Hội đồng nhân dân TP Móng Cái- Phát huy tốt vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

17/06/2024 11:11
Trong sự phát triển của TP Móng Cái, HĐND TP Móng Cái đã phát huy tốt vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Thời gian qua, HĐND TP Móng Cái luôn khẳng định vai trò, trách nhiệm trong quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Từ đó có những quyết nghị quan trọng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân, phục vụ phát triển KT-XH địa phương.

HĐND TP Móng Cái hiện có 27 đại biểu, được phân thành 4 tổ đại biểu theo khu vực địa bàn và theo nơi ứng cử;  Thường trực HĐND Thành phố gồm đồng chí Chủ tịch HĐND, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND và 02 đồng chí Ủy viên là Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội và Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố.Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, bằng trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, HĐND Thành phố đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương trong vai trò quyết định, giám sát bảo đảm việc thi hành hiến pháp, pháp luật trong các lĩnh vực theo thẩm quyền. Các nghị quyết của HĐND Thành phố ban hành sau kỳ họp đi vào cuộc sống, đã và đang đem đến những chuyển biến toàn diện, được nhân dân đánh giá cao, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, là đòn bẩy để Móng Cái bứt phá, phát triển mạnh mẽ.

HĐND TP Móng Cái thông qua chủ trương sáp nhập phường Hòa Lạc vào phường Trần Phú 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, HĐND thành phố đã quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của địa phương. Bà Dương Thị Huệ, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Móng Cái chia sẻ: Từ quá trình xây dựng dự thảo các nghị quyết, đến khi ban hành, các đại biểu HĐND luôn thẳng thắn nói lên những chính kiến, định hướng, phân tích sâu những mặt tích cực, hạn chế của từng vấn đề khi nghị quyết đề cập, từ đó khi đi vào cuộc sống, các nghị quyết đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Hàng năm, Thường trực HĐND thành phố, xã phường đều ban hành Chương trình công tác năm và các Nghị quyết về chương trình giám sát năm của Thường trực và các ban HĐND; chỉ đạo các ban HĐND kịp thời ban hành chương trình công tác và chương trình giám sát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, Thường trực HĐND Thành phố đã chủ động ban hành và điều chỉnh 05 Nghị quyết, Quyết định về Quy chế làm việc xác định rõ chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền cho toàn khóa, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, ban hành chương trình toàn khóa; chương trình công tác, chương trình giám sát hàng năm; 

Hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND đảm bảo đúng quy định, tiến độ theo kế hoạch gắn với kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác định kỳ hàng tháng, quý, năm, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ chuyên trách và đại biểu HĐND.

HĐND TP tăng cường các hoạt động giám sát tại cơ sở 

Điểm nhấn quan trọng của khóa XXI là HĐND Thành phố đã và đang từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp theo hướng đi sâu vào thực chất, phát huy dân chủ và trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố và ứng dụng tối đa mô hình thành phố thông minh. Tập trung đổi mới cách thức điều hành, phương thức chất vấn, nội dung các phiên họp thường kỳ, công nghệ thông tin.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức thành công 18 kỳ họp (6 kỳ họp thường lệ, 12 kỳ họp chuyên đề, duy trì 100% các kỳ họp theo hình thức “Không giấy tờ” để thông qua nhiều nội dung quan trong trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quy hoạch, tài chính - ngân sách, đầu tư công; miễn nhiệm, kiện toàn bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố. Đã ban hành 207 nghị quyết, trong đó 80 Nghị quyết về công tác cán bộ và 127 nghị quyết liên quan theo thẩm quyền. 

Cùng với đó, hàng năm Thường trực HĐND Thành phố đã chủ động tổ chức từ 1- 2  phiên giải trình để nghe báo cáo giải trình đối với 10 vấn đề còn nhiều tồn tại, bất cập.

Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND Thành phố được tổ chức thực hiện bài bản, đồng bộ toàn diện các lĩnh vực, hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, trúng vấn đề. Từ đầu nhiệm kỳ HĐND, Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND thành phố đã hoàn thành tốt 42 cuộc giám sát, khảo sát, trong đó có 16 cuộc giám sát chuyên đề; mỗi năm duy trì ít nhất 04 cuộc giám sát chuyên đề/năm. Ngoài ra, Thường trực và các Ban còn tổ chức từ 3-5 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên, đột xuất. Phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát một số nội dung phù hợp yêu cầu thực tiễn. Đáng chú ý, Thường trực HĐND thành phố chủ động đăng ký Ban thường vụ Thành ủy 1- 2 nhiệm vụ trọng tâm hàng năm giám sát các nội dung khó, nhiều cư tri còn kiến nghị đạt kết quả tốt. 

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được Hội đồng nhân dân Thành phố đổi mới rõ nét theo hướng "hỏi nhanh - đáp gọn", "hỏi một phút - trả lời 3 phút", "rõ nội dung - rõ trách nhiệm" tập trung chất vấn về tiến độ, kết quả triển khai đầu tư công, quy hoạch, quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng, môi trường; tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; công tác quy hoạch quản lý cây xanh; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.. 

