Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông TP Móng Cái giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

16/11/2023 22:26
Sáng 16/11, TP Móng Cái tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông TP Móng Cái giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030, để tổng kết đánh giá những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 của Ban chấp hành trung ương Đảng; thực hiện quán triệt, triển khai Chỉ thị số 38 ngày 5/9/2023 của Ban thường vụ tỉnh Quảng Ninh; sơ kết 2 năm thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi Tọa đàm “Hiến kế nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố.
Các đại biểu dự Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông TP Móng Cái giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

Bám sát Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;Nghị quyết số 35 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo; Thành phố đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung, kiên trì thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục hướng vào mục tiêu “làm thay đổi nhận thức từ nhà quản lý, xã hội, nhà đầu tư, người học về giáo dục ngoài công lập; tuyên truyền tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, gia đình và toàn xã hội chăm lo, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngoài công lập; tuyên truyền, phổ biến chính sách xã hội hóa hiện hành nhằm huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân có năng lực, có tâm huyết đầu tư phát triển giáo dục ngoài công lập theo hướng chuẩn, chất lượng cao”. 

Sau 10 năm thực hiện, công tác huy động nguồn lực xã hội hóa thông qua đóng góp, đầu tư của doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cho phát triển giáo dục đào tạo đã đạt được những kết quả nhất định, làm thay đổi nhận thức của các tổ chức và người dân về ý nghĩa, mục đích, vai trò của công tác xã hội hóa và tự chủ trong giáo dục; huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Từ năm 2013 đến tháng 9/2023, Thành phố đã quy hoạch, ưu tiên dành hơn 80.000 m2 đất và áp dụng các cơ chế, chính sách thuận lợi để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội trên 500 tỷ đồng xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học. 

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố định hướng thảo luận tại hội nghị

Năm 2015, Thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan tham mưu chuyển chức năng quản lý từ quản lý công sang quản lý tư đối với trường mầm non Hoa Hồng theo hình thức đối tác công tư (PPP) với kinh phí trên 25 tỷ đồng, ngoài ra doanh nghiệp đầu tư 32 tỷ đồng để mua sắm, nâng cấp thiết bị dạy học, cải tạo, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh hệ thống trường, lớp khang trang, sạch đẹp. Thành phố quan tâm, tạo điều kiện, kêu gọi nhà đầu tư, đầu tư trên 500 tỷ đồng xây mới và quản lý tổ chức hoạt động giáo dục đối với 05 trường theo hình thức đầu tư tư, sử dụng công, bao gồm 04 trường mầm non: Ka Long, Hoa Sen Montessori, Olympia, Oscar, 01 trường TH-THCS-THPT Marie Curie). 

Hiện, Thành phố đang vận hành hiệu quả 07 trường ngoài công lập (chiếm 12,7% so với tổng số trường toàn Thành phố) và 11 nhóm trẻ độc lập tư thục với quy mô 128 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của 4.021 học sinh các cấp học. Tỉ lệ các trường ngoài công lập tăng lên theo hàng năm: Năm 2015 là 5,6%, năm 2017 là 7,4%, năm 2019 là 10,7%, năm 2023 là 12,7%. 

Đoàn chủ tọa định hướng thảo luận tại hội nghị
Lãnh đạo phòng Nội vụ tham luận những giải pháp đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo

Sau 2 năm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Hội nghị tọa đàm hiến kế năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023 với những giải pháp sáng tạo, đồng bộ, linh hoạt, thiết thực và những bước đi cụ thể, đến nay cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu đề ra theo lộ trình phát triển sự nghiệp Giáo dục Thành phố đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp phát triển chung của Thành phố.

Quy mô mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất được quan tâm và đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh trong độ tuổi và thực hiện được nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Từ năm 2021 đến tháng 9/2023, UBND Thành phố cấp 292 tỷ 771 triệu đồng đầu tư, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất; trong đó, đầu tư sửa chữa nhỏ 83 đợt (45 trường) tổng kinh phí 15 tỷ 033 triệu đồng, xây dựng mới đưa vào sử dụng 02 trường (THCS Bình Ngọc, MN Hải Yên) với tổng kinh phí là 64 tỷ 158 triệu đồng; bổ sung phòng học, phòng làm việc, nhà ăn học sinh cho 08 trường với tổng kinh phí đầu tư 213 tỷ 580 triệu đồng; Phê duyệt, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tổng số 37 công trình với kinh phí 568 tỷ 335 triệu đồng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được Thành phố quan tâm, chú trọng. Từ năm 2021 đến nay, toàn Thành phố có hơn 1.123 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên cơ bản đủ về số lượng, cơ cấu, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa mới; Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn theo cấp học là 93,6% (tăng 12,24% so với năm 2021); trong đó, trình độ trên chuẩn đạt 28,7% trở lên (tăng 1,2% so với năm 2021); số giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố đạt 46,2% (tăng 3,3% so với năm 2021), cấp Tỉnh đạt 6%.

