến

Đối với nội dung chất vấn liên quan tới 9 dự án đầu tư công, HĐND TP sẽ giám sát, yêu cầu UBND TP chỉ đạo xây dựng kế hoạch lộ trình pân công rõ trách nhiệm tổ chức cá nhân chủ trì và phối hợp thường xuyên. Kiểm điểm giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và giao Ban quản lý dự án công trình đẩy nhanh tiến độ đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Thường trực UBND TP, Ban đã kịp thời thành lập tổ công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023; chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc họp tháo gỡ khó khăn về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản công, đơn thư, nguồn vật liệu san lấp... nên có 5/9 bằng 55,6% dự án tồn đọng đã cơ bản hoàn thành xây lắp và bàn giao đưa vào sử dung đó là các Dự án xây dựng, lắp đặt màn hình Led tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố, phường Hòa Lạc; Dự án Cấp nước tập trung liên xã Hải Xuân - Vạn Ninh TP Móng Cái; Dự án san nền phần diện tích mở rộng bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái; Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần thứ 2 - tỉnh Quảng Ninh; 01 Dự án hoàn thành xây lắp và chưa bàn giao đưa vào sử dụng: Thay thế trạm biến áp tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Móng Cái. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện giải quyết tồn đọng cũng còn chậm, còn 04 dự án chưa hoàn thành xây lắp đó là Hạ tầng kỹ thuật khu quảng trường gắn với tượng đài, nhà bảo tàng, thư viện trung tâm hội nghị hội thảo Quốc tế Móng Cái; Dự án Hạ tầng khu tái định cư thôn 5, xã Hải Xuân; Đường giao thông nội khu tại khu Nam đài Truyền hình, Phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái và dự án hạ tầng khu xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực (vốn NTM): Riêng 02 dự án Mở rộng nâng cấp Đường từ ngã năm Ninh Dương - Cầu Voi, thành phố Móng Cái: Hạ tầng khu dân cư bắc đại lộ Hòa Bình còn chậm cũng đã được chỉ rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan để đẩy nhanh việc thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Dương Thị Huệ - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP phát biểu kết luận 

Kết luận nội dung cuộc họp, đồng chí Dương Thị Huệ - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP cũng ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của UBND TP, BQL dự án trong công tác điều hành giải quyết triển khai.bàn giao, quyết toán 9 dự án, đồng thời nhấn manh đây là những dự án có quá trình triển khai kéo dài, còn vướng mắc và tồn tại, đến nay đều được xem xét thấu đáo; Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị, phòng ban cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm các quy định trong quản lý đầu tư công trình và quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trên phương châm 6 dám trong thực thi công vụ và tập trung đẩy nhanh tiến độ và giải ngân các dự án để thực hiện theo đúng tiến độ đề ra tạo sự phát triển cho TP Móng Cái trong thời gian tới./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...