Hội đồng thẩm định Tỉnh kiểm tra, thẩm định xã Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và xã Hải Xuân đạt nông thôn mới nâng cao

14/01/2022 16:20
Ngày 14/1, Hội đồng thẩm định Tỉnh do đồng chí Đoàn Văn Khánh - Trưởng phòng NTM tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, thẩm định xã Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và xã Hải Xuân đạt nông thôn mới nâng cao.

Quang cảnh hội nghị

Lãnh đạo xã Bắc Sơn và xã Hải Xuân thông qua báo cáo

Được sự quan tâm của Tỉnh, Thành phố và các doanh nghiệp đặc biệt là sự đồng thuận chung tay vào cuộc của nhân dân, diện mạo nông thôn của xã Bắc Sơn và xã Hải Xuân có nhiều khởi sắc. Thực hiện kế hoạch đề ra, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 nhưng xã Bắc Sơn đã triển khai và xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu năm 2021 và xã Hải Xuân đạt nông thôn mới nâng cao. Hạ tầng cơ sở vật chất xã hội được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông kết nối đảm bảo phát triển kinh tế các vùng, năng xuất sản lượng các sản phẩm nông nghiệp được tăng mạnh, giá trị canh tác được nâng cao; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tăng cao, thu nhập bình quân đều tăng mạnh qua từng năm, môi trường cảnh quan được cải thiện, hệ thống chính trị được giữ vững, an ninh trật tự cơ bản được đảm bảo, năng lực làm việc của cán bộ được nâng lên, đặc biệt là trách nhiệm, ý thức tự giác tham gia với cộng đồng của nhân dân được nâng cao, chủ động và làm chủ trong phát triển kinh tế gia đình.

So sánh đối chiếu với các tiêu chí tại QĐ số 691/QĐ-TT ngày 3/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020, xã Bắc Sơn đạt 4/4 tiêu chí, 13/13 chỉ tiêu; Đồng thời, căn cứ theo các Quyết định số 4838 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn chuẩn NTM, kết quả xây dựng xã Hải Xuân đạt xã NTM nâng cao đạt 8/8 tiêu chí, 27/27 chỉ tiêu.

Sau khi nghe báo cáo công tác của xã Bắc Sơn và xã Hải Xuân, các thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá ,thống nhất thẩm định và công nhận xã Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và xã Hải Xuân đạt nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Đoàn Văn Khánh - Trưởng đoàn Hội đồng thẩm định tỉnh Quảng Ninh

Phát biết kết luận hội nghị, đồng chí đồng chí Đoàn Văn Khánh - Trưởng phòng NTM tỉnh, Trưởng đoàn Hội đồng thẩm định tỉnh đã biểu dương những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 xã Bắc Sơn, Hải Xuân đã đạt được. Đồng chí cũng chỉ rõ những nội dung còn cần phải phấn đấu và thực hiện trong thời gian tiếp theo; đồng thời, thống nhất với kết quả của Hội đồng thẩm định, nhất trí xã Bắc Sơn đạt 4/4 tiêu chí, 13/13 chỉ tiêu; xã Hải Xuân đạt xã NTM nâng cao đạt 8/8 tiêu chí, 27/27 chỉ tiêu thống nhất 2 xã Bắc Sơn và Hải Xuân đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu và NTM nâng cao.

Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế một số mô hình phát triển kinh tế và thôn văn hóa trên địa bàn 2 xã Bắc Sơn và Hải Xuân

Xác định xây dựng NTM là chương trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, 2 xã Bắc Sơn và Hải Xuân sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các chỉ tiêu và tiêu chí đã đạt được, phấn đấu xây dựng nông thôn mới bền vững góp phần xây dựng TP Móng Cái ngày càng giàu mạnh và phồn vinh./.  

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...