 Các thầy cô giáo thảo luận tập trung đánh giá nhận định tình hình và những đề xuất, hiến kế theo từng chủ đề nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Móng Cái giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Công tác qui hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng, kiện toàn, sắp xếp, điều động luân chuyển Cán bộ quản lý, giáo viên cũng được thực hiện đảm bảo theo quy định và quy chế điều động, luân chuyển của Thành phố. Từ năm 2021 đến nay, đã bổ nhiệm thông qua thi tuyển 1 vị trí Trưởng phòng, 1 vị trí Phó Trưởng phòng giáo dục; bổ nhiệm mới 3 vị trí Hiệu trưởng; đánh giá bổ nhiệm lại đối với 15 cán bộ quản lý; điều động, sắp xếp, luân chuyển, bổ nhiệm 30 cán bộ quản lý, 483 giáo viên, 27 nhân viên các trường công lập trực thuộc. 

Công tác triển khai, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cơ bản kịp thời, đúng chỉ đạo của Sở GD&ĐT, phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục phản ánh sự chuyển biến tích cực về chất lượng dạy và học so với năm học trước. Học sinh Móng Cái tham dự các Kỳ thi, Cuộc thi đạt kết quả tốt. Công tác phổ cập giáo dục - xoá mù chữ tiếp tục được duy trì vững chắc, chất lượng không ngừng được nâng cao. Công tác xây dựng xã hội học tập đã phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. 

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, học viên, bảo đảm an toàn trường học, các cuộc vận động, các phong trào thi đua; giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khóa được quan tâm khuyến khích thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác thi đua khen thưởng, truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh và hoạt động ngày càng hiệu quả.

 Các ý kiến nhằm tiếp tục phát triển mạng lưới trường lớp, nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng dạy và học 

Tuy nhiên, trong quá trình đổi mới, phát triển, ngành giáo dục đã và đang còn gặp nhiều khó khăn, trăn trở và thách thức, đòi hỏi phải có những đổi mới sáng tạo, những đột phá mạnh mẽ, giải pháp quyết liệt, đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Móng Cái.

Nhằm tìm ra những giải pháp, cách thức, mô hình hiệu quả trong công tác quản lý trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học tại các cấp học trong năm học 2023-2024, tại hội nghị, các đại biểu, thầy cô giáo và phụ huynh học sinh đã thảo luận tập trung đánh giá nhận định tình hình và những đề xuất, hiến kế theo từng chủ đề nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Móng Cái giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030, để tiếp tục phát triển mạng lưới trường lớp, nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng dạy và học xứng đáng với tiềm năng, lợi thế của Thành phố, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài cho quê hương đất nước.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi đưa ra những giải pháp đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo; Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong giai đoạn đáp ứng yêu cầu đổi mới; Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố trong tình hình mới; Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin  trong công tác quản lý và dạy học; Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn; Phát triển chất lượng dạy học ngoại ngữ, phát huy thế mạnh môn tiếng Trung Quốc đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố trong tình hình mới; Tăng cường các hoạt động ngoại khóa góp phần phát triển toàn diện cho học sinh theo chương trình GDPT 2018; Công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh; Giải pháp thực hiện mục tiêu “Đến năm 2025, học sinh tiểu học được học 2 buổi trên ngày đạt tỷ lệ 100%” theo Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 20/10/2021 của BCH Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công tác giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo trường học an toàn trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; Công tác định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030; Kinh nghiệm thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, đầu tư giáo dục ngoài công lập chất lượng cao.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục nhân kỷ niệm 20/11

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy quán triệt, triển khai Chỉ thị số 38 ngày 5/9/2023 của Ban thường vụ tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, quý báu và đầy trách nhiệm của các đại biểu; các ý kiến đã tập trung nêu ra được thực trạng vấn đề và có đề xuất các giải pháp, cách thức tương đối hợp lí, có tính khả thi... điều đó thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm, huyết tâm của các đại biểu đối với sự phát triển sự nghiệp Giáo dục đào tạo nói riêng, sự phát triển của thành phố nói chung trong tương lai. 

