Hội LHPN phường Hòa Lạc tiếp tục “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

16/07/2023 10:27
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã góp phần hỗ trợ một bộ phận phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống; tạo cơ hội, điều kiện để nhiều hội viên phụ nữ phát huy và khẳng định vị trí, vai trò trong gia đình và cộng đồng đồng thời, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về trách nhiệm trong tham gia bảo vệ biên giới quốc gia.

Thực hiện CTCT năm 2023, ngày 14/7/2023 Hội LHPN Phường - Chi hội Phụ nữ khu Hoà Bình đã thực hiện chương trình “ Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương giai đoạn 2020 - 2025” hỗ trợ hộ chị Nguyễn Thị Nhung - là hộ cận nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng mất, con khuyết tật, có địa chỉ tại xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái số tiền là 5.000.000 đồng. Số tiền trên đã được sử dụng để xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh theo tiêu chí “NTM nâng cao năm 2023”.

Hội LHPN Phường - Chi hội Phụ nữ khu Hoà Bình thực hiện chương trình “ Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương giai đoạn 2020 - 2025” hỗ trợ hộ chị Nguyễn Thị Nhung - là hộ cận nghèo tại xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái số tiền là 5.000.000 đồng.
Nguyễn Thị Thu Uyên
Loading...