HĐND thành phố Móng Cái giao ban 6 tháng đầu năm 2022

07/07/2022 08:20
Ngày 7/7, HĐND TP Móng Cái tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái chủ trì.

6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND thành phố luôn đoàn kết, thống nhất, bám sát chủ trương, định hướng của Thành ủy để chỉ đạo, phân công, điều hòa các hoạt động đạt hiệu quả toàn diện trên các mặt công tác, nổi bật là: Công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của cấp trên được Thường trực HĐND thành phố triển khai thực hiện hiệu quả; Chỉ đạo và tổ chức thành công 03 kỳ họp, kịp thời ban hành các nghị quyết phù hợp với chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh, Thành ủy và pháp luật của Nhà nước; trong đó, nhiều nội dung xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, Nhân dân như các giải pháp tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại về đất đai trên địa bàn thành phố; nhiệm vụ thu chi ngân sách, phân bổ vốn tập trung cho các công trình trọng điểm, có khả năng giải ngân gắn khối lượng hoàn thành, tăng cường  công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng chống dịch, thiết lập vùng xanh an toàn thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu; việc phân bổ vốn cho các dự án thuộc chương trình NTM 2022; kiên quyết hủy bỏ chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố. 

Quang cảnh Hội nghị 

Chủ động tổ chức 02 phiên giải trình đôn đốc giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp và nhiệm vụ xây dựng NTM, phát triển sản phẩm OCOP trong giai đoạn mới được cử tri đồng thuận, đánh giá cao; thực hiện 02 cuộc giám sát chuyên đề, 01 cuộc giám sát theo nhiệm vụ trọng tâm; 02 cuộc khảo sát đột xuất và tham gia 04 cuộc khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh; Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn và tăng cường giải trình công khai, minh bạch, dân chủ các vấn đề được dư luận, cử tri, Nhân dân quan tâm; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong chấp hành pháp luật, nghị quyết của HĐND thành phố để tập trung khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo đi vào nề nếp, hiệu quả, tác động tích cực đến các cơ quan chức năng trong giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri, Nhân dân. Công tác thông tin - tuyên truyền được định hướng trọng tâm, trọng điểm. Duy trì hiệu quả công tác phối hợp với UBND thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố, các ban xây dựng Đảng của Thành ủy và các cơ quan hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo công tác 6 tháng, trao đổi thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.

Các Đại biểu tham gia thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác

Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái biểu dương tinh thần tích cực, đánh giá cao các Ban của HĐND TP và HĐND 17 xã phường trong thời gian qua, nhất là tinh thần đoàn kết, thống nhất, việc bám sát các định hướng chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, phát huy vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân; tập trung thực hiện tốt vai trò quyết định, triển khai các nghị quyết đã được ban hành tại các kỳ họp, đổi mới, tổ chức rất tốt hoạt động giám sát, đổi mới công tác tổ chức kỳ họp, kết quả trả lời kiến nghị của cử tri, tạo sự đồng thuận trong nhân dân các xã phường và phát huy vị trí, vai trò của Đại biểu HĐND tại cơ sở. Đồng thời, đánh giá cao công tác phối hợp công tác giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, Thường trực HĐND các xã, phường và các cơ quan chức năng rất bài bản từ cấp thành phố tới cơ sở.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái chủ trì kết luận 

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái Dương Thị Huệ đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện vai trò đại diện quyền lực của nhân dân, tăng cường phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, Thành ủy; Yêu cầu các xã phường chuẩn bị tốt cho kỳ họp thường lệ giữa năm, chú ý ban hành chương trình giám sát của HĐND, lưu ý giám sát các chương trình về giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các chương trình giám sát chuyên đề, tăng cường công tác giám sát đột xuất, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.; Tăng cường hoạt động chất vấn, giải trình, theo dõi, đôn đốc, giám sát thường xuyên công tác giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân và những vấn đề được cử tri, dư luận quan tâm để phát hiện bất cập và kiến nghị giải pháp điều chỉnh cụ thể, kịp thời; chú trọng nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng nhân dân đối với các chủ trương, chính sách để điều chỉnh kịp thời, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội đã đề ra. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố cũng đề nghị phát huy, duy trì phối hợp công tác giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, Thường trực HĐND các xã, phường và các cơ quan chức năng...

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...