HĐND xã Hải Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề

20/05/2024 08:45

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Thực hiện chỉ đạo của BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND Thành phố Móng Cái, BTV Đảng ủy xã Hải Xuân. 

Hôm nay HĐND xã Hải Xuân khóa XXI, tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện quy trình giới thiệu bầu bổ sung chức vụ phó Chủ tịch UBND xã Hải Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Luật định.

Dự và chỉ đạo kỳ họp về phía lãnh đạo Thành phố Móng Cái có: Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, PCT Thường trực HĐND Thành phố; Đồng chí Hoàng Anh Tuất, Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thành phố; Đồng chí Nguyễn Văn Phước, Phó Trưởng ban tổ chức thành ủy; Đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng, đại biểu HĐND thành phố ứng cử tổ Hải Xuân, Hòa Lạc. 

Về phía lãnh đạo địa phương có: Đồng chí Phạm Thanh Huyền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; Đồng chí Cung Văn Tân, PBT Thường trực Đảng ủy, CT HĐND xã; Đồng chí Nguyễn Trung Đông, PBT Đảng ủy, CT UBND xã, cùng dự còn có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc, và các vị đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tại kỳ họp thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, PCT Thường trực HĐND Thành phố trao Quyết định của BTV Thành ủy chỉ định đồng chí Đặng Thị Hường tham gia BCH Đảng bộ xã Hải Xuân, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, PCT TT HĐND Thành phố phát biểu chỉ đạo kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Văn Phước, Phó Trưởng ban tổ chức thành ủy thông qua Quyết định của BTV Thành ủy chỉ định đồng chí Đặng Thị Hường tham gia BCH Đảng bộ xã Hải Xuân, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, PCT TT HĐND Thành phố trao Quyết định của BTV Thành ủy chỉ định đồng chí Đặng Thị Hường tham gia BCH Đảng bộ xã Hải Xuân, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Các đồng chí đại biểu thành phố, xã tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Thị Hường

Kỳ họp tiến hành bầu bổ sung chức vụ phó Chủ tịch UBND xã Hải Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Bà Đặng Thị Hường với số phiếu đạt 100% đại biểu biểu HĐND xã bầu. 

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Thị Hường trúng cử chức vụ phó Chủ tịch UBND xã Hải Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026
Các đồng chí lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Thị Hường trúng cử chức vụ phó Chủ tịch UBND xã Hải Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026
Đồng chí Đặng Thị Hường, Tân Phó CT UBND xã Hải Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026  phát biểu nhận nhiệm vụ

Một số hình ảnh tại kỳ họp:

Cung Thị Thu Hà
Loading...