Hội đồng nhân dân TP Móng Cái triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Móng Cái vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái chủ trì.

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh khó khăn, thách thức là chủ yếu, trong đó, chịu tác động mạnh mẽ từ đại dịch Covid-19, Móng Cái đã nỗ lực thực hiện bài bản, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp cấp bách góp phần thực hiện tốt “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa ổn định, nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh Hội nghị 

Trong 9 tháng, Thường trực HĐND Thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, chủ động cùng các Ban HĐND Thành phố đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Luật định. Trong đó: Công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của cấp trên được Thường trực HĐND Thành phố nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả; Đã chỉ đạo và tổ chức thành công 06 Kỳ họp (Kỳ họp thường lệ và chuyên đề), ban hành 36 Nghị quyết để kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố; thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển bằng vốn ngân sách nhà nước năm 2021, giai đoạn 2021- 2025; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKTCK Móng Cái đến 2040; Điều hòa vốn các giải pháp đảm bảo các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất là các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp; Kịp thời giải quyết những công việc phát sinh giữa 2 kỳ họp; chỉ đạo tăng cường rà soát kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và Nghị quyết HĐND thành phố; tổ chức 08 phiên họp thường lệ, 03 hội nghị chuyên đề với UBND thành phố, các ngành địa phương liên quan đạt kết quả tích cực.

Đại diện thường trực HĐND xã, phường và các Ban của HĐND TP phát biểu  ý kiến 

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái 

phát biểu tại Hội nghị 

Cùng với đó, hoạt động giám sát được tăng cường, thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra, gồm 03 cuộc giám sát chuyên đề, 06 cuộc giám sát thường xuyên, đột xuất; 02 cuộc khảo sát và tham gia 04 cuộc giám sát và khảo sát của TT HĐND và các ban của HĐND tỉnh; nội dung giám sát phù hợp, tập trung đi sâu vào những vấn đề cử tri và dư luận quan tâm; duy trì tốt hoạt động giám sát thường xuyên theo Luật định; Hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới. Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện đảm bảo theo quy định; có 7/12 đơn kiến nghị, khiếu nại của công dân được xử lý, giải quyết kịp thời, đảm bảo theo quy định của pháp luật; Thường trực HĐND Thành phố tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Thành phố; các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND Thành phố đều phân công đại biểu tiếp công dân tại các xã, phường nơi ứng cử đảm bảo theo lịch và Luật Tiếp công dân; Công tác dân nguyện, thông tin tuyên truyền được thường xuyên quan tâm chỉ đạo, định hướng cải tiến và có chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức phiên họp Thường trực HĐND thường kỳ, giao ban, hội ý được tổ chức, linh hoạt, đổi mới, đảm bảo theo Luật định.

Cũng từ sự chủ động, quyết liệt, đổi mới của Thường trực HĐND thành phố, HĐND các xã phường đã phát huy tốt các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định, đảm bảo tốt các hoạt động quyết định, giám sát theo đúng luật định, có nhiều đổi mới góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của Thành phố.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy,

Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái chủ trì, kết luận 

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, HĐND TP Móng Cái tập trung tăng cường phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, Thành ủy Thành phố; các Nghị quyết của HĐND Thành phố; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các xã, phường.

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...