HĐND Thành phố nghe, xem xét báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri

18/05/2022 06:04
Chiều 17/5, HĐND Thành phố tổ chức hội nghị để nghe báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp 5, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI tại Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2 - HĐND Thành phố khóa XXI; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố và Báo cáo số 242/BC-HĐND ngày 26/11/2021 về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp cuối năm 2021 HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Dương Thị Huệ, UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố chủ trì. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Quang cảnh hội nghị


 Đồng chí Dương Thị Huệ, UV BTV, Phó Chủ tịch TT HĐND Thành phố chủ trì

Tại hội nghị, UBND Thành phố đã báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo đó tổng số kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI và tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 là 58 kiến nghị; 31 nội dung kiến nghị tại Kỳ họp cuối năm 2021-HĐND Thành phố; 25 kiến nghị tại Kỳ họp thứ 5, HĐND Thành phố khóa XXI. Đến nay, UBND Thành phố đã ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực triển khai giải quyết với nhiều kết quả cụ thể.

Trong quá trình giải quyết Thường trực UBND thành phố đã thường xuyên họp kiểm điểm tiến độ và chỉ đạo thực hiện trực tiếp tại hiện trường một số nội dung, đạt nhiều kết quả tích cực.

Cùng với đó, Thường trực HĐND thành phố đã đổi mới việc phân công các Ban, tổ và đại biểu HĐND trực tiếp giám sát các kiến nghị tại địa bàn ứng cử; trên cơ sở đó chủ trì phối hợp đồng bộ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, HĐND các xã phường tổ chức khảo sát hiện trường, giám sát, đôn đốc chặt chẽ, quyết liệt bằng nhiều hình thức và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu

Đáng chú ý, nhiều kiến nghị tồn đọng qua nhiều kỳ họp được giải quyết triệt để, có kết quả như: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và vệ sinh môi trường tại khu vực chợ ASEAN; di chuyển chợ Hải Đông từ km12 về chợ mới; cấp đất ở, đất nuôi trồng thủy sản, xử lý việc khai thác thủy sản hủy diệt; công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư ở một số xã phường; việc cấp nước sạch, bổ sung nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, đầu tư đồng bộ đáp ứng mục tiêu hiện đại tại một số trường học…Qua đó đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo đồng thuận, niềm tin trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đối với những kiến nghị của cử tri, do nhiều nguyên nhân khách quan về nguồn lực, cơ chế chính sách…chưa thể giải quyết dứt điểm ngay, UBND thành phố đã chỉ đạo làm rõ, thông tin tới cử tri hoặc xác định thời hạn cụ thể để các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan tập trung giải quyết.

 

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những kết quả đã thực hiện được; nêu ra những khó khăn, tồn tại hạn chế trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Phúc Vinh đã tiếp thu và làm rõ một số ý kiến tại hội nghị. Đồng chí đề nghị các ban ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác giải quyết và phối hợp giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời, chất lượng, đảm bảo quyền lợi của cử tri trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Thị Huệ, UV BTV, Phó Chủ tịch TT HĐND Thành phố đánh giá cao sự cố gắng, trách nhiệm của các ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ thời gian qua. Việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã được UBND Thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cụ thể, rõ ràng cho các phòng, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan, phối hợp giải quyết đối với từng nội dung kiến nghị của cử tri.

Đồng chí cũng đề nghị UBND thành phố tiếp tục tổng hợp, đánh giá lại đầy đủ các nội dung đã thực hiện, cập nhật thông tin văn bản chỉ đạo của Tỉnh, các nội dung phản ánh của đại biểu HĐND xã phường tại hội nghị. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết có kết quả các nội dung kiến nghị của cử tri đang giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm và các nội dung cử tri kiến nghị nhưng trả lời chưa rõ; cập nhật tiến độ hoặc xác định thời hạn hoàn thành cụ thể, thực hiện theo đúng cam kết đã đề ra để giải quyết có kết quả các nội dung kiến nghị đã thông tin đến cử tri;  sớm triển khai chỉ đạo tổng thể, toàn diện những kiến nghị mà cử tri quan tâm, đặc biệt là những kiến nghị tồn đọng nhiều năm…/.


Hải Ninh
Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP Móng Cái
Loading...