Hội đồng Nhân dân xã Hải Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm)

29/12/2023 08:28

Ngày 28/12, Hội đồng Nhân dân xã Hải Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm) để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023; thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND xã. Dự kỳ họp có bà Sẻn Thị Hỷ - Đại biểu HĐND thành phố Móng Cái; đồng chí Vũ Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Nịnh Văn Sáng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có tính bản lề và ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023).

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi, Hải Sơn tiếp tục gặp không ít khó khăn, thách thức: các dự án đầu tư trên địa bàn, việc giao đất, giao rừng cho nhân dân vẫn còn chậm tiến độ; thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao gặp nhiều khó khăn; tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, các loại tội phạm, thiên tai, dịch bệnh còn tiềm ẩn, phức tạp, khó lường, đã tác động không nhỏ đến việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các ban, ngành, đoàn thể Thành phố. Xã đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tổ chức triển khai thực hiện trong toàn hệ thống chính trị; xã luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, đặc biệt là phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Hoa sim biên giới, Chợ phiên Pò Hèn, Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc xã Hải Sơn lần thứ IV gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Chợ phiên Pò Hèn; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn xã... 

Để đánh giá một cách toàn diện, khách quan những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2024. Tại Kỳ họp thứ 10 này, HĐND xã tiến hành xem xét, thảo luận và cho ý kiến về các báo cáo, tờ trình: (1) Về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. (2) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. (3) Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ trong năm 2024 của HĐND xã. (4) Tờ trình về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024 của UBND xã. (5) Tờ trình của UBND về việc ban hành NQ về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. (6) Kế hoạch của HĐND xã về giám sát của Thường trực và các ban của HĐND xã năm 2024.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nịnh Văn Sáng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị các vị đại biểu HĐND xã tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận thẳng thắn, trung thực, khách quan, phát huy dân chủ, tập trung phân tích khách quan những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế; xác định nguyên nhân và các giải pháp chủ yếu, trọng tâm, đảm bảo sự thống nhất cao để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024.

Đồng chí Nịnh Văn Sáng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc

Theo báo cáo tại Kỳ họp, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, xã Hải Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác phát triển kinh tế đạt và vượt mức kế hoạch; Tổng thu NSNN đến 20/12/2023 đạt 10.480.947.948 đồng, đạt 161,37 % dự toán thành phố giaoTổng chi NSNN đến 20/12/2023 đạt 5.174.208.951 đồng, đạt 76,33% KH xã, Thành phố giao; Các hoạt động văn hóa, thông tin, du lịch, thể dục thể thao được tăng cường, 03/03 thôn giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, 321 hộ gia đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; Công tác giáo dục - đào tạo:Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường, góp phần hoàn thành mục tiêu quốc gia về phổ cập giáo dục; duy trì và giữ vững các chỉ số, tiêu chí, tiêu chuẩn về trường chuẩn Quốc giaHoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác thẩm định, công nhận Trạm Y tế xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2030; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm Y tế đạt 100%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo, không có hộ cận nghèo phát sinh; cải cách hành chính, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chú trọng; công tác quy hoạch, GPMB, quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường: Tổ chức rà soát, lập quy hoạch chung xây dựng xã Hải Sơn đến năm 2040, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm xã Hải Sơn trình thành phố thông qua; đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội duy trì ổn định. 

Đồng chí Sẻn Thị Hỷ - Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Trong năm 2023, hoạt động của Thường trực HĐND xã Hải Sơn tiếp tục có sự đổi mới, khẳng định được vị trí, vai trò; trong đó đề cao vai trò trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động, chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện tổ chức thành công các kỳ họp HĐND xã. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của HĐND các cấp, tiếp tục đổi mới và nâng cao hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; giữ mối liên hệ chặt chẽ với các ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND Thành phố tại xã và các cơ quan liên quan; thực hiện tốt quy chế phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ xã. Duy trì, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.   

Đồng chí Đặng Phúc Văn - Phó Chủ tịch HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND xã 

Kỳ họp cũng thông qua các báo cáo, tờ trình với nhiều nội dung quan trọng gồm: tiến hành xem xét, thảo luận và cho ý kiến về các báo cáo, tờ trình: (1) Về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. (2) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. (3) Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ trong năm 2024 của HĐND xã. (4) Tờ trình về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024 của UBND xã. (5) Tờ trình của UBND về việc ban hành NQ về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. (6) Kế hoạch của HĐND xã về giám sát của Thường trực và các ban của HĐND xã năm 2024.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Vũ Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đề nghị các đại biểu cần quan tâm các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh; các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Hải Sơn lần thứ XII để có phương hướng cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã thông tin thêm một số một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và các dự án đầu tư tại xã Hải Sơn.

Đồng chí Vũ Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu
Đồng chí Phạm Văn Thanh -  Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Các ban của HĐND  báo cáo thẩm tra tại kỳ họp

Đồng thời các đại biểu HĐND xã đã thảo luận tại hội trường, tập trung chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề cử tri quan tâm như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND xã Hải Sơn đã nhất trí biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách năm 2024; Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Hải Sơn; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2024; Nghị quyết về về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024 của UBND xã; Nghị quyết về về giám sát của Thường trực và các ban của HĐND xã năm 2024./.

Phùn Văn Kỳ
Loading...