Hội Chữ thập đỏ Thành phố

12/02/2012 17:53

1. Tên đơn vị: Hội Chữ thập đỏ thành phố Móng Cái.

2. Địa chỉ: Số 19 – Võ Thị Sáu – P Hòa Lạc – TP Móng Cái – Tỉnh Quảng Ninh.

3. Số điện thoại: 0203.3882227.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng: Hội Chữ thập đỏ là một tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng. Hội tập hợp mọi người Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo, nam nữ để làm công tác nhân đạo.

  Hội vận động các cá nhân, tổ chức cùng tham gia các phong trào tương thân, tương ái, hoạt động nhân đạo phát triển, nâng cao tình nhân ái, phục vụ đời sống, sức khoẻ nhân dân trong đó ưu tiên những người khó khăn nhất.

  Mục đích cao cả của Hội là nhân đạo, hoà bình, hữu nghị, góp phần thực hiện, mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi niềm đỏ quốc tế.

  Hội hoạt động trong phạm vi cả nước, theo Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều lệ Hội và 7 nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ thập đỏ quốc tế: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu.

* Nhiệm vụ của Hội

 - Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội, các chương trình nhân đạo xã hội của Nhà nước, trong các lĩnh vực: cứu trợ nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thảm hoạ: chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân thiên tai, nạn nhân chiến tranh, những người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa; tìm kiếm tin tức thân nhân và gia đình mất liên lạc trong và ngoài nước; giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn vươn lên hoà nhập cộng đồng.

 - Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, các chương trình chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng của Nhà nước trong các lĩnh vực: sơ cấp cứu ban đầu; vận động hiến máu cứu người; trồng và sử dụng cây thuốc Nam; tham gia phong trào vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ môi trường; phòng chống dịch và các tệ nạn xã hội.

- Phối hợp với Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế và Hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ các nước đấu tranh bảo vệ hoà bình thế giới, tăng cường quan hệ hợp tác, phát triển vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc và sự tiến bộ của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hợp tác với Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế tuyên truyền và thúc đẩy việc thực hiện 4 Công ước Geneve ngày 12 tháng 8 năm 1949 ( Công ước về việc cải thiện điều kiện của những người bị thương, bị bệnh thuộc các lực lượng vũ trang trên chiến trường; Công ước cải thiện điều kiện của người bị thương và bị đắm tầu thuộc các lực lượng vũ trang trên biển; Công ước về việc đối xử với tù binh; Công ước về việc bảo hộ thường dân trong chiến tranh); Nghị định thư bổ số I năm 1977 bổ xung các Công ước Geneve ngày 12 tháng 8 năm 1949 về bảo hộ nạn nhân trong các cuộc sung đột vũ trang quốc tế; 7 nguyên tắc cơ bản và các Nghị quyết của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

- Xây dựng Hội vững mạnh, phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ và tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam.

5. Cơ cấu, tổ chức: Hội Chữ thập đỏ Thành phố Móng Cái là tổ chức thành viên của MTTQ Thành phố Móng Cái; Hội chịu sự lãnh đạo điều hành của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh, Thành ủy- UBND thành phố Móng Cái.

- Cơ quan thường trực hội gồm 03 người: 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 01 chuyên viên chuyên trách.

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HỘI

     Đồng chí: Vũ Văn Dũng

- Chức vụ: Chủ tịch Hội

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý kinh tế

- Trình độ Chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0983.186.628.

- Email: vuvandung.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Lương Tiến Dũng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0903.200.115.

- Email: luongtiendung@quangninh.gov.vn

DANH SÁCH VIÊN CHỨC HỘI

Đ/c: Bùi Xuân Chung

- Chức vụ:  Chuyên viên

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học chăn nuôi thú y

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0986.508.727

- Email: buixuanchung@quangninh.gov.vn

 

 

Trung tâm TT và VH
Loading...