Hội CCB phường Hải Yên tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, giai đoạn 2019-2024

16/05/2024 18:22
Ngày 16/5, Hội CCB phường Hải Yên tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, giai đoạn 2019-2024, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2024-2029. Lãnh đạo Hội CCB thành phố Móng Cái và cấp ủy, chính quyền phường Hải Yên dự.
Quang cảnh Hội nghị tổng kết 
Đồng chí Trần Văn Luyến, Chủ tịch Hội CCB Phường Hải Yên  đánh giá phong trào 

Hội CCB phường Hải Yên hiện có 7 chi hội với trên 400 hội viên. 5 năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã được ban chấp hành hội và các chi hội triển khai chặt chẽ, toàn diện, thực hiện đồng bộ có chiều sâu, đã bám sát 5 mục tiêu thi đua do Thành hội phát động và 4 chương trình đột phá của phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước và các nội dung chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, qua đó đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ban chấp hành các cấp đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nhất là công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; Tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của Thành phố và phường phát động, chăm lo xóa đói, giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng các cấp Hội trong sạch, vững mạnh. Nhiều chi hội đã có những biện pháp hay, nội dung hoạt động thi đua phong phú, sát thực, được cấp ủy, đánh giá cao, góp phần tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, An ninh - Quốc phòng ở phường.

Các Đại biểu tham dự 
Các Đại biểu tham luận tại hội nghị 
Đồng chí Vũ Công Khương, Phó Chủ tịch Hội CCB TP Móng Cái phát biểu chỉ đạo 
Đồng chí Phùng Ngọc Thanh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hải Yên phát biểu

Cụ thể: Trong 5 năm các cấp Hội đã tổ chức học tập, tuyên truyền Hiến pháp, pháp luật được 10 cuộc cho trên 1000 lượt cán bộ hội viên và nhân dân; xây dựng 7 tổ tự quản ANTT do CCB làm nòng cốt với gần 100 hội viên tham gia. Ban chấp hành Hội CCB phường đã tập trung nhiều biện pháp giảm nghèo, tăng hộ khá với các giải pháp phát triển hộ kinh tế gia đình, đến nay, hội CCB phường có 25 Hộ trồng rừng;16 Hộ có trang trai, gia trại;14 hộ nôi trồng thủy sản; 7 có ao đầm nước ngọt; 3 Hộ thành lập doanh nghiệp; 34 Hộ buôn bán vừa và nhỏ; 9 Hộ có nhà hàng khách sạn tiêu biểu; hội CCB phường không có hộ nghèo, cận nghèo.Huy động quỹ Hội đạt trên 600 triệu đồng. Tỷ lệ các gia đình CCB đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa từ 98% - 100%, Tỷ lệ hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu đạt 95% trở lên, tỉ lệ hội viên tham gia sinh hoạt Hội thường xuyên đạt từ 75% trở lên.

Lãnh đạo phường Hải Yên biểu dương khen thưởng Hội CCB phường và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào
CCB Hải Yên gương mẫu trong mọi hoạt động 

Trong giai đoạn 2024 – 2029, Hội CCB phường Hải Yên tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trên cơ sở thực hiện 5 mục tiêu của phong trào và 6 chương trình đại hội lần thứ VII hội CCB Thành phố phát động gắn với các phong trào hành động cách mạng, nhất là phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào “xây dựng nông thôn mới”; An toàn giao thông, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Môi trường văn minh đô thị. Đưa nội dung thực hiện kết luận số 01-KL/BCT về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết TW 4 Khóa XII và nghị quyết TW4 Khóa XIII về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng thành việc làm thường xuyên gắn với phong trào “CCB gương mẫu” và các cuộc vận động hướng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Hội vững mạnh.

Nhân dịp này, phường Hải Yên đã biểu dương khen thưởng Hội CCB phường và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Thu Hằng - Nguyễn Đức
Trung tâm TTVH
Loading...