HĐND Thành phố khoá XXI bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Chiều 13/10, HĐND Thành phố khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ 3 để thảo luận, thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố theo quy định của luật và quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy.

 

Quang cảnh kỳ họp thứ 3 - HĐND Thành phố khóa XXI

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh: tại Kỳ họp này, HĐND Thành phố tiến hành thực hiện quy trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng Ban pháp chế và Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội – HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và giới thiệu bầu bổ sung kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng ngân sách Thành phố năm 2022. Việc trình 3 nội dung trên tại kỳ họp là bước quan trọng để triển khai chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Thành ủy.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy, BCH Đảng bộ Thành phố đã làm rất tốt công tác cán bộ; hàng năm theo hướng dẫn thực hiện điều lệ, hướng dẫn tổ chức cán bộ, BTV Thành ủy, BCH Đảng bộ Thành phố đã thực hiện quy hoạch, rà soát, bổ sung, luân chuyển cán bộ đều đủ các điều kiện và tiêu chuẩn theo đúng quy định của đảng về công tác cán bộ. Việc miễn nhiễm và bầu kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết của BTV Thành ủy về công tác cán bộ. Do vậy, đồng chí mong muốn các vị đại biểu HĐND Thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo để thực hiện các nhiệm vụ của vị đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp.

Các đại biểu HĐND Thành phố bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND Thành phố đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố khóa XXI, Phó Trưởng Ban Pháp chế và Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội – HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu kiện toàn chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, các đại biểu HĐND Thành phố đã thảo luận, biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố đối với đồng chí Đỗ Xuân Điệp, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố do chuyển công tác khác với 100% đại biểu tán thành; biểu quyết miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Pháp chế - HĐND Thành phố đối với đồng chí Mai Xuân Thắng, Thượng tá, Chính trị viên Ban chính trị Ban chỉ huy Quân sự Thành phố, đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI và biểu quyết miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội - HĐND Thành phố đối với đồng chí Trần Ngọc Trung, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI, để đảm bảo cơ cấu tổ chức HĐND cấp huyện theo luật định.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Xuân Điệp nhận nhiệm vụ mới

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố tặng hoa cho 2 đồng chí thôi đảm nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế và Phó Trưởng ban KInh tế xã hội - HĐND Thành phố

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Móng Cái đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe tờ trình của UBND Thành phố về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Móng Cái, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Móng Cái, nhiệm kỳ 2020-2025 được giới thiệu để bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Móng Cái đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 100% số đại biểu có mặt.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vốn ngân sách Thành phố Móng Cái khởi công mới năm 2022 (đợt 1).

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố khẳng định: Để đưa các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp vào cuộc sống, đồng chí đề nghị UBND Thành phố tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, ý kiến tham gia của các Đại biểu tại kỳ họp để khẩn trương ban hành các chương trình, kế hoạch, Quyết định để triển khai cụ thể các Nghị quyết trên; nhất là khẩn trương hoàn thành chuẩn bị để trình chủ trương đầu tư các dự án còn lại, phấn đầu trước 5/11/2021. Các cơ quan, đơn vị, các xã, phường có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ và các nội dung của các Nghị quyết trên để chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND Thành phố, Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp; Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố chủ động thực hiện việc báo cáo kết quả kỳ họp này tới cử tri theo quy định. Các cấp, các ngành phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung nghị quyết đến đông đảo cử tri và nhân dân biết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm đưa nghị quyết của HĐND Thành phố đạt hiệu quả và đi vào cuộc sống.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...