HỌC TẬP VA LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ CON NGƯỜI VIỆT NAM NHẤT LÀ VỀ VĂN HOÁ TRONG ĐẢNG VÀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

09/05/2024 09:01
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ CON NGƯỜI VIỆT NAM NHẤT LÀ VỀ VĂN HOÁ TRONG ĐẢNG VÀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐU ngày 22/3/2024 của Đảng uỷ xã Vạn Ninh về “Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024”

Ngày 09/5/2024 Đảng bộ xã Vạn Ninh tổ chức học tập chuyên đề năm 2024 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá con người Việt Nam nhất là về văn hoá trong đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới.

Nhằm tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nội dung chuyên đề phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xác định nội dung trọng tâm, cụ thể để triển khai thực hiện, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quán triệt, thực hiện Chuyên đề năm 2024; phát hiện, nhân rộng điển hình, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; sơ kết, biểu dương các điển hình  trong học tập và làm theo gương Bác. 

Bùi Văn Tuấn
Loading...