HĐND TP Móng Cái cũng rất chú trọng và duy trì tốt, đổi mới mối quan hệ với Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh Tổ Móng Cái; đại biểu HĐND Tỉnh, Thành phố tiếp xúc cử tri gồm 06 cuộc, trung bình có 80 -100 cử tri tham dự/buổi tiếp xúc cử tri/ 01 điểm tiếp xúc, đã tiếp nhận 254 ý kiến cử tri, có 205 ý kiến, kiến nghị được giải quyết và trả lời thông tin đến cử tri, đạt tỷ lệ 81%. 

Hoạt động tiếp công dân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được Thường trực và các Ban, Tổ đại biểu HĐND thực hiện tốt, đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm của đại biểu trước cử tri, tạo niềm tin đối với cử tri, là cầu nối giữa cử tri với cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương...Kết quả: 17 người được lấy phiếu tín nhiệm trong nhiệm kỳ đều đạt kết quả tín nhiệm cao và tín nhiệm trở lên.     

HDND  thành phố tích cực tổ chức, tham gia các chương trình tập huấn, thăm quan, học tập kinh nghiệm công tác 

Đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND TP luôn chú trọng quan tâm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã: HĐND thành phố duy trì giao ban hàng quý với HĐND các xã phường,chỉ đạo 2 Ban HĐND thành phố rà soát kỷ yếu các kỳ họp của HĐND cấp xã và tham mưu cho Thường trực có văn bản gửi đến HĐND các xã phường các nội dung còn khó khăn, tồn tại cần khắc phục; Thường trực và các Ban tổ chức 04 đợt tập huấn các quy định mới kinh nghiệm trong triển khai công tác HĐND; Tổ chức cho các đại biểu HĐND thành phố và thường trực HĐND các xã phường 04 cuộc tại các Tỉnh, Thành phố: Hà Nội, Hồ Chí minh, Đà Nẵng, Huế và Ủy ban thường vụ nhân đại thành phố Đông Hưng (Trung Quốc). Tham gia tổ chức 05 đợt tập tham gia các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với các Ban, Tổ, HĐND tỉnh, HĐND các huyện thị trong tỉnh và duy trì hiệu quả công tác phối hợp với UBND thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố, các ban xây dựng Đảng Thành ủy và các cơ quan hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhờ những đóng góp quan trọng nêu trên đã góp phần đưa TP Móng Cái phát triển mạnh mẽ. Thành phố duy trì giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong cả hệ thống chính trị, giữ vững sự ổn định để phát triển Móng Cái theo đúng định hướng không gian phát triển của Tỉnh “Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều - Hai mũi đột phá - Ba vùng động lực”, tập trung phát triển kinh tế - xã hội Móng Cái trên 4 trụ cột (trung tâm dịch vụ thương mại cửa khẩu, logistics; trung tâm du lịch quốc tế đặc biệt xác định 5 đặc sắc du lịch Móng Cái (xe du lịch tự lái qua cửa khẩu, mua sắm các hàng hiệu chất lượng cao của cả thế giới; sân golf; đặc sắc ẩm thực văn hóa Việt Trung; hành trình du lịch "hai quốc gia- một điểm đến"); phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong đó xác định chiến lược "3 con, 2 cây, 1 điểm đến” (tôm, lợn, bò, cây khoai lang, cây dược liệu, khu du lịch quốc gia Trà Cổ); xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc gắn với phát triển kinh tế - xã hội); hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước bảo đảm đồng bộ, hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao theo tiêu chí “hạnh phúc”, khoảng cách phát triển giữa các tiểu vùng được rút ngắn; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy tốt; quốc phòng - an ninh được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, duy trì khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Móng Cái từng bước được nâng cao. 

Những quyết sách quan trọng đưa Móng Cái phát triển mạnh mẽ 

Đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội đề ra đầu nhiệm kỳ, đó là: Tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm ước đạt gần 15%/năm; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tình hình thực tiễn (Tỷ trọng khu vực dịch vụ đạt 55,9%; khu vực công nghiệp, xây dựng đạt 35,2%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 8,9%). Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn các ngành: khu vực dịch vụ tăng bình quân 15,5%/năm; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 16,5%/năm; khu vực nông nghiệp tăng bình quân 6,1%/năm. Tỷ trọng khu vực dịch vụ đạt 55,9%; khu vực công nghiệp, xây dựng đạt 35,2%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 8,9%). Tổng thu ngân sách nhà nước 3 năm đạt cao nhất từ trước đến nay, đạt 10.142 tỷ đồng.

Với những thành tích xuất sắc toàn diện, Đảng bộ, quân và dân Móng Cái vinh dự 3 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng: Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ chống Pháp; Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác.  

Thu Hằng - Nguyễn Đức
Trung tâm TTVH
Loading...