Hội đồng Nhân dân (HĐND) phường Trần Phú khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 9

03/01/2024 08:24
Thực hiện Thông báo số 09/TB-HĐND ngày 05/12/2023 của Hội đồng nhân dân phường về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 29/12/2023, Hội đồng Nhân dân (HĐND) phường Trần Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp thường lệ). Đây là kỳ họp đánh giá lại nhiệm vụ thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách năm 2024 , cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2024; quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND phường và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật định.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 9 

Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn - Phó Chủ tịch HĐND Phường thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND Phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Trần Hữu Thanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường phát biểu tại Kỳ họp

Đồng chí Bùi Trung Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Phường Báo cáo kết quả tình hình kinh tế xã hội năm 2023 và Nghị quyết về phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Các đại biểu thảo luận tại Kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Thị Ninh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường phát biểu chỉ đạo

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 9 HĐND phường Trần Phú khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra./. 

Nguyễn Trung Hiếu
Loading...