Hội đồng nhân dân xã Quảng Nghĩa tổ chức kỳ họp Thứ 4,

29/07/2022 15:07
Sáng ngày 29/7, HĐND xã Quảng Nghĩa khoá XI đã tiến hành kỳ họp Thứ 4 - đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.

Tại kỳ họp này, HĐND xã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, quyết toán ngân sách nhà nước 2021; đồng thời xem xét các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, các Ban HĐND xã; báo cáo, thông báo của UB MTTQVN xã; quyết định Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022, kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND xã.

Quang cảnh kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XI, NK 2021-2026

 

Quang cảnh kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XI, NK 2021-2026
Đồng chí Nguyễn Tăng Chức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4
Đồng chí Đỗ Thu Xuân, Phó Chủ tịch HĐND xã thông qua chương trình của kỳ họp thứ 4
Đồng chí Vũ Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 4 HDNĐ xã kháo XI
Đồng chí Phạm Đức Thành, Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả giải quyết và giải trình các ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm tại trình tại kỳ họp thứ 4
Đồng chí Trần Thị Họa, Trưởng ban Pháp chế báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 4
Đồng chí Phạm Văn Thượng, Phó Ban Kinh tế HĐND xã báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 4

Theo báo cáo của UBND xã Quảng Nghĩa, trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, song nhờ sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nổ lực của các ngành và  nhân dân trên địa bàn xã công tác giáo dục, y tế được chăm lo, tiến bộ; an sinh xã hội, đời sống tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên, chính sách an sinh xã hội được triển khai tốt, các chế độ được giải quyết kịp thời. Quốc phòng, an ninh ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt, nhất là công bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025 diễn ra thành công tốt đẹp.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tập trung thảo luận về các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 mà nghị quyết HĐND xã đề ra, đồng thời phản ánh, kiến nghị các vấn đề mà cử tri quan tâm trong đó nội dung chủ yếu tập trung về đất đại xây dựng, chương trình xây dựng nông thôn mới, khai thác thủy sản.

Đại biểu Nguyễn Thị Loan, phát biểu thảo luận và kiến nghị tại kỳ họp thứ 4
Đại biểu Bùi Thị Thanh, phát biểu thảo luận và kiến nghị tại kỳ họp thứ 4
Đại biểu Đỗ Văn Lai, phát biểu thảo luận và kiến nghị tại kỳ họp thứ 4

Tại kỳ họp lần này, HĐND đã thực hiện kiện toàn chức danh Trưởng ban Kinh tế của HĐND và Ủy viên UBND xã đảm bảo theo luật định.

Đồng chí Vũ Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND tặng hoa đồng chí thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND và tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử chức danh của HĐND, UBND

Kết thúc kỳ họp, HĐND xã Quảng Nghĩa đã biểu quyết thông qua 08 nghị quyết./. 

Michen
Loading...