HĐND TP Móng Cái công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do HĐND Thành phố bầu

19/12/2023 17:40
Trong 2 ngày 18 và 19/12, HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm) để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và quyết nghị những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND Thành phố đã bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu. Ngay sau khi thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm, HĐND Thành phố đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu.
Các đại biểu HĐND Thành phố bỏ phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu.

Thực hiện quy định tại Khoản 5, Điều 2 Nghị quyết số 96/2023/NQ-QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Móng Cái đã biểu quyết danh sách 17 người thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm do HĐND Thành phố bầu.

Các đồng chí khối Thường trực HĐND Thành phố: đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đạt 26/27 phiếu tín nhiệm cao, 1 phiếu tín nhiệm; đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đạt 25/27 phiếu tín nhiệm cao, 2 phiếu tín nhiệm; đồng chí Nguyễn Thị Hậu, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố đạt 22/27 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm.

Các đồng chí khối UBND Thành phố: đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đạt 26/27 phiếu tín nhiệm cao, 1 phiếu tín nhiệm; đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố đạt 27/27 phiếu tín nhiệm cao; đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đạt 21/27 phiếu tín nhiệm cao, 6 phiếu tín nhiệm; đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đạt 27/27 phiếu tín nhiệm cao.

Các Ủy viên UBND Thành phố: đồng chí Lê Văn Cường, Ủy viên UBND Thành phố, Trưởng phòng Kinh tế đạt 222/27 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm; đồng chí Phạm Văn Hoan, Ủy viên UBND Thành phố, Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thành phố đạt 20/27 phiếu tín nhiệm cao, 7 phiếu tín nhiệm; đồng chí Nguyễn Duy Khánh, Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng phòng Tư pháp đạt 17/27 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm; đồng chí Hoàng Hải Long, Ủy viên UBND Thành phố, Trưởng phòng Giáo dục đào tạo đạt 18/27 phiếu tín nhiệm cao, 8 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp; đồng chí Đỗ Thị Hồng Nhung, Ủy viên UBND Thành phố, Trưởng phòng Quản lý đô thị đạt 20/27 phiếu tín nhiệm cao, 7 phiếu tín nhiệm; đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên UBND Thành phố, Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin đạt 14/27 phiếu tín nhiệm cao, 13 phiếu tín nhiệm; đồng chí Nguyễn Đông Phong, Ủy viên UBND Thành phố, Trưởng phòng Lao động thương binh xã hội đạt 18/27 phiếu tín nhiệm cao, 9 phiếu tín nhiệm; đồng chí Lê Hồng Vân, Ủy viên UBND Thành phố, Trưởng Công an Thành phố đạt 26/27 phiếu tín nhiệm cao, 1 phiếu tín nhiệm; đồng chí Phùng Thị Thu Vân, Ủy viên UBND Thành phố, Chánh Thanh tra Thành phố đạt 24/27 phiếu tín nhiệm cao, 3 phiếu tín nhiệm; đồng chí Hoàng Minh Vương, Ủy viên UBND Thành phố, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Thành phố đạt 25/27 phiếu tín nhiệm cao, 2 phiếu tín nhiệm

Kết quả này thể hiện rõ chất lượng thực chất, nghiêm túc, chính xác, khách quan, công tâm khi đại biểu HĐND thể hiện tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu.

Đây sẽ là căn cứ quan trọng góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm; đồng thời là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Căn cứ kết quả công bố, HĐND TP Móng Cái đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu.

 

Vi Thu - Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...