Đồng chí nhấn mạnh, hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông TP Móng Cái giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 momg muốn chuyển biến nhận thức cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, đảng viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục, từ đó sẽ có những hành động đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của TP Móng Cái nói riêng và phát triển TP Móng Cái nói chung. Qua hội nghị để lắng nghe và bàn nâng cao chất lượng giáo dục; TP Móng Cái mong muốn không chỉ nói về giáo dục mà phải đặt giáo dục trong tổng thể sự phát triển của Thành phố Móng Cái; đặt giáo dục trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa Móng Cái.

Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại, mâu thuẫn trong phát triển sự nghiệp giáo dục của Thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh 3 nhóm vấn đề về mặt quan điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đó là Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, quản trị nhà trường, siết chặt quản lý chất lượng giáo dục đào tạo là khâu đột phá; Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý sẽ là khâu then chốt; Phải kiên trì xây dựng văn hóa giáo dục Móng Cái “Trung thực - Trách nhiệm - Chia sẻ - Lan tỏa - Chất lượng”. Đồng chí đề nghị ngành Giáo dục Thành phố phải quán triệt sâu sắc những quan điểm trên trong toàn ngành.

Đồng chí Hoàng Hải Long, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố bế mạc hội nghị

Về giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị ngành Giáo dục và đào tạo Thành phố phải tiếp tục xác định 4 yếu tố quyết định cho nâng cao chất lượng giáo dục, đó là con người, cơ sở vật chất, cơ chế, môi trường giáo dục; trong đó, yếu tố con người là yếu tố chủ đạo, chi phối; do vậy cần tập trung các nhóm giải pháp sau. Thứ nhất, cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên; trong đó tập trung nâng cao nhận thức tư tưởng, chính trị; nâng cao đạo đức nghề nghiệp; nâng cao về trình độ, chuyên môn; nâng cao về kỹ năng, phương pháp; Phải có bộ tiêu chí và công cụ đánh giá đội ngũ cán bộ, giáo viên; Việc luân chuyển, đào tạo cán bộ phải có lên, có xuống, có vào, có ra; Thay thế cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu hạn chế về năng lực, trình độ, giảm sút uy tín; Phải phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, chi bộ, đội ngũ giáo viên. Thứ hai, tiếp tục xây dựng đảng trong các cơ sở giáo dục, làm sao để tổ chức đảng phải trong sạch, vững mạnh gắn với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tạo môi trường giáo dục công bằng, dân chủ, công khai và minh bạch; Tập trung phát triển đảng viên trong giáo viên, học sinh, đặc biệt là học sinh khối THPT; Phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phải đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị trong nhà trường; Phải thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của tổ chức đảng trong cơ sở giáo dục và người đứng đầu cơ sở. Thứ ba, tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục trên quan điểm “đầu tư đến đâu gọn đến đó”, không dàn trải, không manh mún; Đối với công lập, bám vào các tiêu chí trường chuẩn để đầu tư và xây dựng một số trường trọng điểm, cơ sở vật chất phải đồng bộ, hiện đại; Đối với ngoài công lập phải quy hoạch dành quỹ đất với quan điểm đầu tư cho trường ngoài công lập phải chất lượng cao.

Bên cạnh đó, phải đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố để bám sát với thực tiễn của Thành phố để phát triển giáo dục; UBND Thành phố, ngành Giáo dục Thành phố rà soát lại để có cơ chế về đội ngũ giáo viên, giải quyết dứt điểm vấn đề thiếu giáo viên, nghiên cứu cơ chế phù hợp, cơ chế tự chủ của các cơ chế giáo dục, mạnh dạn nghiên cứu hợp tác thịnh giảng, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Phát triển mạnh hơn nữa giáo dục ngoài công lập gắn với cơ chế tự chủ, tinh giản bộ máy biên chế với quan điểm của Thành phố là tạo điều kiện xây dựng trường ngoài công lập sẽ là trường chất lượng cao. Quan tâm xây dựng gương điển hình; tạo động lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên rèn luyện, phấn đấu trong môi trường công khai, minh bạch.

Đồng chí Bí thư Thành ủy mong rằng thông qua hội nghị, kỳ vọng sẽ có sự thay đổi rõ rệt trong mỗi cá nhân để thực hiện thật tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của TP Móng Cái. Đồng chí chúc các thầy cô giáo dành chữ “Tâm” nhiều hơn cho sự nghiệp “Trồng người” của mình.

Vi Thu - Trần Bình
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...