HĐND xã Bắc Sơn khóa IV tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp thường lệ) cuối năm 2022

28/12/2022 14:34
Ngày 28/12/2022, HĐND xã Bắc Sơn khóa IV tổ chức Kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp thường lệ) cuối năm 2022. Dự Kỳ họp có Ông Vũ Thái Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Bà Hoàng Thị Chang - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; các ông, bà Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ và Trưởng, Phó các đoàn thể chính trị - xã hội xã; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác mặt trận các thôn và các ông, bà đại biểu HĐND xã cùng tham dự.

Tại Kỳ họp lần này, các đại biểu sẽ được nghiên cứu và thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND xã, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã trình tại Kỳ họp và báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022. Trong tổng số 17 chỉ tiêu HĐND xã giao thì có 16,5/17 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Năm 2022, xã Bắc Sơn cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và 3/3 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, cụ thể: Thực hiện có hiệu quả Chiến lược tổng thể ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; công tác phòng chống dịch COVID-19, tiêm vắc xin được triển khai quyết liệt, hiệu quả, giữ vững thành quả địa bàn An toàn - Ổn định - Phát triển trong trạng thái bình thường mới”, kinh tế - xã hội được duy trì ổn định. Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp đạt kế hoạch, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn xã vượt kế hoạch (tăng 13,4%); hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2022 đối với các công trình do xã làm chủ đầu tư.Tiếp tục quan tâm, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021; rà soát, tập trung các giải pháp thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Văn hoá, xã hội được tập trung quan tâm, phát triển gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế; công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, hộ nghèo giảm được 10/12 (còn duy nhất 02 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội), đạt 100% KH, hộ cận nghèo giảm được 16/3 hộ, đạt 533% KH; an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm; giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao, lao động việc làm tiếp tục được quan tâm, đảm bảo 100% dân số có thẻ bảo hiểm y tế. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng và tài nguyên môi trường được tăng cường và có sự chuyển biến rõ rệt; những tồn tại liên quan đến Đề án giao đất, giao rừng; Đề án trồng rừng thực nghiệm của trường Trần Phú, việc hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho các hộ di dân, giãn dân trên địa bàn đang được quan tâm, tập trung giải quyết; công tác giải phóng mặt bằng được Nhân dân đồng thuận, ủng hộ - 100% các dự án giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ Thành phố giao. Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân cấp đổi, cấp mới GCNQSDĐ ở, đất nông nghiệp; đến nay đã vượt chỉ tiêu kế hoạch (tăng 60% KH). Công tác cải cách hành chính được chú trọng; tập trung giải quyết hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ công Quốc gia đạt hiệu quả. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp mới, cấp đổi GCNQSDĐ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; thực hiện thủ tục cấp giấy chứng tử, giấy khai sinh tại nhà. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo gắn với phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025, đảm bảo dân chủ, đúng quy định, tạo sự tin tưởng, đồng thuận nhất trí cao trong Nhân dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, TTATXH được đảm bảo, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng,... thường xuyên được quan tâm. Công tác phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn, các ban ngành, đoàn thể được duy trì, thực hiện thường xuyên, góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại Kỳ họp, với tinh thần dân chủ, tập trung, các đại biểu đã bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với các báo cáo, tham luận trình tại Kỳ họp, đồng thời có ý kiến trao đổi, thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Cũng tại Kỳ họp, Thường trực HĐND xã đã báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri và đại biểu HĐND xã kiến nghị, đề nghị tại Kỳ họp thứ sáu HĐND xã, các ý kiến, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực gồm: sản xuất nông nghiệp, giao thông thủy lợi, vệ sinh - môi trường, xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Vũ Thái Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Vũ Thái Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã còn phát biểu tiếp thu và giải trình làm rõ những ý kiến, kiến nghị của đại biểu và cử tri tại Kỳ họp; đồng thời đề nghị trong thời gian tới tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo Nghị quyết của Đảng bộ và Nghị quyết của HĐND xã năm 2023. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đề nghị UBND xã, các ngành, đoàn thể căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND xã về các tờ trình đã được thông qua; các Ban HĐND, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND xã tiếp tục phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thường xuyên giám sát các ngành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND đạt kết quả tốt.

Với tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc, Kỳ họp thứ sáu HĐND xã Bắc Sơn đã thành công tốt đẹp và biểu quyết nhất trí thông qua các nghị quyết trình tại Kỳ họp về các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023./.

Phạm Thị Thanh Huyền
Loading...